9 milionów ton – tyle rocznie marnuje się żywności w Polsce.  Zapobieganiem tym stratom zajmują się Banki Żywności. O ich działalności mówiono w Gdańsku, 9 stycznia 2019 roku, podczas konferencji zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Fot. Kazimierz Netka.

Przez żywność do uratowania rodzin, w tym dzieci z biedy, z załamania, z wykluczenia.

Spotkanie zostało zorganizowane w Sali Herbowej. Można powiedzieć – szlacheckiej. Jednak zamiast herbów rodów arystokratycznych, na ścianie w tym pomieszczeniu wiszą herby jednostek samorządu terytorialnego. A herb do czegoś zobowiązuje, także do zatroszczenia się o tych, którzy sami nie mogą sobie dać rady. Ta troska jest elementem społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), ale również instytucji, organizacji. Podmioty, poczuwające się do takich powinności, dzielą się jedzeniem z najuboższymi i doskonalą swe działania w tym zakresie. Dowodzi tego tytuł wspomnianej konferencji: „Banki Żywności – dobre praktyki i kierunki rozwoju”.

 

Fot. Kazimierz Netka

O tym, że owo spotkanie ma charakter roboczy i ma służyć dzieleniu się wiedzą, mówili, otwierając obrady: Agnieszka Kapała-Sokalska – członek zarządu województwa pomorskiego Katarzyna Weremko – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku, oraz Michał Chabel – prezes Banku Żywności w Trójmieście.

Przede wszystkim, nie każdy wie, co to jest Bank Żywności – na co zwracali uwagę prelegenci. Niektórym to określenie kojarzy się z magazynem, innym z firma kateringową a także z hurtownią. W Pomorskiem są 4 Banki Żywności (w Tczewie, Trójmieście, Chojnicach, Słupsku), w całej Polsce – ponad 30.

Oto informacja o polskich Bankach Żywności na stronie internetowej: https://bankizywnosci.pl:

Ratujemy żywność przed zmarnowaniem i przekazujemy ją najbardziej potrzebującym. 31 Banków Żywności działających na terenie całego kraju tworzy Federację Polskich Banków Żywności. Wszystkie są organizacjami pozarządowymi o statusie stowarzyszenia lub fundacji. Razem tworzą związek stowarzyszeń o statusie OPP. Federacja jest wspólnotą dobrowolnie tworzoną przez różnorodne, autonomiczne Banki Żywności. Ich wspólne wartości i działania są wspierane i reprezentowane przez demokratycznie wybrany Zarząd.

 

Fot. Kazimierz Netka

Podczas konferencji w Gdańsku, temat: „Działania edukacyjne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020: przedstawił Rafał Karlikowski – zastępca dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Pruszczu Gdańskim.

Temat: „Dobre praktyki w zakresie współpracy z ośrodkami pomocy społecznej na rzecz pomocy żywnościowej w Trójmieście”, omówiła Anna Kobiela-Kanaan – pełnomocnik zarządu ds. strategii i rozwoju Banku Żywności w Trójmieście

Zagadnienie: „Dobre praktyki w zakresie organizacji pomocy żywnościowej w Słupsku” zaprezentowała Lidia Hanczaruk – dyrektor Banku Żywności w Słupsku

„Alternatywne sieci żywności” – to tytuł prelekcji którą przygotowała Milena Gąsecka z Kooperatywy Spożywczej Żuławy.

 

Fot. Kazimierz Netka

„Partnerstwa międzysektorowe na rzecz walki z marnowaniem żywności” przedstawił Marek Borowski – prezes Federacji Polskich Banków Żywności

„Wyzwania, kierunki rozwoju pomocy żywnościowej” omówili Katarzyna Weremko – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku oraz Michał Chabel – prezes Banku Żywności w Trójmieście.

Aż trudno uwierzyć ile produktów i surowców żywnościowych marnuje się na świecie i w Polsce. Z informacji, przekazanych podczas konferencji wynika, że w Polsce marnuje się 8 – 9 mln ton żywności rocznie. Na jednego Polaka przypada średnio około 235 kg zmarnowanej żywności rocznie ( w krajach Afryki saharyjskiej wskaźnik ten wynosi 6 – 11 kg na osobę rocznie). Straty jedzenia i surowców spożywczych generowane są na całej trasie od pola do stołu, czyli: rolnictwo, produkcja, dystrybucja, konsumpcja. Na całym świecie rocznie marnuje się 1,3 mld ton żywności; średnio 176 kg nas osobę. W Unii Europejskiej – prawie 100 mln ton, 135 kg na osobę. Liderami w marnowaniu jedzenia w Europie są: Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Holandia, Polska.

Z szacunkowych wyliczeń wynika, że w Pomorskiem rocznie marnuje się około 540 tys. ton żywności lub surowców żywnościowych, a w Gdańsku: ok. 110 tysięcy ton – poinformowali prelegenci w Gdańsku, podczas konferencji: „Banki Żywności – dobre praktyki i kierunki rozwoju”.

Przekazywanie nadmiaru jedzenia potrzebującym to nie tylko ratowanie ich życia lub utraty zdrowia z powodu niedożywienia, To również pomoc w ich wyjściu z trudnej sytuacji, pomoc we włączeniu się w z życie społeczne – podkreślali uczestnicy konferencji.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *