Anielice i Aniołowie nagrodzeni za troskę o bezpieczną i zdrową wieś. Uroczystość podsumowania konkursu dla dzieci w Pomorskiem Urzędzie Wojewódzkim, zorganizowana m.in. przez OIP Gdańsk, Oddział Regionalny KRUS, PODR w Lubaniu i Gdański Ogród Zoologiczny

Fot. Kazimierz Netka.

Młodzi artyści pokazali, jak dochodzi do wypadków przy pracy w rolnictwie. Stworzyli dzieła plastyczne, ostrzegające przed niebezpieczeństwami zagrażającymi nam nie tylko podczas wakacji

Życie na wsi to nie zawsze sielanka. Rolnictwo stało się przemysłem, wzrosło w nim zagrożenie wypadkami podczas pracy, np. we żniwa. Bardzo zagrożone są dzieci, ale one też mogą powstrzymywać rodziców, dorosłych przed ryzykownymi działaniami. Dzieciom trzeba przekazywać wiedzę; uświadamiać je, że powinny chronić swych bliskich. Dzieci są bowiem jak Anielice i Anioły Stróże.

Bardzo dobrymi metodami przekazywania dzieciom wiedzy na temat zagrożeń i sposobów ich unikania, są zabawy, konkursy, rywalizacje w formie rozrywki. Od kilkunastu lat, taki konkurs organizowany jest w województwie pomorskim, a jego głównym realizatorem jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku. Konkurs ten pozwala krzewić ideę: Bezpieczna i zdrowa wieś. Tytuł tego działania brzmi: „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych”.

W bieżącym roku odbyła się już dwunasta edycja tej rywalizacji, polegającej na przedstawianiu przez dzieci niebezpieczeństw. Uczestnicy muszą ukazywać swe spostrzeżenia w formie artystycznej, więc zadanie mają naprawdę niełatwe. Uhonorowanie Laureatów odbyło się 11 czerwca 2021 roku, w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Uroczystość prowadził Aleksander Zając – Koordynator Sekcji ds. Prewencji i Promocji w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku.

– Konkurs „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych”, ogłoszony i przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego, organizowany jest przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku wspólnie z Oddziałem Regionalnym KRUS w Gdańsku, Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Gdańskim Ogrodem Zoologicznym oraz Pomorskim Urzędem Wojewódzkim – poinformował podczas uroczystości nadinspektor Aleksander Zając. Zadaniem konkursu jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży profilaktyki związanej z zagrożeniami wypadkowymi i zdrowotnymi występującymi w gospodarstwach rolnych, a także zapoznanie z podstawowymi zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Rywalizacja ta ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, pomagającym podczas żniw w pracach w polu i obejściu oraz na nielekceważenie zagrożeń, które mogą stać się przyczyną tragedii.

Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku, Mariusz Pokrzywinski, inaugurując spotkanie, witając laureatów i gości powiedział m.in.:

– Wbrew pozorom, życie na wsi nie jest taką sielanką, jak się wydaje. W rolnictwie występują zagrożenia fizyczne, biologiczne, chemiczne. Szczególnie niebezpieczny jest taki okres jak teraz: zbliżające się lato, wakacje. Dużo dzieci i młodzieży w okresie natężenia prac pozostaje bez należytej opieki, bo ich rodzice mają wiele do zrobienia w swym gospodarstwie. Wtedy rodzą się u dzieci różne pomysły doprowadzające do wypadków. Żeby temu przeciwdziałać, współpracujemy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, z Pomorskiem Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz z innymi instytucjami, panem wojewodą. Poprzez konkursy staramy się przekazywać dobre praktyki, nawyki kształtujące naszą młodzież, przygotowujące ją do tego, by mogła bezpiecznie wykonywać prace w gospodarstwie. Dużym problemem jest zaangażowanie dzieci i młodzieży w prace fizyczne. To powoduje zagrożenia wypadkowe; dzieci nie powinny wykonywać prac bez zabezpieczenia, bez opieki ze strony osób starszych.

Zwracając się do laureatów konkursu, Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku, Mariusz Pokrzywinski zaakcentował, że w ich dziełach plastycznych zawarta jest pozytywna, bezpieczna wyobraźnia. Wybranie najlepszych obrazów było naprawdę bardzo trudne; doceniliśmy super prace. Cieszę się, że postanowiliście je wykonać i przedstawić komisji konkursowej. Życzę, by nagrody, wyróżnienia stały się dla nas wszystkich inspiracją do lepszych praktyk – powiedział Mariusz Pokrzywinski.

– Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj gościć Państwa w Pomorskiem Urzędzie Wojewódzkim – mówił, witając przybyłych, Michał Bąkowski – wicewojewoda pomorski, współorganizator uroczystości. Chcę pogratulować Państwowej Inspekcji Pracy bardzo dobrego przygotowania konkursu. To projekt potrzebny, wpływający na świadomość istnienia zagrożeń, ale też propagujący dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Z tej świadomości bierze się refleksja. Staramy się wychowywać nasze dzieci w tym bezpieczeństwie by nie dochodziło do wypadków. Konkurs to bardzo interesująca forma zaangażowania dzieci – forma plastyczna. Przed dzisiejszym wystąpieniem przyjrzałem się pracom – mają bardzo wysoki poziom artystyczny, ale też merytoryczny. Hasła i problemy, które zostały pokazane w tych pracach bardzo trafnie diagnozują zagrożenia, ale także starają się ostrzegać i właśnie o to chodziło, by wzmocnić świadomość. Bardzo dziękuję wszystkim za zaangażowanie, przede wszystkim uczennicom i uczniom, ale także rodzicom, którzy na pewno podpowiadali, nadzorowali, dawali dobry przykład.

W uroczystości uczestniczyli też rodzice Laureatów, a także reprezentanci współorganizatorów konkursu, m.in.: dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Marcin Drewa oraz zastępczyni dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (PODR) w Lubaniu – Katarzyna Jasińska. PODR w Lubaniu jest współorganizatorem tego konkursu.

– Bardzo się cieszę, że w tym szczególnym miejscu, jakim jest Pomorski Urząd Wojewódzki, odbywa się ta uroczystość i finał konkursu – mówił Marcin Drewa – dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gdańsku. Mogę potwierdzić, że KRUS, Oddział Regionalny w Gdańsku, jest otwarty na wszelkie tego typu inicjatywy, bardzo ważne. Oprócz tego, że ubezpiecza rolników, wypłaca im odszkodowania, KRUS także prowadzi działania prewencyjne wśród rolników, przestrzega ich przed wypadkami. W zeszłym roku było 338 wypadków, w tym 3 śmiertelne. W tym półroczu zanotowano 138 wypadków, jedna osoba nie żyje. Jeździmy do gospodarstw rolnych i mówimy, co należy zrobić. Przyczyną wielu wypadków często jest rutyna, ale istnieją również inne czynniki wpływające na stan bezpieczeństwa rolników, dlatego bardzo ważne są wszelkie działania zmierzające do poprawy tej sytuacji. Laureaci konkursu wykonali prace, które w interesujący, przystępny, malowniczy sposób przedstawiają zagrożenia. Wypadki w rolnictwie to problem niezwykle ważny. Potwierdzam naszą gotowość do wszelkiej współpracy – powiedział dyrektor Marcin Drewa.

Konkurs jest prowadzony w trzech kategoriach wśród uczniów szkół podstawowych: klasy I -III; klasy IV-VI; klasy VII-VIII. Do komisji gminnych wpłynęło 245 prac plastycznych z 15 gmin województwa pomorskiego. Z każdej kategorii komisje gminne wytypowały po 3 prace i przesłały je do wojewódzkiej komisji konkursowej działającej przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku. Następnie komisja wojewódzka powołana przez Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku dokonała oceny prac plastycznych – wynika z informacji, które przekazał nam Mariusz Miszewski z Sekcji Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.

W tym roku wojewódzka komisja konkursowa obradowała składzie: Aleksander Zając – nadinspektor pracy, koordynator Sekcji Prewencji i Promocji w OIP Gdańsk – przewodniczący; Ewelina Szyc – kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu; Aleksander Sowa – pracownik ds. prewencji w Oddziale Regionalnym KRUS w Gdańsku; Monika Kobylarz – ekspert w Biurze Wojewody w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Wojewódzka komisja konkursowa po dokonaniu oceny 93 prac przesłanych przez komisje gminne postanowiła przyznać następujące wyróżnienia i nagrody:

Kategoria I – klasy I – III szkół podstawowych

II wyróżnienie zdobył Oskar Jereczek – uczeń Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach. Nagroda: zaproszenie do ZOO dla 2 osób oraz upominki ufundowane przez Gdański Ogród Zoologiczny.

I wyróżnienie: Wiktoria Albecka – uczennica Szkoły Podstawowej w Pomieczynie. Nagroda: bony do Empiku.

III miejsce: Małgorzata Damaszk – uczennica Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach. Nagroda: SmartWatch Xbliz Hear Me.

II miejsce: Jakub Maśliński uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Malborku. Nagroda: SmartWatch XIAOMI.

I miejsce: Oliwia Formela uczennica Szkoły Podstawowej w Szarłacie. Nagroda: Tablet firmy Huawei.

Kategoria II – klasy IV-VI szkół podstawowych

II wyróżnienie zdobył Miłosz Wilczek uczeń Szkoły Podstawowej w Ogorzelinach. Nagroda: zaproszenie do ZOO dla 2 osób oraz upominki ufundowane przez Gdański Ogród Zoologiczny.

I wyróżnienie: Małgorzata Klinkosz-Wojtakowska uczennica Szkoły Podstawowej w Szarłacie. Nagroda: bony do Empiku.

III miejsce: Agata Sykuła uczennica Szkoły Podstawowej w Lichnowach. Nagroda: SmartWatch Xbliz Hear Me.

II miejsce: Weronika Karwasz uczennica Zespołu Szkół Publicznych w Osiecznej. Nagroda: SmartWatch XIAOMI.

I miejsce: Anna Sypion uczennica Szkoły Podstawowej w Przodkowie. Nagroda: Soundbar Sharp.

Kategoria III – klasy VII – VIII szkoły podstawowej

II wyróżnienie zdobyła Maria Binczyk uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku. Nagroda: zaproszenie do ZOO dla 2 osób oraz upominki ufundowane przez Gdański Ogród Zoologiczny.

I wyróżnienie: Roksana Krefta uczennica Szkoły Podstawowej w Czeczewie. Nagroda: bony do Empiku.

III miejsce: Patryk Baranowski uczeń Szkoły Podstawowej w Szarłacie. Nagroda: SmartWatch Xbliz Hear Me.

II miejsce: Nicol Stefanowska uczennica Zespołu Szkół w Borzymtuchomiu. Nagroda: SmartWatch XIAOMI.

I miejsce: Przemysław Kolka uczeń Szkoły Podstawowej w Szarłacie. Nagroda: Wieża Panasonic.

Konkurs jest dla dzieci duża atrakcją. Zwycięzcy zapraszani są do Trójmiasta. W tym roku goszczeni byli w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

– Pragnę złożyć podziękowania panu wojewodzie za udostępnienie nam sali w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim – powiedział Aleksander Zając, nadinspektor w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku. – Zazwyczaj finał konkursu odbywa się w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym, ale z powodu pandemii musieliśmy zmienić plany.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.