Biała Podlaska. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wesprze przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków.

Fot. z Archiwum NFOŚiGW.

Podlasie inwestuje w ochronę dziewiczej przyrody.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wesprze przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej. Przeznaczy na ten cel 27 milionów złotych ze środków unijnych i 3 miliony złotych z własnego budżetu. Resztę – na projekt wart ponad 53 miliony złotych – wyłożą Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN”.

Inwestycja z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w Białej Podlaskiej potrwa ponad trzy lata (1 marca 2018 r. – 30 czerwca 2021 r.) i przyczyni się do poprawy systemu oczyszczania ścieków komunalnych. Działanie to obejmie m.in. modernizację budynków technologicznych, przebudowę niektórych urządzeń działających na oczyszczalni ścieków, a także wymianę istniejących rurociągów technologicznych. Stanie się to możliwe dzięki zawartej 6 marca 2018 r. umowie o dofinansowanie między NFOŚiGW, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Kazimierza Kujdę, a spółką Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN”, w imieniu której podpis złożył Prezes Zarządu Mirosław Janusz Kapłan. Uroczystość ta odbyła się w siedzibie Narodowego Funduszu w obecności Prezydenta Białej Podlaskiej Dariusza Pawła Stefaniuka oraz senatora Grzegorza Biereckiego, przewodniczącego Światowej Rady Związków Kredytowych – wynika z informacji, które przekazali nam Sławomir Kmiecik – rzecznik prasowy NFOŚiGW oraz Donata Bieniecka z Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW . W komunikacie na ten temat są też wypowiedzi:

– Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej, który realizuje „WOD-KAN” jest dla nas bardzo ważnym przedsięwzięciem. To największy program, który przeprowadzamy w Białej Podlaskiej we współpracy z naszymi spółkami. Jesteśmy miastem, które jest położone we wschodniej Polsce, na terenach – można powiedzieć – „dziewiczych”. Bardzo jest nam miło, kiedy przyjeżdżają do nas ludzie z innych części Polski i mogą pooddychać na Podlasiu jeszcze ciągle świeżym powietrzem, więc tym bardziej dbamy, aby być bardziej proekologiczni – powiedział Prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Paweł Stefaniuk.

– Przewidywane prace przy przepompowni będą wprowadzeniem miasta w XXI wiek. Modernizacja oczyszczalni i przepompowni daje ten walor, że miasto jest przygotowane na przetworzenie większej ilości ścieków, a w konsekwencji na rozwój ogólny. Biorąc pod uwagę powstanie w Białej Podlaskiej strefy ekonomicznej, a więc impulsu do dynamicznego ożywienia, realizacja projektu staje się czymś nawet koniecznym. Specjalną wartością, z punktu widzenia zarządzania, będzie wprowadzenie inteligentnego systemu zarządzania nową bazą. Zinformatyzujemy zarządzanie urządzeniami i awariami. Udoskonalimy też zarządzanie przepływami, pomiarami ciśnienia przepływów w sieci. To wszystko dzięki temu projektowi i dofinansowaniu – dodał Prezes Zarządu spółki Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Mirosław Janusz Kapłan.

– Cieszymy się z kolejnego infrastrukturalnego i ekologicznego sukcesu Białej Podlaskiej – podsumował Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda.

Bialski projekt będzie realizowany w ramach 10 kontraktów (4 na roboty budowlane i 6 na usługi). Szacunkowy koszt całkowity tych prac wyniesie przeszło 53 miliony złotych i będzie finansowany z trzech źródeł: 27 milionów złotych spółka otrzyma w ramach unijnego działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach (które NFOŚiGW wdraża we współpracy z Ministerstwem Środowiska), 3 miliony złotych Narodowy Fundusz przekaże ze środków własnych w formie pożyczki, a brakujące pieniądze dołoży beneficjent. Przebudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków umożliwi zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni, a także poprawę jakości oczyszczania ścieków. Na inwestycji skorzystają mieszkańcy aglomeracji Biała Podlaska. Rok po oddaniu do eksploatacji obiekt będzie przystosowany do odbioru nieczystości w ilości prawie 93 tysięcy Równoważnej Liczby Mieszkańców (RLM). Dofinansowanie obejmie też dostawę maszyn i urządzeń oraz samochodów specjalistycznych do monitoringu i czyszczenia sieci wod-kan, a ponadto planuje się wdrożenie Zintegrowanego Systemu GIS do zarządzania sieciami.

Spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej w przeszłości również współpracowała z NFOŚiGW. Dzięki projektowi „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego miasta, jako pomoc bialskim rodzinom” do sieci kanalizacyjnej podłączono 495 użytkowników. Na to zadanie beneficjent otrzymał blisko 1,5 miliona złotych dotacji i tej samej wysokości pożyczkę z NFOŚiGW – informują Sławomir Kmiecik – rzecznik prasowy NFOŚiGW oraz Donata Bieniecka z Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *