Biznes i klimat. 100 km na jednym ładowaniu. Dotacje z Programu NFOŚiGW  Zielony Transport Publiczny na projekty w kolejnych czterech miastach środkowej i południowej Polski

Na zdjęciu: Trolejbus zasilany z baterii w Gdyni. Fot. Kazimierz Netka.

Będzie ciszej i czyściej

Zeroemisyjne, elektryczne autobusy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obsługiwane przez wykwalifikowany personel pojawią się w Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Stalowej Woli i w Zakopanem. Niskopodłogowe elektryki z możliwością przewozu ponad 70 osób, zabiorą każdego pasażera – będą wyposażone w platformę (rampę) najazdową, umożliwiającą wjazd m.in. wózkom dziecięcym, inwalidzkim czy też chodzikom wspomagającym poruszanie się osób starszych i niepełnosprawnych. Pojazdy będzie można zasilać prądem w systemie plug-in (ładowanie wolne), oraz pantografowo (ładowanie szybkie). Ich magazyny energii pozwolą na pokonanie co najmniej 100 km na jednym ładowaniu. Realizacja projektów wprowadzenia elektrobusów do publicznego transportu miejskiego poprawi lokalnie jakość powietrza oraz istotnie zmniejszy poziom hałasu ulicznego. Wspomniane umowy dotyczą realizacji wymiany floty w ramach pierwszego naboru w programie. Warto przypomnieć, że do 20 grudnia b.r. NFOŚiGW prowadzi drugi, konkursowy nabór, w którym samorządy mogą się starać o dofinansowanie do zakupu autobusów elektrycznych i wodorowych. Wsparcie zostanie skierowane do miast, szczególnie mniejszych i tracących funkcje społeczno-gospodarcze, które borykają się z problemem smogu, jak również do samorządów, które eliminują zjawisko wykluczenia transportowego przez rozwój samorządowego transportu lokalnego – poinformował Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oto ciąg dalszy:

Poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą

Dofinansowanie NFOŚiGW dla projektu sięgnie 13 mln zł (całkowity koszt jego realizacji to 25,7 mln zł). W ramach przedsięwzięcia Miasto Piotrków Trybunalski zakupi 7 autobusów o napędzie elektrycznym, do przewozu pasażerów na swoim terenie. Roczny przebieg zakupionych pojazdów razem ma wynieść 315 tys. km. Energia dla taboru będzie dostarczana przez zakupione i zamontowane w mieście punkty zasilania pojazdów prądem stałym – będzie ich 11. Stacje szybkiego ładowania powstaną przy ul. Słowackiego i przy ul. Dmowskiego, a stacje wolnego ładowania w zajezdni autobusowej przy ul. Krakowskie Przedmieście. Przewidziano też wykonanie dodatkowych prac – niezbędnych do uruchomienia systemu ładowania autobusów na 3 pętlach. Przy dostosowywaniu pętli komunikacyjnych do nowej infrastruktury na ich terenie powstaną złącza kablowe, fundamenty pod posadowienie szybkich, pantografowych ładowarek, wysepki dla stacji ładowania oraz nowe wiaty przystankowe. Zaplanowano również specjalistyczne przeszkolenie personelu, które obejmie co najmniej 25 kierowców i 10 mechaników. Projekt zostanie zrealizowany do marca 2023 r.

Rozwój zeroemisyjnego transportu w Radomsku

Kwota dofinansowania z NFOŚiGW, którą uzyska przedsięwzięcie Gminy Miasta Radomsko sięgnie 8,1 mln zł (przy rzeczywistym koszcie realizacji na poziomie 13,1 mln zł). Projekt przewiduje zakup 4 autobusów o napędzie elektrycznym, przeznaczonych na cele transportu publicznego w granicach administracyjnych miasta oraz gminach powiatu radomszczańskiego.

Planowany przebieg zakupionych autobusów to 120 tys. km rocznie. W celu ładowania pojazdów, w ramach zadania, zostaną zakupione i zamontowane na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. dwie podwójne stacje ładowania. Zostaną one wyposażone w panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 80 kW.

Ponadto zaplanowano przeprowadzenie szkolenia, m.in. naukę obsługi pojazdów, dla co najmniej 15 pracowników MPK Sp. z o.o. (w tym minimum 12 kierowców, 2 elektryków i 1 mechanika). Przewidziano także wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej dotyczącej wykonania przyłączy do stacji ładowania oraz instalacji fotowoltaicznej. Projekt zostanie zakończony w czerwcu 2025 r.

Eko-transport publiczny – Stalowa Wola z prądem nowoczesności

Stalowowolski projekt zostanie wsparty z NFOŚiGW 10,6 mln zł dotacji (przy rzeczywistym, całkowitym koszcie realizacji 16,3 mln zł). Gmina planuje zakup 5 fabrycznie nowych, zeroemisyjnych, jednoczłonowych, niskopodłogowych autobusów o napędzie elektrycznym, przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej. Planowany roczny przebieg zakupionych autobusów to 125 tys. km. Zakupione ma zostać również wyposażenie diagnostyczne. W ramach inwestycji zaplanowano przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i naprawy pojazdów dla 22 osób, w tym 15 kierowców, mechaników, dyspozytorów i osoby z nadzoru technicznego. Zadanie potrwa do czerwca 2024 r.

Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Zakopanem poprzez zakup taboru elektrycznego wraz z rozbudową infrastruktury ładowania

Gmina Zakopane otrzyma ponad 7,2 mln zł dotacji z NFOŚiGW (przy ok. 10,6 mln zł rzeczywistego, całkowitego kosztu realizacji przedsięwzięcia), co zaprocentuje zakupem taboru elektrycznego do obsługi dwóch linii komunikacji miejskiej, oraz budową stacji ładowania niezbędnej do eksploatacji elektryków. Zaplanowano dostawę 3 sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej jednej marki, które wykonają razem blisko 180 tys. km rocznie. Będą to autobusy bateryjne o napędzie elektrycznym i odpowiedniej mocy użytecznej magazynów energii (baterii litowo – jonowych). W ramach projektu planowana jest budowa i montaż infrastruktury niezbędnej do utrzymania i właściwej eksploatacji pojazdów tj. uruchomienie fabrycznie nowych 5 stacji ładowania zajezdniowego przeznaczonych do jednoczesnego ładowania akumulatorów wszystkich 3 pojazdów. Stacje zostaną zlokalizowane w dwóch punktach na terenie miasta Zakopane (jedna z nich w Kuźnicach, a dwie na zakopiańskim Dworcu Autobusowym). Przewidziano również instalację oprogramowania do zdalnego zarządzania procesem ładowania i monitorowania stanu pracy poszczególnych stacji ładowania.

Nowy sprzęt będzie obsługiwać 14 przeszkolonych w ramach projektu pracowników przewoźnika – 8 kierowców (2 osoby na pojazd oraz 2 kierowców zapasowych) oraz 6 mechaników. Działania zostaną zakończone z końcem marca 2023 r.

Wszystkie cztery działania beneficjentów pozwolą na redukcję zanieczyszczeń powietrza – co w każdym z miast będzie miało efekt antysmogowy. Zmniejszy się emisja tlenków azotu (tworzącego w połączeniu z tlenem trujący dwutlenek azotu NO2) – w sumie o 6,096 ton/ rok. Projekty ograniczą emisję pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów – razem o 0,12811 ton/ rok. Przyczynią się również do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery (wspólnie) o 872,70 ton/ rok.

Dotacje dla inwestycji zostaną przekazane z programu priorytetowego Zielony Transport Publiczny. Jego zasadniczym celem jest stymulacja unikania emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie inicjatyw polegających na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym. W pierwszym naborze 45 wniosków o dofinansowanie zakupu zeroemisyjnych autobusów złożyły w sumie 34 podmioty. NFOŚiGW kończy już fazę negocjacji z wszystkimi wnioskującymi samorządami, których wnioski spełniły kryteria wyboru. W tej chwili Zarząd oraz Rada Nadzorcza Funduszu sukcesywnie podejmują decyzje o dofinansowaniu kolejnych przedsięwzięć, co umożliwia podpisywanie umów na zakup bezemisyjnej floty autobusowej.

Do 20 grudnia br. NFOŚiGW czeka na wnioski w drugim konkursie programu z budżetem sięgającym 1,2 mld złotych. Beneficjentami programu mogą zostać organizatorzy publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy o  publicznym transporcie zbiorowym, z wyłączeniem ministra właściwego do spraw transportu.

Szczegóły aktualnego naboru, w tym regulamin konkursu, można znaleźć tutaj: https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/aktualne-ogloszenia-o-naborach2

***

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest liderem we wdrażaniu programów zmieniających na lepsze jakość życia w Polsce. Od ponad 30 lat inicjuje i wspiera działania na rzecz środowiska i transformacji energetycznej. Podległa Ministerstwu Klimatu i Środowiska instytucja finansuje i współfinansuje przedsięwzięcia proekologiczne. Na ten cel przeznaczyła już 270 mld zł, z czego prawie 2/3 to środki własne. Z jej wsparcia korzystają zarówno przedsiębiorcy, samorządy i administracja państwowa, jak i uczelnie, organizacje pozarządowe i osoby prywatne – poinformował Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dzięki wsparciu finansowemu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z innych źródeł, w polskich miastach kursuje coraz więcej autobusów na prąd. Można powiedzieć, że od gór do Bałtyku w naszym kraju zmieniany jest transport publiczny – ze spalinowego na elektryczny, w tym z wykorzystaniem wodoru.

Na północy Polski prekursorami stają się Trójmiasto oraz Tczew i Wejherowo. Gdynia, znana z tego, że od dawna ma trolejbusy, rozbudowuje flotę pojazdów elektrycznych, obsługujących zbiorowy transport pasażerski. Swym zasięgiem obejmuje też część Sopotu.

Na razie efekty tych działań nie będą wyraźnie zauważalne, ale w dłuższym czasie uda się nam przynajmniej spowolnić wzrost cen, albo nawet zahamować ten wzrost. Dlatego, dbanie o klimat o czyste powietrze, to jednocześnie samoobrona przed „czyszczeniem” naszych portfeli.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *