BCC zwraca uwagę na stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie konfiskaty prewencyjnej. Właściciele firm obawiają się, że zaistnieje niebezpieczeństwo zajmowania lub ostatecznie przejmowania dóbr pochodzących z legalnych źródeł. Projektowane przepisy przewidują, że do zajęcia majątku dojdzie nawet bez wyroku skazującego?

Na zdjęciu: Główna siedziba BCC, w Warszawie. Fot. Kazimierz Netka.

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości: ingerencja w prawo własności prywatnej przed wyrokiem sądu nie może mieć miejsca

Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza wprowadzić konfiskatę prewencyjną polegającą na tym, że organy ścigania już nie będą musiały wykazywać faktu przeniesienia majątku, czy też tego, iż majątek ten służył do popełniania przestępstw lub był nabyty w sposób nielegalny. Ustawodawca na obywatela chce przerzucić ciężar udowodnienia, że jego majątek pochodzi z legalnych źródeł. Oznacza to de facto wprowadzenie domniemania winy! – boją się przedsiębiorcy. O tych obawach poinformował nas Emil Muciński – rzecznik, Instytut Interwencji Gospodarczych Business Centre Club (BCC), przekazując następujące stanowisko Rady Przedsiębiorczości ew tej sprawie:

Źródło: Business Centre Club

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *