Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny Liderem Bezpieczeństwa Morskiego. Klaster integruje inicjatywy lokalne i pozycjonuje je na rynku globalnym w formie projektów

Fot. z Archiwum.

Nagroda za aktywność członków klastra we wdrażaniu innowacji

W czasie konferencji Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny otrzymał nagrodę Lidera Bezpieczeństwa Morskiego. Nagrodę wręczył Maciej Kazienko, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nagrodę w imieniu członków Klastra odebrał Marek Grzybowski, prezes zarządu Klastra.

Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny (znany na rynku międzynarodowym jako Baltic Sea & Space Cluster – BSSC) otrzymał nagrodę za aktywność członków klastra we wdrażaniu innowacji zapewniających bezpieczeństwo w portach i stoczniach, na statkach i w transporcie morskim, na jednostkach serwisowych i instalacjach offshore.

Osiągnięcia Klastra są wynikiem działań podejmowanych przez jego członków i partnerów, którzy ponad 30 lat temu podjęli inicjatywę powołania klastra morskiego w Polsce. W okresie transformacji gospodarczej Klaster integrował działania wiodących przedsiębiorstw morskich z innowacyjnymi przedsięwzięciami i nowymi rynkami.

Przemysł morski 4.0

Po krótkim okresie inkubacji i działań w formule Triple Helix klaster poprzez udział w międzynarodowych projektach przekształcił się w organizację działającą w systemie Qudralupe Helix.

– Dziś klaster rozwija się w formule Pentagon Helix, integrując transfer wiedzy między nauką a biznesem, wspierając inicjatywy społeczne, samorządowe i administrację, rozwijając relacje inwestorskie – mówił Marek Grzybowski w czasie uroczystości wręczenia nagrody.

– Dziś działalność klastra charakteryzuje podejście holistyczne, integracyjne i globalne, czyniąc działalność Przemysłu Morskiego 4.0 częścią Gospodarki 4.0. – wyjaśnia Grzybowski podkreślając, że klaster integruje inicjatywy lokalne i pozycjonuje je na rynku globalnym w formie projektów.

Bezpieczeństwo i ochrona na morzu

Klaster BSSC od kilkunastu lat wspiera innowacje i rozwój w dziedzinie badań, przedsiębiorczości, administracji i samorządu, które są związane z regionem Morza Bałtyckiego i oceanem światowym.

Wiele innowacji znacząco poprawia bezpieczeństwo operacji w przemyśle stoczniowym, dużych i małych portach, transporcie morskim, farmach rybnych, morskich farmach wiatrowych, platformach i statkach offshore, a także bezpieczeństwo eksploatacji i eksploracji mórz i oceanów.

Członkowie Klastra rozwijają również swoją aktywność w obszarze badań naukowych, edukacji i szkolenia kadr dla biznesu morskiego, stoczni, portów i transportu morskiego, hodowli ryb, eksploatacji statków i urządzeń do wydobycia ropy naftowej i gazu na morzu oraz obsługi energetyki wiatrowej na morzu.

Klaster HUBów

W ramach „Klastra” działa obecnie sześć Hubów: ICT & AI – hub informatyczny i sztucznej inteligencji, budowa statków bezemisyjnych – Baltic ZEVInnovation HUB, projektowanie i budowa instalacji produkujących zieloną energię wraz z magazynami energii – GreenTech. Huby te wspierane są przez hub naukowo-badawczy, prawno-finansowy i edukacyjny. Wszystkie huby skupiają około 60 firm, ośrodków badawczych i jednostek badawczo-rozwojowych. Ich działalność wspiera kilkadziesiąt parterów oraz kilkaset kooperantów.

W ramach „Klastra” Huby, czyli wysoko wyspecjalizowane małe klastry, koncentrują się na rozwiązywaniu problemów biznesowych i naukowych, działając w konkretnych projektach w formie konsorcjów. W ich ramach realizowane są zadania z określonej dziedziny i działalności zawodowej. Innymi słowy skupiają swój potencjał na zadaniach biznesowych o wysokim potencjale innowacyjności dzięki synergii wiedzy ekspertów z danego hubu.

Liderzy bezpieczeństwa

Liderami we wprowadzaniu innowacji w portach są Zarząd Morskiego Portu Gdynia i Zarząd Morskiego Portu Gdańsk. Innowacje te znacznie zwiększyły bezpieczeństwo statków i bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Nowe technologie w Morskim Porcie Gdynia szeroko omówiła Beata Szymanowska, Menedżer ds. Technologii, Dział Badań i Rozwoju Technologicznego Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Ochronę przeciwpożarową portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej od strony wody na przykładzie Portu Gdańsk omówił dr Radosław Hołda, Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Grupa Technologiczna ASE zarządza GreenTech Hub. Z kolei idea GreenTech Hub opiera się na wstępnej analizie zapotrzebowania na tego typu rozwiązania w gminach nadmorskich i małych portach regionu Morza Bałtyckiego. Koncentruje się ona na identyfikacji, projektowaniu i tworzeniu rozwiązań hybrydowych wynikających z potrzeb lokalnych klastrów, polskich gmin nadmorskich oraz małych portów. Jeden z aspektów aktywności ASE – zastosowanie wodoru i jego bezpieczne wykorzystanie w przemyśle morskim omówił mgr inż. Rafał Frączek, Prezes Zarządu, Eko-Konsult Sp. z o.o., Grupa Technologiczna ASE.

Działające w Bałtyckim Klastrze Morskim i Kosmicznym Centra opierają swoje działania na określonej strategii i celach. Na przykład dla ICT i AI HUB takim celem jest stworzenie Centrum Usług IT dla przemysłu morskiego i kosmicznego. Stocznia CRIST zarządza centrum ZEV Innovation. Jest to centrum produkcji statków bezemisyjnych, w tym statków elektrycznych i wodorowych. Firma projektowa CADOR zarządza HUBem ICT i AI.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna to miejsce, w którym można bezpiecznie inwestować. Tu swoje inwestycje lokuje wiele innowacyjnych firm. W 2021 zarząd PSSE wydał 90 decyzji o wsparciu, dzięki czemu Pomorska Strefa zajęła drugie miejsce wśród specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Wartość zadeklarowanych nakładów inwestycyjnych przekroczyła ok. 3 mld zł. W zarządzanym przez Strefę Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym swoje miejsce znalazły firmy z sektora ICT i biotechnologii. Wartość pomocy de minimis przekazanej w 2021 r. przekroczyła 1,5 mln zł.

W hubach Klaster integruje aktywności i inicjatywy lokalne, a działa globalnie.

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *