Będą kursy i egzaminy na rowerowe prawa jazdy? – propozycja z seminarium Gambit w Politechnice Gdańskiej.

W Polsce od 2010 roku o 7 proc. wzrosła liczba ofiar śmiertelnych z udziałem rowerzystów i o 55 proc. wzrosła liczba ciężko rannych.

fot-wlodzimierz-amerski-022
Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT odbyło się w dniach 17 – 18 listopada 2016 na Politechnice Gdańskiej. Tematem wiodącym tegorocznego seminarium były zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego objęte programem badawczym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pt. „Rozwój Innowacji Drogowych (RID)”.
fot-wlodzimierz-amerski-025
Podczas pierwszego dnia około 200 uczestnikom seminarium zrobiono w auli uczelni wspólne pamiątkowe zdjęcie. Są to zarówno z kraju, jak i z zagranicy reprezentanci wyższych uczelni, instytucji centralnych i samorządowych, administracji drogowej, biur projektów, firm drogowych, policji oraz ośrodków ruchu drogowego.
fot-wlodzimierz-amerski-002
Podczas dwunastu sesji wygłoszono ponad 80 referatów, dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także tematyki podejmowanej w poszczególnych projektach Programu RID. Goście zagraniczni przedstawili aktualne trendy i rozwiązania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie. Gdańskie seminarium jest dowodem dobrze rozumianej współpracy i integracji różnych instytucji, skupionych wokół wspólnego problemu społeczno – gospodarczego kraju, jakim są wypadki drogowe w Polsce.
Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad powiedział, że na 2017 rok jest przyznana kwota 1 mld zł na poprawę istniejących dróg krajowych. Z ubolewaniem stwierdził, że nadal nie ma w Polsce opracowanych standardów, co do utrzymania dróg i autostrad w okresie letnim.
fot-wlodzimierz-amerski-120
Prof. Kazimierz Jamroz z Politechniki Gdańskiej powiedział, że na podstawie prowadzonych badań w 28 państwach europejskich, pod względem liczby ofiar drogowych (w przeliczeniu na milion mieszkańców) zajmujemy niechlubne piąte miejsce. Na te 28 państw, aż 50 proc. z ogólnej liczby ofiar, najwięcej jest w Niemczech, Francji, Włoszech i Polsce. Pod tym względem Polska jest aż trzy razy gorsza od swego północnego sąsiada – Szwecji. W ostatnich latach te statystki się zmniejszyły, ale nadal u nas rocznie jest do około 3,5 tys. ofiar śmiertelnych w ruchu drogowym i aż do 11 tys. ciężkich obrażeń. Poprawił się u nas wskaźnik wypadków do 11 proc. zabitych pod wpływem spożycia alkoholu przez kierowców, co lokuje nas na 25 miejscu w krajach UE. Ale europejski prym wiedziemy w ilości aż 35 proc. drogowych ofiar śmiertelnych pieszych. Mimo uchwalonej w 2014 roku ustawy, nadal piesi w Polsce jej nie przestrzegają i nie noszą odblasków w terenie niezabudowanym.
foto-wlodzimierz-amerski-11
Naukowcy z Politechniki Gdańskiej przeprowadzili badania co do ruchu pieszego i rowerowego. W dużych miastach 20 proc. stanowi ruch pieszych, a tylko 1 proc. rowerowy. W ostatnich siedmiu latach w Gdańsku nastąpił wzrost ruchu rowerowego z 2 do 6 proc., zatem zwiększył się aż trzykrotnie. W Krakowie odpowiednio z 1 do 2 proc., a w Warszawie z 1 do 3 procent.

fot-wlodzimierz-amerski-105

W Gdańsku są zamontowane 22 liczniki pomiaru ruchu rowerowego. Największy wzrost tego ruchu nastąpił w Gdańsku w 2013 roku. Wpłynął na większą liczbę rowerowych wypadków drogowych. Główne tego przyczyny, to nadmierna szybkość w tym głównie po chodnikach, nieprzestrzeganie znaków drogowych, brak odpowiedniego oświetlenia, wadliwe hamulce i raptowne wtargnięcia pieszych na ścieżki rowerowe. Naukowcy z PG rozważają konieczność wprowadzenia obowiązkowych kursów celem uzyskanie prawa jazdy rowerem

dsc00034

Jest w tym dużo racji, bo z danych Marii Dąbrowskiej-Loranc z Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie wynika, że w Polsce od 2010 roku o 7 proc. wzrosła liczba ofiar śmiertelnych z udziałem rowerzystów i o 55 proc. wzrosła liczba ciężko rannych. Co intrygujące, że nawet na ścieżkach rowerowych aż czterokrotnie nastąpił wzrost liczby wypadków drogowych. W jej łącznej ilości aż w połowie z nich uczestniczyły osoby powyżej 50 roku życia.
fot-wlodzimierz-amerski-007
Seminarium, któremu towarzyszy wystawa pt. Przyjazna droga, zorganizowane zostało przez Politechnikę Gdańską, we współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów i Fundacją Rozwoju Inżynierii Lądowej. Patronat honorowy nad seminarium GAMBIT objęli: Minister Infrastruktury i Budownictwa, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Prezydent Europejskiej Federacji Drogowej oraz Rektor Politechniki Gdańskiej.
Fot. Włodzimierz Amerski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *