Bałtyckie szanse Polski, lądowe, wiatrowe i kosmiczne. Biznesmeni, naukowcy, marynarze, marketingowcy rozmawiali o możliwościach zwiększenia konkurencyjności naszych portów i stoczni

Fot. Kazimierz Netka.

Jednoczenie sił i pomysłów w celu wzmocnienia gospodarki morskiej

Polski biznes jednoczy swe siły na rzecz gospodarki morskiej. W tym celu korzysta również z technologii satelitarnych. Mówiono o tym w Gdyni, 18 stycznia 2021 roku, podczas spotkania, zorganizowanego przez zarząd Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Reprezentanci uczelni, szkół, firm, organizacji, instytucji przedstawili swe działania. Celem było też zacieśnienie współpracy na rzecz przemysłu wybrzeża, w tym budowy farm elektrowni wiatrowych na Bałtyku. Nowoczesność zagwarantuje bowiem Polsce morskiej zwiększenie swej konkurencyjności na światowych rynkach. Ta konsolidacja podmiotów zbiega się w czasie z przygotowaniami do obchodów 100-lecia powstawania Portu Gdynia.

Fot. Kazimierz Netka.

Uczestnicy spotkania omówili swe plany, dotychczasowe osiągnięcia i potencjał twórczy, służące zwiększeniu czerpania korzyści wynikających z nadmorskiego położenia naszego kraju. Chodzi o zasoby jakie posiadamy w zakresie od szkolnictwa wyższego i średniego przez nowoczesne rozwiązania z zakresu technologii informatycznych, cyfrowych po zapewnienie „zielonej” przyszłości polskiemu biznesowi, tak by nasza gospodarka morska ciągle pozostawała na światowym poziomie. Organizatorem spotkania był Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny (BSSC – Baltic Sea & Space Cluster), a uczestnikami m.in. członkowie klastra, a także pragnący wejść do tego gremium.

Fot. Kazimierz Netka.

Wprowadzenia do rozmów dokonali prezes zarządu BSSC – kpt. ż. w. Alfred Naskręt, Dyrektor, Szkoły Morskiej w Gdyni oraz wiceprezesi: prof. Marek Grzybowski – szef zespołu BSSC ds. inteligentnych specjalizacji i Krzysztof Anzelewicz – szef programu Galatea – Blue Growth Accelerator, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu. Kanwą do prezentacji, rozmów była idea powołania i działalności hubów – zespołów firm, instytucji, naukowców, biznesmenów. Klaster powoli przekształca się w huby. Jednym z najważniejszych jest projekt statków zeroemisyjnych. Drugi to hub informatyczny, do którego przeniosła się część firm z innego klastra w Gdańsku, co ułatwi im korzystanie z programu Galatea – przewidującego unijne wspieranie finansowe przy realizacji projektów – poinformował prof. Marek Grzybowski.

BSSC przekształca się w huby, tworzone do realizacji konkretnych zadań, projektów. Tematem wiodącym spotkania w hotelu Hotton była współpraca HUBów: ZEV HUB oraz ICT & AI HUB – analiza potrzeb – generowanie wspólnych projektów. Program przewidywał informację o projektach ZEVinnovation i GALATEA – przedstawili ją dr Michał Igielski oraz Krzysztof Anzelewicz. BALTIC ZEV HUB omówił Jacek Milewski – koordynator HUBu, dyrektor finansowy, członek Zarządu CRIST. Zaprezentowanie BALTIC ICT & AI HUB powierzono Grzegorzowi Kozłowskiemu – koordynatorowi HUBu, prezesowi CADOR.

Fot. Kazimierz Netka.

Potem odbyła się swobodna dyskusja i wymiana poglądów, swe firmy, dokonania, plany przedstawiali m.in. właściciel wydawnictwa Cezary Spigarski; osoby prowadzące działalność marketingową (bardzo ważną dla rozpropagowania działalności klastra oraz hubów): Marcin Więckowski oraz Robert Widomski.

Niestety, nie potrafimy skutecznie sięgać po pieniądze z programu Galatea – wynikało z wypowiedzi Krzysztofa Anzelewicza. Rumuni robią to sprawniej. Z kilkunastu polskich firm, które starały się o dofinansowanie, dwie uzyskały wsparcie.

Fot. Kazimierz Netka.

Cenne były wiadomości przekazane przez reprezentantów Zarządu Morskiego Portu Gdynia. Od kilku lat prowadzone jest tam bunkrowanie statków LNG. Wkrótce zacznie funkcjonować klaster wodorowy – powiedziała Beata Szymanowska – szefowa innowacji w Porcie Gdynia.

Fot. Kazimierz Netka.

Interesujące były też wystąpienia dr. Zdzisława Długosza – szefa zespołu BSSC ds. bezpieczeństwa, dyrektora Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem i dr Magdaleny Konopackiej – wiceprezes BSSC, ekspertki ds. prawa Unii Europejskiej.

Wiele wiadomości na temat zapewniania kadr i prowadzenia kształcenia fachowców dla gospodarki morskiej, przekazali Tomasz Lisiecki oraz Alfred Naskręt. Okazuje się, że polskie firmy są pod tym względem poważane w świecie, z racji wprowadzania do systemu szkoleń różnych symulatorów obsługi maszyn portowych, np. żurawi wieżowych. Wykształceni w Polsce marynarze – żeglarze zawodowi – i operatorzy portowi, są poszukiwani oraz cenieni.

Wiele do zaoferowania ma także Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. W Gdyni istnieje m.in. Bałtycki Port Nowych Technologii, należący do PSSE.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *