Pomorska Podróż ku innowacjom – zakończenie 15 wypraw, o charakterze webinariów, oczywiście. Odnotowano około 1000 zarejestrowań na te zdalne seminaria. Czy ów czas był zmarnowany? Ostatnia „jazda”, w środę 16 czerwca, była poświęcona właśnie takim zagadnieniom

Źródła ilustracji: transmisja z webinarium.

Wzmocniono pomorskie przedsiębiorcze odkrywanie

Pandemia paraliżuje świat, a wiedzę trzeba zdobywać i ją przekazywać. Na interesujący pomysł, innowacyjny, wpadł Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Właśnie z powodu pandemii, zaczął organizować Pomorskie Podróże ku innowacjom. Razem, tych „wypraw” zorganizowano kilkanaście. Ostatnia eskapada, zatytułowana: „Logistyczne oszczędzanie. Zostań tropicielem marnotrawstwa w swoim miejscu pracy”, była okazją do podsumowania programu, podzielonego na trzy cykle, po 5 podróży.

– Dzisiaj, na ostatnim webinarium, Pomorska Podróż Kierunek innowacje, kończymy naszą miniakademię innowatora – poinformowała Justyna Szybska-Lewandowska z Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. To 15 wydarzenie z zakresu przygotowywania innowacyjnych projektów. W ramach 14 spotkań z wiedzy skorzystało 959 osób, co świadczy o dużym zainteresowaniu i odpowiednim doborze wiedzy prelegentów. Prowadzący potrafili zaciekawić uczestników.

Ta formuła webinariów, pomimo trudnych czasów pandemii, doskonale się sprawdza. Cieszę się, że udało się zrealizować zaplanowane spotkania i wierzę, że zwiększyliśmy wiedzę innowatorów na Pomorzu – mówiła Justyna Szybska-Lewandowska. Dodała, że planowane jest kontynuowanie tego cyklu, z nadzieją na spotkania nie tylko wirtualne, ale również rzeczywiste. Jednak, nie będzie rezygnacji z formy online.

Ostatni w serii webinariów pod wspólnym tytułem: „Pomorska Podróż – kierunek innowacje”, temat: „Logistyczne oszczędzanie. Zostań tropicielem marnotrawstwa w swoim miejscu pracy”, przedstawiła ekspertka Lidia Krużycka, a owo zdalne seminarium zorganizowała Startup Academy.

Oto zarys tematyki webinarium: Wprowadzenie – marnotrawstwo, czy problem mnie dotyczy i po co wprowadzać usprawnienia w tym obszarze? Rodzaje marnotrawstwa; Identyfikacja i pomiar marnotrawstwa; Case study; Narzędzia, metody, rozwiązania eliminujące zdiagnozowane straty i marnotrawstwo; Lean Management – czym jest i jak efektywnie wdrożyć tą technikę w przedsiębiorstwie? Podsumowanie spotkania wraz z sesją pytań i odpowiedzi do eksperta prowadzącego.

Link do nagrania całości webinaru, które będzie dostępne przez miesiąc: https://www.youtube.com/watch?v=dqZXBTi4moM – poinformowała Karolina Różyńska ze Statrup Academy.

Pomorska Podróż” zaczęła się w połowie lutego 2021 roku. Najpierw było kilka webinariów próbnych. Oto one:

16 lutego 2021 r. godz. 12:00 – 13:45, Pomorska Podróż – Przystanek 1: Oferta instytucji otoczenia biznesu – parkujemy w Trójmieście.

24 lutego 2021 r. godz. 10:00 – 12:00, Pomorska Podróż – Przystanek 2: Regionalne instytucje otoczenia biznesu na wyciągnięcie ręki – parkujemy w subregionach i wyspecjalizowanych jednostkach. 

2 marca 2021 r. godz. 12:00 – 14:20, Pomorska Podróż – Przystanek 3: W grupie siła, czyli co robią klastry w naszym regionie? 

Potem była seria 15 webinariów pod hasłem „Pomorska podróż. Kierunek innowacje!”:

Cykl 1 „Od inspiracji do innowacji – wsparcie przy starcie” 

5 marca 2021 r., godzina 10:00, spotkanie pn. Rozwiązywanie problemów i myślenie innowacyjne.

10 marca 2021 r., godzina 10:00, spotkanie pn. Niestandardowe metody finansowania B+R.

17 marca 2021 r. godzina10:00, spotkanie pn. Budowanie i monitorowanie modelu finansowego startupu.

24 marca 2021 r., spotkanie pn. Zarządzanie projektami innowacyjnymi

30 marca 2021 r., spotkanie pn. Jak napędzić rozwój firmy poprzez mechanizm ulgi podatkowej na prace B+R oraz własność intelektualną?

Cykl 2: Paliwo dla innowacji – czyli jak zwiększyć szansę na komercjalizację?

2 kwietnia 2021r. spotkanie pn. Sieciowanie współpracy w środowisku międzynarodowym

14 kwietnia 2021 r. spotkanie pn. Ocena innowacji

21 kwietnia 2021 r. spotkanie pn. Wycena technologii

28 kwietnia 2021 r. spotkanie pn. Ścieżki komercjalizacji

6 maja 2021 r. spotkanie pn. Razem łatwiej. Jak negocjować umowę konsorcjum

Cykl 3: Turbulencje w podróży. Czyli jak z kryzysu uczynić szansę na rozwój?

12 maja 2021 r. spotkanie pn. Zmiany w projekcie – jak nie dać się zaskoczyć?

20 maj 2021 r. spotkanie pn. VUCA – zarządzanie i skuteczność w czasach zmienności

27 maja 2021 r. spotkanie pn. Cyfryzacja biznesu sposobem na rozwój firm w czasie kryzysu

9 czerwca 2021 r. spotkanie pn. Łańcuch dostaw odporny na kryzys – jak zapewnić ciągłość procesu zakupowego?

16 czerwca 2021 r. spotkania pn. Logistyczne oszczędzanie. Zostań tropicielem marnotrawstwa w swoim miejscu pracy.

Źródła: https://drg.pomorskie.eu/-/cykl-webinarow-pn-od-inspiracji-do-innowacji-wsparcie-przy-starcie ; https://drg.pomorskie.eu/-/pomorska-podroz-kierunek-innowacje .

Powyższe spotkania tematyczne były realizowane w ramach projektu pt. „Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja wiedzy, Działanie 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.

Źródła ilustracji: transmisja z webinarium.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *