Arboretum Wirty – międzynarodowej rangi ośrodek leśnej kultury, wiedzy; ogród dendrologiczny, położony na Kociewiu w gminie Zblewo, w Nadleśnictwie Kaliska – otrzymał unijne dofinansowanie na wzmocnienie swego przyrodniczego i naukowego potencjału.

Na zdjęciu: O Arboretum w Wirtach mówi Andrzej Przewłocki – nadleśniczy Nadleśnictwa Kaliska. Fot. Kazimierz Netka.

Zbudują szklarnię, w której ratować będą ginące gatunki drzew, z różnych kontynentów.

„Zabezpieczenie zasobów przyrodniczych Borów Tucholskich poprzez ochronę i restytucję różnorodności gatunkowej i siedliskowej w Arboretum Wirty” – to tytuł projektu, który będzie realizowany na terenie Nadleśnictwa Kaliska, dzięki wsparciu pieniędzmi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Funduszu Regionalnego. W ten sposób Unia Europejska wspiera jeden z najcenniejszych w UE naukowych obszarów przyrodniczo – leśnych, stworzony w XIX wieku przez międzynarodowe gremium fachowców i rozbudowywany przez współczesnych.

Nadleśnictwo Kaliska na zrealizowanie wspomnianego projektu otrzymało 1 693 265,97 złotych. Całkowity koszt wynosi blisko 2 miliony złotych. Unijne pieniądze zostały Nadleśnictwu Kaliska przyznane zw ramach rozdziału zasobów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W imieniu instytucji zarządzającej, którą jest zarząd województwa pomorskiego, umowę dotyczącą wykorzystania unijnej dotacji, podpisali Mieczysław Struk – marszałek województwa oraz wicemarszałkowie: Wiesław Byczkowski i Ryszard Świlski, a ze strony realizatora projektu: Andrzej Przewłocki – nadleśniczy Nadleśnictwa Kaliska.

 

Fot. Kazimierz Netka

Jak powiedział Jan Szymański – dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, projekt będzie zrealizowany do końca czerwca 2023 r. W ciągu najbliższych kilku lat nastąpi zwiększenie możliwości restytucji gatunkowej i siedliskowej w Arboretum Wirty. Wdrożone zostaną programy ochrony na terenie Arboretum i Nadleśnictwa Kaliska, nastąpi ukierunkowanie i uporządkowanie ruchu turystycznego w obrębie i w otoczeniu Arboretum Wirty. Będą prowadzone działania informacyjno – edukacyjne. Jednym z najważniejszych celów realizatorów przedsięwzięcia jest zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich, w szczególności na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Kaliska – w partnerstwie z Gminą Zblewo.

W ramach projektu zostanie wsparta 1 forma ochrony przyrody oraz zostaną utworzone szlaki turystyczne o długości 2,65 km. Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony wyniesie 280 ha.

Andrzej Przewłocki – nadleśniczy Nadleśnictwa Kalska zapewnił, że Arboretum Wirty zostanie tak uatrakcyjnione, by ludzie chętnie tam przyjeżdżali przez cały rok. Od maja jest dużo odwiedzających, a po zrealizowaniu projektu będzie w arboretum kwieciście także już wcześniej, a także latem i jesienią. Zbudowana zostanie najnowocześniejsza w województwie pomorskim szklarnia, W niej b ed a produkowane gatunki drzew które w naturze już giną. Ze szklarni drzewka będą przywracane lasom Planowane jest stworzenie monitoringu, by ludzie mogli podziwiać, jak ratuje się unikatowe gatunki drzew.

Arboretum w miejscowości Wirty to najstarszy w Polsce leśny ogród dendrologiczny (arboretum po łacinie znaczy: miejsce zadrzewione, kolekcja drzew; dendron to po grecku drzewo). Powstało w 1875 roku. Znajduje się na terenie Nadleśnictwa Kaliska, powiat Starogard Gdański, gmina Zblewo. Chętnie odwiedzane jest przez turystów. Zaglądają tam również naukowcy z całego świata, by zapoznawać się z doświadczeniami współczesnymi i efektami pracy założycieli tego ogrodu (leśnika Adama Putricha i jego przyjaciela, naukowca Adama Schwappacha).

Do najbardziej interesujących drzew należą: cyprysik groszkowy – odmiana szpilkowa, żywotnikowiec japoński, buk pospolity – odmiana białobrzega, orzech pośredni, tulipanowiec amerykański – odmiana żółtobrzega.

 

Na zdjęciu: W Arboretum w Wirtach, niedaleko Starogardu Gdańskiego, można spacerować taką aleją. Fot. Kazimierz Netka

Realizatorzy projektu „Zabezpieczenie zasobów przyrodniczych Borów Tucholskich poprzez ochronę i restytucję różnorodności gatunkowej i siedliskowej w Arboretum Wirty”, otrzymali unijną dotację na ochronę różnorodności biologicznej, w ramach Działania 11.4 – ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Fot. Kazimierz Netka

W sumie, tego samego dnia: 5 stycznia 2018 roku – wsparto 6 przedsięwzięć na terenie województwa pomorskiego – wynika z informacji, które przekazała nam Emilia Stawikowska z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Pełna lista – poniżej.

1. „Rewaloryzacja Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Wojanowie” realizowany przez Gminę Pruszcz Gdański. Umowę podpisała Magdalena Kołodziejczak – wójt gminy Pruszcz Gdański.

Fot. Kazimierz Netka

Na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Wojanowie przeprowadzone zostaną zabiegi ochronne roślin. Powstaną też nowe ścieżki i trasy widokowe  z oświetleniem. Planowana jest rekultywacja zbiorników wodnych oraz przeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych. Dzięki temu obszar Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Wojanowie zyska lepszy status ochrony siedlisk i różnorodności biologicznej oraz zostanie zabezpieczony kontrolowanym ruchem turystycznym. Całkowita wartości projektu to ponad 1,7 mln zł, z czego ponad 1,2 mln zł stanowi dofinansowanie z RPO.

Fot. Kazimierz Netka

W Wojanowie rosną dęby liczące ponad 450 lat – powiedziała pani wójt Magdalena Kołodziejczak.

2. „Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami” realizowany przez Gminę Miasta Gdańska. Umowę podpisała Aleksandra Dulkiewicz – wiceprezydent Gdańska, w asyście Marcina Skwierawskiego – wiceprezydenta Sopotu.

 

Fot. Kazimierz Netka

W Trójmiejskim Parku Krajobrazowym i przyległych do niego terenach powstanie rowerowy szlak rekreacyjny wraz z łącznikami. Celem jest uporządkowanie ruchu turystycznego i ograniczenie niekontrolowanych wejść na teren parku, co jest jednym z najistotniejszych zagrożeń. Projekt realizowany będzie w obszarze TPK i jego otuliny na terenach Gdańska, Gdyni i Sopotu,  w obszarach leśnych w granicach administracyjnych miast, a także uzupełniająco w obszarach zurbanizowanych – głównie jako trasy pomocnicze, dojazdowe. Po zakończeniu projektu, uwzględniając istniejące, nowe i odnowione odcinki, dostępnych dla turystów, sieci szlaków będzie ponad 78 km. Całkowita wartość projektu to ponad 12,7 mln zł, w tym dofinansowanie z RPO to blisko 5 mln zł.

3. „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie gminy Borzytuchom” realizowany przez Gminę Borzytuchom. Umowę podpisał wójt Witold Cyba.

 

Projekt zakłada budowę ścieżki dydaktycznej pieszo – rowerowej o łącznej długości prawie 3 km, w rejonie trzech jezior: Moczydło, Krosnowskie i Duże. Dzięki ukierunkowaniu ruchu turystycznego zostaną zabezpieczone zasoby i walory przyrodnicze na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Borzytuchom. Całkowita wartość projektu to ponad 1,4 mln zł, z czego 1,2 mln zł to fundusze RPO. Nazwa: jeziora lobeliowe pochodzi od rośliny lobelii jeziornej – reliktu z minionych epok klimatycznych, zielonej także zimą, a pięknie kwitnącej latem.

4. „Zabezpieczenie zasobów przyrodniczych Borów Tucholskich poprzez ochronę i restytucję różnorodności gatunkowej i siedliskowej w Arboretum Wirty” realizowany przez Nadleśnictwo Kaliska. Umowę podpisał nadleśniczy Andrzej Przewłocki.

 

Fot. Kazimierz Netka

Projekt zakłada inwestycje i programy rekonstrukcji różnorodności gatunkowej i siedliskowej, które zabezpieczą zasoby i walory przyrodnicze na terenie Arboretum i Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich, w szczególności na obszarze administrowanym przez Nadleśnictwo Kaliska. Projekt będzie realizowany w partnerstwie Nadleśnictwa Kaliska – jako Partnera wiodącego oraz Gminy Zblewo. Całkowita wartość projektu to ponad 1,9 mln zł, z czego blisko 1,7 mln zł to dofinansowanie RPO.

5. „Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny” realizowany przez Gminę Brusy. Umowę podpisał burmistrz Witold Ossowski.

 

Fot. Kazimierz Netka

Ochrona i przywrócenie różnorodności gatunkowej i siedliskowej wraz z rewaloryzacją trzech parków: jednego w Gminie Brusy i dwóch w Gminie Konarzyny – to główny cel tej inwestycji. Będzie ona realizowana w Wielkich Chełmach (gm. Brusy) i Konarzynkach oraz Kornem (gm. Konarzyny). Realizacja tego projektu wzmocni mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie, ponieważ poprzez ochronę, monitoring i odtworzenie siedlisk chronionych zwierząt zapewni im warunki do życia i rozwoju. W parkach powstaną nowe ścieżki oraz zostaną zamontowane elementy małej architektury, ukierunkuje ruch turystyczny i zabezpieczy siedliska przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów. Całkowita wartość projektu to ponad 705 tys. zł, z czego blisko 599 tys. zł pochodzi z RPO.

6. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” realizowany przez Gminę Dębnica Kaszubska. Umowę podpisała wójt Iwona Warkocka.

 

Fot. Kazimierz Netka

Projekt będzie realizowany w partnerstwie 5 gmin: Dębnica Kaszubska, Damnica, Kobylnica, Słupsk i Ustka. Celem jest ochrona stanu środowiska przyrodniczego, przywrócenie różnorodności biologicznej oraz zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczo-krajobrazowych. W planach jest usuwanie gatunków inwazyjnych, budowa sztucznych miejsc lęgowych, nasadzenia roślin oraz typowe działania związane z ukierunkowaniem ruchu turystycznego. Całkowita wartość projektu to ponad 2,6 mln zł, z czego 2,2 mln zł to unijne dofinansowanie – informuje Emilia Stawikowska z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Fot. Kazimierz Netka

Całkowita wartość podpisywanych tego dnia umów to ponad 21 mln zł, z czego 12 mln zł to środki z zasobów RPO.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *