APPRAISE w Gdańsku. W AmberExpo rozpoczęła się międzynarodowa, antyterrorystyczna konferencja w sprawie wspomagania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zwalczanie terroryzmu wymierzonego w cele miękkie. Jak zapobiegać atakom? Jak wyprzedzać zamachowców?

Fot. Kazimierz Netka.

O ochronie nie tylko międzynarodowych imprez

Czasem nawet najlepsze, najwydajniejsze służby ochronne nie zapobiegną atakowi i zamordowaniu człowieka. Wielokrotnie do takich sytuacji dochodzi w różnych krajach i miastach świata. Również w Gdańsku, podczas ogólnopolskiego wydarzenia – gdy nikomu nic złego nie powinno przyjść do głowy.

Czasami wydaje się, że takim napadom nie można zapobiec. Jednak, specjalne służby doskonalą swe metody pracy, zwłaszcza rozpoznania. Także we współpracy międzynarodowej. Jednym z takich projektów jest przedsięwzięcie, zwane w skrócie APPRAISE. Polska, w tym instytucje z województwa pomorskiego, są bardzo aktywne w tym projekcie – o czym mieliśmy okazję się przekonać, 14 września 2022 roku, korzystając z zaproszenia, które wystosowały Międzynarodowe Targi Gdańskie:

Zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone projektowi APPRAISE – napisały Międzynarodowe Targi Gdańskie. Organizatorzy: Międzynarodowe Targi Gdańskie; Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku. Celem wydarzenia jest prezentacja głównych założeń projektu, pokazanie technologii jakie powstają w jego ramach oraz przedstawienie scenariusza pilotażu, który będzie miał miejsce na terenie Targów Gdańskich.

Ze względu na Państwa doświadczenie i wiedzę, pragniemy usłyszeć Państwa opinię oraz uwagi, które pomogą partnerom konsorcjum w prawidłowym opracowaniu i rozwijaniu technologii, scenariusza pilotażu i ćwiczeń symulacyjnych. Państwa opinia pozwoli na zapewnienie adekwatności wypracowanych rozwiązań do potrzeb służb mundurowych oraz agencji ochrony obiektów publicznych – napisały Międzynarodowe Targi Gdańskie. Na tę konferencję przybyli do Gdańska reprezentanci różnych państw Unii Europejskiej.

Fot. Kazimierz Netka.

Pełna nazwa projektu APPRAISE brzmi: Facilitating public & private security operators to mitigate terrorism scenarios against soft targets – czyli: Wspomaganie prywatnych i publicznych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zwalczaniu terroryzmu wymierzonego w cele miękkie.

Gości powitali: Paweł Orłowski – wiceprezes zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich (MTG) oraz Bartosz Kożuch – menedżer ds. realizacji projektów Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW).

Fot. Kazimierz Netka.

Prezes Paweł Orłowski podkreślił w swym wystąpieniu, że MTG są świadome różnego rodzaju zagrożeń, ryzyk. Dlatego, korzystają z doświadczeń partnerów krajowych oraz zagranicznych i dzielą się doświadczeniami. Przez lata organizują MTG organizują Targi wyposażenia służb mundurowych i są zainteresowani przygotowywaniem oraz goszczeniem dużych wydarzeń, spotkań biznesowych B2B. Wiedza, która wyniknie z dyskusji i z tej konferencji, jest dla nas bardzo cenna – powiedział prezes Paweł Orłowski. Mamy świadomość zagrożeń – powtórzył.

Wątek związany z cyberbezpieczeństwem jest dla MTG bardzo cenny, podobnie jak dotyczący zagrożeń terrorystycznych, który też był kanwą spotkania. Międzynarodowe Targi Gdańskie, zamierzają korzystać z wyników tych dyskusji.

– Chciałem serdecznie podziękować panu Robertowi Sudenisowi – zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku za zaangażowanie w projekt Appraise – powiedział, witając przybyłych, Bartosz Kożuch – menedżer ds. realizacji projektów Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW). Dziękuję reprezentantom firm za przybycie. Pierwsza część spotkania potrwa do godziny 12.30. Zwiedzimy także rozpoczęte się tego samego dnia w halach MTG, targi Polfish. Potem zaczną się obrady wewnętrzne.

Podczas konferencji oficjalnej, Appraise mówiły też panie: Yana Lazarova i Helen Grantham.

Appraise to unikatowy projekt. W sam raz wpisuje się w obecną sytuacje i w doskonalenie rozpoznawania zagrożenia jakie mogą zaistnieć. Ma duże znaczenie dla zapobiegania możliwościom doprowadzenia do tragicznych zdarzeń. Podczas konferencji Appraise w Gdańsku mówiono również o tym, że istotne jest też uzasadnienie, dlaczego wydawane są europejskie pieniądze na takie projekty jak Appraise – by usprawnić, poprawić bezpieczeństwo podczas dużych wydarzeń. Zadaniem realizatorów projektu jest tez wypracowywanie propozycji lepszej ochrony miękkiej celów przed atakami terrorystycznymi. Niezmiernie ważna jest też integracja bezpieczeństwa.

Koordynatorem urzeczywistniania projektu Appraise jest Francja. W to przedsięwzięcie zaangażowało się 27 członków. Appraise zaczął się 1 września 2021 roku i potrwa do lutego 2024 roku. Realizatorzy mają też partnerów, dostarczających technologię, a także dających wiedzę dotyczącą zagadnień etycznych.

Cele strategiczne to m.in.: wykrywanie zagrożeń poprzez m.in. czujniki, używanie dronów, obserwowanie stron internetowych, dark webu oraz mediów społecznościowych.

Appraise realizuje cztery projekty pilotażowe, w różnych państwach: we Francji, we Włoszech, w Słowenii oraz w Polsce. Podczas konferencji Appraise w Międzynarodowych Targach Gdańskich, w sali AmberExpo przedstawiono zakres oraz terminy tych przedsięwzięć.

Mówiono też o problemach. Jeden z nich to na przykład różnice w legislacjach poszczególnych państw. Sprecyzowania wymagają zasady wspierania się uczestników projektu, a także wspierania organizacji. Istnieje potrzeba usprawnienia wymiany informacji, między innymi na temat rodzajów używanego sprzętu.

Fot. Kazimierz Netka.

Na spotkaniu Appraise w Gdańsku omówiono działania ochronne podejmowane m.in. podczas Open’er Festival. Przedstawiono działania jednej z hal sportowo – widowiskowo – konferencyjnych w Trójmieście.

Głównym założeniem projektu APPRAISE jest zapewnienie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, nie ograniczając przy tym wolności obywateli – napisano na stronie internetowej: APPRAISE – Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ppbw.pl) . APPRAISE ma na celu wykorzystanie najnowszych osiągnięć w zakresie analizy dużych zbiorów danych, sztucznej inteligencji i zaawansowanej wizualizacji. Posłuży to do stworzenia integralnych ram bezpieczeństwa, które poprawią zarówno bezpieczeństwo cybernetyczne, jak i fizyczne, oraz zapewnią bezpieczeństwo przestrzeni publicznych. Ramy te zostaną zaprojektowane w taki sposób, aby wspierać współpracę publiczno – prywatną w zakresie bezpieczeństwa, a także optymalizować koordynację operacji z udziałem prywatnych pracowników firm ochroniarskich, prywatnych przedsiębiorców i służb mundurowych.

Rozwiązania projektu APPRAISE zapewnią niespotykane dotąd możliwości przewidywania i identyfikowania aktów przestępczych i terrorystycznych oraz wzmacnianie współpracy operacyjnej podmiotów bezpieczeństwa przed, w trakcie i po wystąpieniu ataku. Rozwiązania wypracowane w ramach APPRAISE zostaną zademonstrowane podczas czterech uzupełniających się akcji pilotażowych: turnieju tenisowego we Włoszech, międzynarodowego wyścigu rowerowego przebiegającego przez Francję i Hiszpanię, międzynarodowych targów w Polsce oraz w centrum handlowym w Słowenii – napisano na stronie internetowej APPRAISE – Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ppbw.pl)

Fot. Kazimierz Netka.

Z analizy ataków podczas wydarzeń publicznych, z udziałem dużej liczby uczestników, wynika, że do takich zagrożeń może dojść w różnych miejscach. Wykonawcami napadów bywają wysłannicy jakichś grup, ale również realizatorem ataku może być jego inicjator, pomysłodawca.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.