Polskę zaliczono do rozwiniętych krajów świata, w znacznym stopniu dzięki przedsiębiorcom. Umacnia się w dobrym tempie; rejestrowane bezrobocie jest niewielkie – o tym mówiono w Gdańsku, podczas uroczystości „Noworoczna Lampka Szampana – spotkanie pomorskich przedsiębiorców”, w Dworze Artusa w Gdańsku. Zwrócono też uwagę na zagrożenia.

Fot. Kazimierz Netka.

Polska przestała być uznawana za kraj rozwijający się, awansowała w rankingu – akurat w 100-lecie odzyskania niepodległości. To duża zasługa twórców silnej gospodarki.

Z udziałem rektorów wyższych uczelni, dyplomatów, samorządowców, parlamentarzystów odbyło się uroczyste podsumowanie 2018 roku i składanie życzeń na rok 2019 przez pomorskich biznesmenów. Na to wydarzenie, pt. „Noworoczna Lampka Szampana – spotkanie pomorskich przedsiębiorców”, do Dworu Artusa w Gdańsku, zaprosili szefowie: Stowarzyszenia Pracodawcy Pomorza; Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oraz Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Uroczystość prowadził Dariusz Gobis – dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 

Fot. Kazimierz Netka

Rok 2018 był dla polskich, w tym pomorskich przedsiębiorców, dobry. Biznesmeni dawali sobie radę mimo wyzwań stawianych przez globalną konkurencję. Znane nam z poprzednich lat bezrobocie, odeszło w niepamięć – mówił Zbigniew Stencel – wiceprezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Z drugiej strony rynek pracy pokazuje swą drugą, niekorzystną dla przedsiębiorców twarz: brak rąk do pracy. Niedostatek odpowiedniej infrastruktury kolejowej utrudnia polskim portom morskim konkurowanie z portem w Hamburgu. W takich warunkach niełatwo o to, by marzenia przedsiębiorców stawały się planami, a potem rzeczywiście owocowały korzystnymi rezultatami. Mimo tych mankamentów, podziękowania należą się samorządom – mówił wiceprezes Zbigniew Stencel.

 

Biznes wybiera mediacje – to hasło na 2019 rok – powiedział Zbigniew Canowiecki – prezydent Pracodawców Pomorza, przewodzący w 2019 roku Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego. Przedsiębiorcy to liderzy w swych środowiskach – mówił prezydent Zbigniew Canowiecki, zaś nawiązując do zbliżających się wyborów do polskiego parlamentu, a także do parlamentu Europejskiego, życzył przedsiębiorcom, by wybrali najlepszych kandydatów, którzy będą dobrze reprezentowali nas w obydwu parlamentach. Od nich bowiem zależy stabilność prawa, będącą warunkiem, dobrej pozycji Polski w Europie i na świecie. Prezydent Canowiecki przypomniał, że 1 marca odbędzie się Gala Evening Pracodawców Pomorza, podczas której wyróżniający się przedsiębiorcy zostaną uhonorowani.

Sławomir Halbryt – prezes zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza mówił, m.in.: Po twarzach państwa łatwo rozpoznać, że mamy sporo satysfakcji z tego, że możemy spotkać się i wspólnie porozmawiać; że jest to dla nas okoliczność bardzo przyjemna. To jest właśnie jedna z wartości naszego środowiska: interesariuszy czy też przedsiębiorców, pracodawców. Więź to ogromna wartość dla nas. Bardzo ważne jest też to, że razem jesteśmy w stanie stwarzać warunki do bezpiecznego prowadzenia naszej działalności gospodarczej. Bezpieczeństwo, więź i i satysfakcja to są z pewnością te potrzeby, które dla nas, przedsiębiorców i pracodawców, są kluczowe w trudnych czasach. Dziś chciałbym złożyć życzenia także te z zeszłego roku, by podatki były proste, a prawo przejrzyste – powiedział prezes Sławomir Halbryt.

 

Fot. Kazimierz Netka

Ryszard Świlski – wicemarszałek województwa pomorskiego mówił: pozwólcie, że zacznę tymi słowy: każdy mijający rok, jego podsumowanie to również myślenie o przyszłym roku. Państwo, prowadząc działalność, odpowiadacie także za ludzi, bierzecie odpowiedzialność nie tylko za siebie ale też za tych, co z wami pracują, współpracują. W imieniu również przedstawicieli samorządów województwa pomorskiego dziękujemy za ubiegły rok, za wsparcie, za dobre rady, za krytykę, ale też za dobre słowo. Życzę, by ten rok nie był zdeterminowany myśleniem o jakichkolwiek wyborach. Byście na koniec 2019 roku mogli powiedzieć, że zrobiliście wszystko najlepiej jak mogliście zrobić.

 

Fot. Kazimierz Netka

Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska złożył biznesmenom życzenia w imieniu wójtów, burmistrzów starostów, prezydentów Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, którzy reprezentują – jak powiedział – ponad milion mieszkańców naszego województwa. Współpraca z wami, przedstawicielami sektora przedsiębiorców, fantastycznie się rozwija. Nasze województwo pomorskie w rankingach wygląda niezwykle dobrze.

Zdaniem Pawła Adamowicza problemem w ciągu nie tylko w najbliższego roku ale w dalszej przyszłości będzie brak ludzi do pracy. Coraz więcej gmin dostrzega potrzebę wdrażania różnych praktyk społecznych w zakresie integracji imigrantów. Gdyby dzisiaj Ukraińcy pracujący w firmach nagle wyjechali z Pomorskiego, mielibyście wielkie problemy – powiedział prezydent Paweł Adamowicz do przedsiębiorców. Dlatego jest ciągły apel do Sejmu, do Senatu, do rządu, aby obsługa administracyjna naszych nowych mieszkańców: Ukrainek i Ukraińców nie była gorsza od obsługi własnych obywateli, a dzisiaj ta obsługa Ukrainek i Ukraińców jest zła.

 

Fot. Kazimierz Netka

Katarzyna Gruszecka-Spychała – wiceprezydent Gdyni przypomniała, że poprzedni był rokiem wielkiego jubileuszu, więc naturalnie podsumowujemy całą epokę, całe stulecie, a nie tylko miniony rok, pamiętając o tym, że to nie tylko rok stulecia wolnej Polski, ale także polskiej gospodarki. Myślę, że odnieśliśmy wielki sukces i chociaż możemy mieć jeszcze wiele zastrzeżeń to w odniesieniu ogólnym wypadamy świetnie. To wręcz symboliczne, że w tym minionym roku Polska została zaliczona do krajów rozwiniętych, a nie jest już krajem rozwijającym się. To państwa, przedsiębiorców zasługa – powiedziała Katarzyna Gruszecka-Spychała – wiceprezydent Gdyni.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Pozwolę sobie życzyć państwu, byście w 2019 roku zapłacili jak najwyższy podatek dochodowy – mówił Marcin Skwierawski – wiceprezydent Sopotu. To będzie oznaczało z jednej strony, że państwo przedsiębiorcy realizujecie lukratywne kontrakty, dla nas samorządowców będzie to oznaczało, że możemy dzięki państwu realizować wielkie projekty, bo państwa wydatki wpływają na nasze budżety, a w ostatnim czasie budżety samorządów są rekordowo wysokie. Życzę, by 2019 rok upłynął na zasadzie zrównoważonego rozwoju. Z jednej strony dbajmy o środowisko naturalne, z drugiej dbajmy o środowiska pracodawców i naszych pracowników. Dobrego 2019 – powiedział Marcin Skwierawski – wiceprezydent Sopotu.

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *