Młode władze Pomorskiego

Młodzi Pomorzanie stworzyli własną reprezentację

Z inicjatywy Stowarzyszenia Morena powstała Młodzieżowa Rada Województwa Pomorskiego

Gimnazjaliści, licealiści, studenci w Pomorskiem zjednoczyli swe siły. Zamierzają podpowiadać, doradzać dorosłym, co dla słuchaczy szkół i uczelni, a także dla absolwentów, jest najlepsze, najbardziej potrzebne. W tym celu utworzyli Młodzieżową Radę Województwa Pomorskiego, taki młodzieżowy „Sejmik”.

Morena_IMG_1165Przygotowania do powołania Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego trwały około półtora roku. Pierwsze rozmowy na temat jej utworzenia odbyły się w maju 2013 roku. Zorganizowano około 10 spotkań poświęconych tej problematyce. W tym jedno międzynarodowe. Zaproszono na to spotkanie reprezentantów rad młodzieżowych z Hiszpanii, Rumunii, Włoch, Chorwacji, by dowiedzieć się, jak takie organizacje funkcjonują w innych państwach i jaki mają dorobek – informuje Jarosław Sikorski, koordynator projektu w Stowarzyszeniu Morena w Gdańsku. Skorzystano też z doświadczenia, jakiego nabrała Rada Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. W spotkaniach tych uczestniczyli reprezentanci rad młodzieżowych, działających w gminach, miastach, powiatach województwa pomorskiego. Takich rad w jednostkach samorządy terytorialnego naszego województwa, funkcjonuje kilkanaście. Dla nich Stowarzyszenie Morena organizowało szkolenia. Wiedza na temat zasad funkcjonowania i tego, co Rada Wojewódzka zamierza robić jest bardzo istotna. Przedsięwzięcia będą bowiem bardzo konkretne. Młodzieżowa Rada Województwa Pomorskiego zamierza bowiem realizować projekty. Kreowanie tych projektów odbywać się będzie podczas „sesji” – spotkań członków Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego, które prawdopodobnie będą zwoływane raz na dwa miesiące. Młodzież podczas tych sesji będzie mogła skonfrontować swe pomyły- Mamy nadzieję że dzięki temu poprawi się sytuacja młodzieży w województwie pomorskim – Głos młodzieży być może będzie bardziej się liczył. To, co robią dorośli, niekoniecznie zawsze odzwierciedla się w zapotrzebowaniu młodzieży.

Do końca tygodnia młodzieżowe rady gmin, miast i powiatów w Pomorskiem, podejmą stosowne uchwały, dotyczące udziału ich reprezentantów (po dwóch) w pierwszym, uroczystym, posiedzeniu Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego. Część rad składa się z gimnazjalistów i niewykluczone, że z powodu obowiązków szkolnych, nie będą oni mogli uczestniczyć w tej pierwszej sesji. Gdy powstanie nowa rada, będzie mogła ona wydelegować dwóch swych przedstawicieli do Wojewódzkiej – informuje Jarosław Sikorski.

Uroczysta, I sesja Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego odbędzie się 27 stycznia 2015 roku o godz. 11:00 w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Program jeszcze nie został sprecyzowany. Na pewno odbędzie się głosowanie na przewodniczącego. Wyboru dokonają delegaci rad, którzy przybędą na to pierwsze, historyczne, wojewódzkie posiedzenie.

Pomysł utworzenia Młodzieżowej rady Województwa Pomorskiego został bardzo przychylnie potraktowany w Urzędzie Marszałkowskim. Zyskał duże poparcie. Marszałek Mieczysław Struk udzielił Radzie stałego, oficjalnego patronatu. Pomagały też wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń oraz szefowa departamentu do spraw kontaktów zagranicznych, Krystyna Wróblewska. Teraz na bieżąco, z radą współpracuje Andrzej Kowalczys, zastępca dyrektora Departamentu – Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pełnomocnik marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Młodzieżowa Rada Województwa Pomorskiego (narzędzie aktywizacji obywatelskiej i wzmacniania tożsamości regionalnej młodych Pomorzan) to jeden z innowacyjnych projektów uwzględnionych w programie „Czas na Młodzież”. Program ten został przedstawiony szerszej publiczności przez Adama Niemkiewicza, prezesa zarządu Stowarzyszenia Morena, w ubiegłym roku, podczas targów „Technicon Innowacje” w Gdańsku. „Czas na Młodzież” to wspólne przedsięwzięcie kilku organizacji, np. Caritas, ZHP, ZHR, Stowarzyszenia Morena oraz innych, największych w Pomorskiem.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *