Noclegowe rekordy nad Bałtykiem. Łeba jest jedną z najbardziej turystycznych gmin w Polsce. Nawet Gdańsk nie może się z nią równać.

W wakacje udzielono w Łebie ponad 353 000 noclegów turystom. To średnio po  90 noclegów na każdego stałego mieszkańca tego miasteczka. W większym ponad 120 razy (pod względem liczby ludności) Gdańsku, przypadało tylko niespełna 1,5 turystycznego noclegu na mieszkańca. To świadczy o przedsiębiorczości Łebian, ale ich aktywność nie jest nagradzana…

Na zdjęciu: Wyrzutnia rakiet w Rąbce na Mierzei Łebskiej. Fot. Kazimierz Netka.

Ruch wczasowiczów w nadmorskich gminach

Główny Urząd Statystyczny opublikował wiadomości na temat liczby noclegów nad naszym morzem, w lipcu i sierpniu 2016 roku. Z tego wykazu wynika, że najwięcej tych nocowań wcale nie było w Gdańsku – w największym nad polską częścią Bałtyku, mieście. W pierwszej dziesiątce jest nie tylko stolica województwa pomorskiego, ale także miasteczka, liczące zaledwie po kilka tysięcy stałych obywateli. Tak wynika z informacji, które przekazał nam Michał Sałata – asystent burmistrza Miasta Łeby ds. kultury i sportu. Wiadomości te zawiera opracowanie pt. „Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich”, którego twórcami są pracownicy Departamentu Badań Społecznych i Warunków Życia Głównego Urzędu Statystycznego.

img_5192Na zdjęciu: Uczestnicy study press w Łebie. Fot. Kazimierz Netka.

Notatkę informacyjną zawierająca te publikacje rozpowszechnił Artur Satora – rzecznik prasowy prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.
Prezentowane w notatce wiadomości, dotyczą obiektów noclegowych posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych i wykorzystania tych miejsc w lipcu i sierpniu 2016 r. Dokonano też porównania z danymi pozyskanymi w tym zakresie w poprzednich latach.
W Polsce jest ogółem 2 478 gmin (od dnia 1.01.2015 r.), spośród których 55 zostało według metodologii Eurostatu zaliczonych do obszarów nadmorskich. Są one usytuowane nad Bałtykiem lub pozostają w bezpośredniej jego bliskości. Obejmują obszar 7 891 km2. Na ich terenie odnotowano 2 299 – 22,7% wszystkich turystycznych obiektów noclegowych objętych sprawozdawczością w lipcu 2016 r., tj. o 43 (1,9%) więcej niż w roku poprzednim.

tablica-1

Źródło tabeli: Główny Urząd Statystyczny.

Powyższe wyniki są wspaniałe – dla małych kurortów nad naszym Bałtykiem. Czy to jest powód do zadowolenia? Nie pod każdym względem.
Andrzej Strzechmiński, burmistrz Łeby, mówi, że dzięki temu, że przybywa do Łeby wielu turystów, miasto jest bogate. To zaś powoduje, że ma mniejsze szanse w ubieganiu się o unijne środki. Łeba jest „karana” za wysokość dochodów.
– Siermiężną miejscowością powinniśmy być – mówi burmistrz Andrzej Strzechmiński. – Teraz za przedsiębiorczość spotyka nas kara. Nie powinniśmy się chwalić sukcesami. Z większości programów unijnych jesteśmy wykluczani.
W opracowaniu pt. „Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich”, są też informacje na temat rodzajów miejsc noclegowych i ich zapełnienia podczas minionych wakacji.
Spośród turystycznych obiektów noclegowych na obszarach nadmorskich najwięcej jest pokoi gościnnych – 901 obiektów (w porównaniu do 2015 r. wzrost o 2,2%), a następnie ośrodków wczasowych – 474 i hoteli – 206 (odpowiednio wzrost o 3,5% oraz 2,0%) .
img_5285Na zdjęciu: Ruchome wydmy na Mierzei Łebskiej. Fot. Kazimierz Netka.

Pod względem liczby oferowanych miejsc noclegowych, przodują ośrodki wczasowe – 64 101 miejsc noclegowych (w porównaniu do 2015 r. wzrost o 1,4%), następnie hotele –28 186 (wzrost o 2,5%) i dopiero potem pokoje gościnne – 20 824 (wzrost o 2,7%). Przeciętna liczba miejsc noclegowych w obiektach udostępniających pokoje gościnne wynosi 23, w ośrodkach wczasowych – 135, a w hotelach – 137.
W okresie wakacyjnym (tzn. w lipcu i sierpniu) 2016 r. z obiektów znajdujących się na obszarach nadmorskich skorzystało 1 463,4 tys. turystów (755,5 tys. – w lipcu i 707,9 tys. – w sierpniu), czyli 21,0% nocujących w tym okresie w obiektach turystycznych na terenie całego kraju. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego było to o 4,7% więcej turystów (o 6,7% – w lipcu i 2,7% – w sierpniu).

noclegi
Źródło mapy: Główny Urząd Statystyczny.

Interesujące jest też porównanie z liczbą noclegów w innych rejonach Polski’
W okresie wakacyjnym br. na omawianym obszarze (nadmorskim) udzielono 7 788,9 tys. noclegów (4 021,2 tys. – w lipcu i 3 767,8 tys. – w sierpniu), czyli o 4,5% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (o 4,7% – w lipcu i 4,3% – w sierpniu). Łącznie było to 33,8% wszystkich noclegów turystycznych w Polsce w tym okresie (34,8% w lipcu i sierpniu 2015 r.). Były to głównie pobyty długookresowe, podobnie jak w tym samym okresie roku poprzedniego, z przeciętną liczbą ponad 5 noclegów, podczas gdy średnia długość pobytu w Polsce w tym okresie wynosiła ponad 3 noclegi.
Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w gminach nadmorskich w okresie wakacyjnym br. wyniósł 69,0% w lipcu i 64,9% w sierpniu (w tym samym okresie roku poprzedniego odpowiednio 67,8% i 64,1%), podczas gdy średnio dla całego kraju było to odpowiednio 52,2% i 51,4% (w lipcu i sierpniu 2015 r. – 49,4% i 48,8%).
img_1564Na zdjęciu: Syrenka w Ustce. Fot. Kazimierz Netka.

Korzystającymi z bazy noclegowej na terenach nadmorskich w sezonie letnim byli głównie turyści krajowi – 1 203,1 tys. osób (o 52,8 tys. – 4,6% więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego). Było to 82,2% spośród ogółu korzystających z bazy noclegowej na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpniu (82,3% w tym samym okresie 2015 r.). Turystom krajowym udzielono 6 730,8 tys. noclegów (o 4,1% więcej w stosunku do VII i VIII 2015 r.). Było to 86,4% spośród ogółu noclegów udzielonych w tym czasie na obszarach nadmorskich (86,8% w lipcu i sierpniu 2015 r.) oraz 34,7% ogólnej liczby noclegów udzielonych turystom krajowym w Polsce w analogicznym okresie (35,8% w tym samym okresie 2015 r.).
Turyści zagraniczni korzystający z noclegów w obiektach na obszarach nadmorskich stanowili 17,5% wszystkich turystów zagranicznych w bazie noclegowej w czasie wakacji 2016 r. – 260,3 tys., tj. o 13,0 tys. (5,3%) więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. Byli to głównie Niemcy (147,7 tys. turystów – wzrost o 3,6%), Szwedzi (19,3 tys. – wzrost o 36,1%), Norwegowie (18,0 tys. – spadek o 5,3%), Brytyjczycy (8,0 tys. – spadek o 7,5%) i Hiszpanie (6,5 tys. – spadek o 16,1%). Turystom zagranicznym na obszarach nadmorskich w wakacje udzielono łącznie 1 058,1 tys. noclegów, czyli o 7,2% więcej niż w roku poprzednim. Najwięcej noclegów udzielono Niemcom (749,6 tys. noclegów – wzrost o 7,1%), Norwegom (56,6 tys. – spadek o 4,3%), Szwedom (50,3 tys. – wzrost o 36,2%), Brytyjczykom (19,8% – spadek o 10,8%) i Czechom (18,3 tys. – wzrost o 31,2%) – czytamy w notatce, którą opublikował Artur Satora – rzecznik prasowy prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.
Więcej na: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/
dscn9771Na zdjęciu: Odsłonięcie pamiątkowej tablicy w Krynicy Morskiej. Fot. Kazimierz Netka.

Liczba udzielonych noclegów to jedno, a liczba turystów przebywających codziennie w nadmorskich kurortach, to drugie. Postanowiliśmy dowiedzieć się, jak to jest na Mierzei Wiślanej – w mieście jeszcze mniejszym niż Łeba – w Krynicy Morskiej. Tam szczyt sezonu letniego przypada od 10 lipca do 20 sierpnia.
– Z szacunkowych danych, uzyskiwanych na podstawie analizy zużycia wody wynika, że w niektóre dni podczas wakacji w Krynicy Morskiej może przebywać nawet 30 000 osób dziennie – ocenia Adrian Bogusłowicz – członek zarządu Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej w Krynicy Morskiej. Średnio – można liczyć, że podczas wakacji w tym miasteczku wypoczywa codziennie około 25 000 osób w pełni sezonu. A od 1 lipca do 31 sierpnia, przyjmijmy, że po około 20 000 turystów każdej doby. Wychodzi, że w wakacje, Krynica Morska gości 1,2 mln osób. To olbrzymia liczba, jeśli się ją porówna ze stałymi mieszkańcami, których w Krynicy Morskiej jest około 1300 obywateli.
dscn9701Na zdjęciu: Spotkanie władz Krynicy Morskiej i Krynicy Zdroju – z okazji 25-lecia nadania praw miejskich Krynicy Morskiej. Fot. Kazimierz Netka.

Skąd taka popularność tych nadmorskich kurortów? To efekty działań promocyjnych. Łeba organizuje study press, dla reprezentantów środków masowego przekazu z całego kraju i z zagranicy. Realizatorem jest Lokalna Organizacja Turystyczna „Łeba Błękitna Kraina”. Korzystają z tego inne gminy należące do tej LOT, na przykład Wicko, Cewice, a także powiat lęborski.
Na Mierzei Wiślanej odbywają się Krynickie Spotkania Turystyczne, na które przyjeżdżają także reprezentanci zagranicznych środków masowego przekazu. Prz okazji na promocji zyskują np. powiat Nowy Dwór Gdański, a nawet Gdynia i Gdańsk oraz powiat gdański.
Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *