Biznes i edukacja młodzieży

Nowoczesność młodych Pomorzan – na przykładzie mieszkańców Gdańska

Są przedsiębiorczy, a ich hobby to kultura, sztuka, nauka

– Przedsiębiorczość to umiejętność zarabiania pieniędzy – twierdzą młodzi gdańszczanie. – Nasze hobby to kultura, sztuka, nauka. Dopiero wtedy piłka nożna…

Taki obraz wyobrażeń gimnazjalistów i licealistów ze stolicy województwa pomorskiego wyłania się z analiz pt. „Technologie i postawy przedsiębiorcze wśród młodzieży gdańskiej. Źródła pozyskiwania wiedzy z zakresu technologii i ICT oraz autocharakterystyka postaw przedsiębiorczych uczniów gdańskich. Gdańsk 2014”. Raport jest efektem badań zrealizowanych przez Fundację Ośrodek Badań i Analiz Społecznych na zlecenie Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości „Starter”. Autorami są Tomasz Grabowski i Krzysztof Stachura.

Przedsiebiorczosc_IMG_6212

Raport przedstawiono oficjalnie w piątek, 16 stycznia o godz. 14.30, w siedzibie „Startera”, w Gdańsku, przy ul. Lęborskiej 3b, podczas  „EDU Inspiracji” – spotkań gromadzące przedstawicieli oświaty, biznesu oraz edukacji pozaformalnej zainteresowanych nowatorskimi metodami i narzędziami nauczania. My poznaliśmy wczesniejtreść i wyniki raportu, a scharakteryzowały go nam Magdalena Smolak z branż kreatywnych i edukacji Startera oraz Alicja Woźniak z Personal PR.

Ponad 9 na 10 młodych gdańszczan uważa, ze ich przyszłe życie będzie zależeć w dużej mierze od nich – wynika z analiz. Badani deklarują, że ich hobby to zainteresowania z pogranicza kultury i sztuki, a w przypadku zajęć pozalekcyjnych: aktywności naukowe, a dopiero potem sportowe.

Umiejętności radzenia sobie z nowoczesnymi technologiami są u gdańszczan znacznie wyższe niż przeciętne. Wiedzę gdańszczanie częściej zdobywają poza szkołą niż w jej obrębie (różnica 11 procent). Szwankuje współpraca na linii nauczyciel – uczniowie. Prawie 9 na 10 uczniów zdobywa wiedzę o technologiach na własną rękę.

Interesujące są poglądy młodych dotyczące nauki technologii. Zdaniem co 5 gimnazjalisty lub licealisty lekcje informatyki są nieciekawe. Średnio co 10 badany twierdzi, że zajęcia są zbyt teoretyczne. 4,5 proc. uczniów nie pamięta, co robiło na lekcjach informatyki albo nie chodziło na nie, a dla kolejnych 4 proc. zajęcia były niezrozumiałe. Wielu na lekcjach informatyki się nudzi, bo powtarzają treści sobie dobrze znane, ale problem mają też ich mniej uzdolnione koleżanki i koledzy.

Dla wielu uczniów obsługa technologii jest naturalnym elementem codzienności, czymś „prostym i intuicyjnym”. Dla nich więc lekcje informatyki są nużące. Wiele umiejętności nabywają na własną rękę, więc szkoła nierzadko dubluje to, co już potrafią,

Z badań wynika opinia, że nauczyciele nie uwzględniają w procesie edukacyjnym potencjałów, jakimi dysponują uczniowie. W niewielkim stopniu są skłonni odwracać logikę zajęć, tj. pozwolić uczniom, by to oni uczyli swoich koleżanki i kolegów, szczególnie, gdy ich poziom wiedzy przekracza poziom wiedzy osoby prowadzącej zajęcia. 58,1 procent uczniów wskazuje, że zdobywa umiejętności związane z obsługą technologii poza szkołą.

Godna uwagi jest opinia gdańskich uczniów na temat przedsiębiorczości.

Ponad 7 na 10 uczniów ma na co dzień kontakt z przedsiębiorcami. Dla młodych gdańszczan przedsiębiorczość to przede wszystkim rodzaj doświadczenia, samodyscyplina, organizacja czasu i umiejętność zarabiania pieniędzy.

Osoba przedsiębiorcza to według uczniów taka, która jest asertywna, radzi sobie w życiu i jest elastyczna; cierpliwie dąży do celu, umie stawiać na swoim, szuka alternatywnych rozwiązań problemów; godzi się na ponoszenie porażek oraz wyciąga z nich wnioski. Średni wskaźnik posiadania doświadczeń związanych z przedsiębiorczością jest nieznacznie wyższy niż przeciętny. Bardziej przedsiębiorczy są uczniowie niż uczennice. Wiedzę ze szkoły na temat przedsiębiorczości uczniowie zdobywają najczęściej podczas lekcjach przedsiębiorczości (81,8 procent). Mimo że zajęcia są przeładowane wiadomościami teoretycznymi, to młodzież uznaje je za ważne. Dlatego, że innych, bardziej praktycznych, miejsc zdobywania wiadomości na te tematy, jest za mało.

Autorzy raportu dokonali też oceny wpływu szkoły na rozwój postaw i zachowań przedsiębiorczych. Zdaniem 36,5 procent uczniów jest on raczej pozytywny, zdecydowanie pozytywny potwierdziło 7,6 procent badanych. Niemal tylu samo, bo 7,4 procent odpowiedziało, ze zdecydowanie negatywny, a 10,5 procent – raczej negatywny. Ani pozytywny, ani negatywny – to opinia blisko 38 procent uczniów.

Raport nakreśla też portret młodego mieszkańca stolicy województwa pomorskiego. To człowiek koleżeński, uczciwy, o bogatej wyobraźni; wolny czas poświęca na spotkaniach ze znajomymi, muzykę, sport i korzystanie z komputera jego hobby związane jest z dziedzinami kultury i sztuki, a kolejno sportu chce się rozwijać i kontynuować naukę, myśli o zawodach medycznych.

Kazimierz Netka

Czytaj też w Dzienniku Bałtyckim

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *