W 2010 roku przewidywano, że Pomorska Kolej Metropolitalna przewiezie między Gdańskiem Wrzeszczem i lotniskiem 6,5 mln – 10,5 mln pasażerów rocznie. W 2017 roku na całej swej długości, czyli z Gdańska do Kościerzyny do Kartuz i do Gdyni, PKM przewiozła tylko nieco ponad 3 mln osób. Czy więc nie powinna powstać w innym miejscu? Wyjaśnia to w swym artykule dr inż. Jan Bogusławski – wiceprezes PRFSN-T NOT w Gdańsku.

Na zdjęciu, od lewej: Waldemar Cezary Zieliński – sekretarz PRFSN-T NOT w Gdańsku; Jan Bogusławski – wiceprezes zarządu PRFSN-T NOT w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka. Gdyby Pomorską Kolej Metropolitalną wybudowano na południu Gdańska, dzisiaj być może nie byłoby tylu korków na ulicach stolicy województwa pomorskiego. Od kilku lat jeździmy Pomorską Koleją Metropolitalną. Pomysł na taki łącznik pomiędzy …

Więcej