„85 lat ZUS – Łączymy Pokolenia” – Gala Jubileuszowa w Gdańsku.  Przypomniano początki ubezpieczeń społecznych w Polsce, problemy jakie istnieją teraz. Wysłuchano też opinii licealistów. Nie zabrakło też refleksji: ludzkość wymiera…

Fot. Kazimierz Netka

Jak zapewnić godziwe zabezpieczenie finansowe dla następnych pokoleń emerytów?

Od ZUS-u może zależeć nawet 30 procent naszego życia – w zakresie czasu i jakości egzystencji

Nasz opiekun, nasze źródło dochodów w okresie starości czy inwalidztwa, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, obchodzi 85 lat swego życia. Wielu marzy o dożyciu takiego wieku, a zwłaszcza mężczyźni. O dotrwaniu tych lat w godnych warunkach, czyli w dostatku wielu jednak nie ma co myśleć. Jak to jest, co nas czeka – mówiono w czwartek, 5 grudnia 2019 roku, w Gdańsku, podczas uroczystości – Gali Jubileuszowej 85-lecia istnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pod hasłem: „85 lat ZUS – Łączymy Pokolenia”.

To wyjątkowe spotkanie, które przeniesie nas w retrosentymentalną podróż w czasie, pokazując początki i rozwój ubezpieczeń społecznych – zachęcał, zapraszając, Krzysztof Cieszyński – regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego. Podczas Gali odbędzie się również debata oksfordzka: „Młodzi o polskim systemie emerytalnym” z udziałem Klubu Debat Dictorium z I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Będzie to też doskonała okazja aby podziękować osobom, instytucjom oraz organizacjom które aktywnie wspierają działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na koniec, w recitalu „Tylko echo” zaśpiewa dla Państwa Katarzyna Rogalska.

Uroczystości prowadziła Klaudia Skoniecka – wykładowczyni akademicka.

Na uroczystość przybyli reprezentanci uczelni, organizacji biznesowych, Narodowego Funduszu Zdrowia, związków zawodowych, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

– Historia naszej instytucji sięga 24 października 1934 roku i rozporządzenia ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ignacego Mościckiego, powołującego do życia ZUS – przypomniała, witając gości, Aneta Pawłowska – dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku. Potem zmieniały się przepisy, kształt i struktura systemu, ale niezmienna pozostała nasza troska i starania o bezpieczeństwo socjalne naszych obywateli. Wszystkie nasze działania zmierzają do zapewnienia realizacji naszych ustawowych zobowiązań. A najważniejsze to terminowa wypłata świadczeń dla wszystkich naszych klientów. Każda rocznica, a szczególnie ta okrągła jest okazją do podsumowań, ale także do wyznaczenia sobie nowych celów rozwoju Aneta Pawłowska.

Historia Zakładu oraz długoletnia tradycja pozwala postrzegać ZUS jako instytucję odpowiedzialną społecznie, gotową na zmiany. Pracownicy ZUS kładą na rozwój i innowacje oraz na profesjonalizm. Pielęgnują tym samym dorobek poprzedników. W ostatnich latach ZUS realizował istotne projekty społeczne przede wszystkim: ustawę wiekowa, e-składkę, e-ZLA, e-akta, system elektronicznej wymiany danych dotyczących zabezpieczenia społecznego. Wszystkie te projekty wpisują się doskonale w strategię e-państwa.

Jednocześnie ZUS nie zapomina o doskonaleniu tradycyjnych metod, form, komunikacji obsługi klientów – powołując doradców emerytalnych doradców płatników składek, doradców do spraw ulg i umorzeń, oraz opiekunów płatników strategicznych. Stał się także w ostatnim roku instytucją odpowiedzialną za wdrożenie bardzo istotnych i bardzo ważnych projektów społecznych, jak ustawa o rodzicielskich świadczeniach uzupełniających, a także świadczenia uzupełniającego osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W ostatnich latach przedstawiciele ZUS podpisywali wiele umów partnerskich z uczelniami, urzędami, instytucjami publicznymi. Ta współpraca zaowocowała wspólnymi inicjatywami, dzięki którym te wydarzenia mają już charakter cykliczny, np.: dni ubezpieczonego, tydzień przedsiębiorcy, dzień seniora, dzień osób z niepełnosprawnościami oraz forum współpracy.

Wiedza i doświadczenie pracowników ZUS w zestawieniu z wykorzystywaniem najbardziej nowoczesnych technologii do obsługi klientów, stanowi gwarancję profesjonalizmu i odpowiedzialności. Szczególnie ważne jest to, że klienci ZUS zauważają te zmiany, o czym świadczą coraz wyższe wyniki badań zaufania do ZUS.

– Przed nami jeszcze wiele wyzwań – mówiła Aneta Pawłowska – dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku. – Zapewne największym wzywaniem, jakie przed nami stoi, jest budowanie systemu zabezpieczenia społecznego dla kolejnych pokoleń. Szanowni państwo, hasło dzisiejszego jubileuszowego spotkania brzmi: Łączymy Pokolenia. System zabezpieczenia społecznego w Polsce ma charakter repartycyjny, co oznacza, że składki obecnie pracujących są wpłacane na fundusz ubezpieczeń społecznych, a potem wypłacane w postaci świadczeń, obecnym emerytom i rencistom. To jest swoistego rodzaju umowa międzypokoleniowa, oparta na zasadzie solidaryzmu społecznego.

Jednym z punktów dzisiejszego spotkania jest debata młodych na temat kształtu systemu emerytalnego, widziana z perspektywy młodego pokolenia – ludzi, którzy jeszcze w tym systemie się nie znajdują ale na pewno w jakiejś perspektywie czasowej mogą się w nim znaleźć.

ZUS wprowadził kilka lat temu autorski projekt edukacyjny Lekcje ZUS oraz olimpiadę wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, a celem tego projektu jest oczywiście podwyższenie świadomości młodego pokolenia Polaków, jakże dla nich w przyszłości ważnym aspekcie jakim są ubezpieczenia społeczne. Dzisiejsza debata doskonale wpisuje się w ten projekt edukacyjny – mówiła pani dyrektor Aneta Pawłowska.

O tym jakie będą emerytury w przyszłości, w znacznym stopniu decyduje demografia, a zwłaszcza liczba osób w wieku produkcyjnym, wpłacających pieniądze do ZUS. Jaka ona jest – o tym mówił prof. Jerzy Auksztol z Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku.


Prof. Jerzy Auksztol w swym wykładzie, zatytułowanym: „Sytuacja demograficzna Polski 85 lat temu, dziś i jutro”, podkreślił uwagę na złożoność czynników demograficznych jakie oddziałują na nasz system emerytalny.

Pan profesor zwrócił też uwagę dość pomijane zagadnienie, jakim jest nadumieralność mężczyzn – co widać we współczynniku feminizacji. Mężczyźni częściej ulegają wypadkom. Prowadzą ryzykowny styl życia. Liczne są tez samobójstwa mężczyzn. Jakie to ma znaczenie? Otóż, w grupie wiekowej 65+ jest coraz więcej samotnych kobiet.

Istotna jest również problematyka starzenia się ludzkości – mówił prof. Jerzy Auksztol. Wzrasta obciążenie demograficzne. Urząd Statystyczny bada, jaka będzie przyszłość demograficzna. Wynika z tych analiz, że składki będzie płaciło coraz mniej osób, a coraz więcej będzie w wieku poprodukcyjnym i korzystających z tych składek, czyli z emerytur i innych świadczeń ZUS.

Zmniejsza się liczba ludności Polski, mimo że znacznie wydłużyło się przeciętne trwanie życia.

Wzrastać będzie liczba zgonów, natomiast maleje liczba urodzin. Te dwa wskaźniki się przestwia: liczba zgonów stanie się większa od liczby osób przychodzących na świat. W Pomorskiem ta niekorzystna przemiana zajdzie jednak nieco później niż w innych województwach.

Nie są to optymistyczne wskaźniki, dlatego warto je analizować – mówił prof. Jerzy Auksztol z Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

Wykład pt.: „15 lat w UE bez granic dla ubezpieczonych” wygłosił dr Andrzej Szybkie – dyrektor Departamentu Rent Zagranicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wręczono podziękowania i wyróżnienia dla instytucji współpracujących z ZUS.

Ważną częścią jubileuszowej gali była debata oksfordzka pt. „Młodzi o polskim systemie emerytalnym”, która zorganizował Klub Debat Dictorium, I Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku. Opiekę sprawowały panie: Magdalena Litwinienko – opiekun Klubu Debat Dictorium oraz dr Kamila Bielawska, opiekun merytoryczny debaty.

Tekst i zdjęcia: Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *