Pomorskie Eko Forum. Przegląd dróg ku zielonej transformacji. Powstaje Las Energii z wiatrakami, elektrowniami słonecznymi. Gdańsk podpisał umowę na dostawę 3 mikrobusów elektrycznych na linię nr 100

Fot. Kazimierz Netka.

Polskie plany, nadzieje i obawy dotyczące zeroemisyjności

Fot. Kazimierz Netka.

Jak gminy i firmy radzą sobie ze zmniejszaniem zanieczyszczania środowiska, z ochroną klimatu? O tym wypowiadali się naukowcy, biznesmeni, przedsiębiorcy, samorządowcy podczas Pomorskiego Eko Forum, jakie odbyło się w Gdańsku. Debaty toczyły się stacjonarnie, jednocześnie z transmisją online. Konferencję prowadził Tomasz Galiński.

– Te wyzwania, o których będziecie państwo mówić, są wydarzeniami oraz wyzwaniami tutaj i teraz – mówił Piotr Borawski – wiceprezydent Gdańska, inaugurując obrady piątego Pomorskiego Eko Forum, 16 listopada 2021 roku, w AmberExpo. Chodzi zaś o zieloną transformację; o to, jak zmienić nasze myślenie.

Fot. Kazimierz Netka.

Chcę prosić o chwilę zastanowienia, jak wy, specjaliści, możecie wspomóc nas, samorządowców, w tym, jak przekonać mieszkańców do zmian, które będą zmianami kosztownymi. Przed Gdańskiem jest wyzwanie: przebudować w ciągu dekady lat transport publiczny z opartego na silnikach dizlowskich na zeroemisyjny albo niskoemisyjny – powiedział prezydent Piotr Borawski.

– Głównym organizatorem Pomorskiego Eko Forum w 2021 roku jest Związek Miast i Gmin Morskich – po raz pierwszy – mówił dr Jarosław Kłodziński – członek zarządu Związku Miast i Gmin Morskich, dziękując za to, że w komfortowych warunkach można się spotkać i rozmawiać o ratowaniu klimatu, o zagospodarowaniu odpadów w sieci zamkniętej. To ukierunkowanie się na element ważny dla naszej przyszłości opartej na ekologii, byśmy dochodzili do tego nie tylko wielkimi projektami, ale też naszą indywidualną działalnością.

Fot. Kazimierz Netka.

To spotkanie jest przybliżeniem problemów, z którymi mamy do czynienia albo z tymi, które są przed nami – mówił Jarosław Kłodziński.

Pierwsze zagadnienie Forum brzmiało: Gmina neutralna klimatyczni​e?

Temat: Wodór jako paliwo alternatywne w gminach? – omówiła Anna Rozkosz, reprezentujaca zagraniczną spółkę Metacon AB:

Fot. Kazimierz Netka.

Czy warto inwestować w „Autobusy na wodór – rozwiązanie dla gmin” – wyjaśniał Kazimierz Fudala, Dyrektor ds. technicznych, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie:

Fot. Kazimierz Netka.

Jaka jest „Komunikacja miejska oparta o napęd elektryczny” – mówił Maciej Lisicki – prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.:

Fot. Kazimierz Netka.

Część wypowiedzi prezesa Maciej Lisickiego była zimnym prysznicem. Po pierwsze, pan prezes przypomniał zgromadzonym, że auta elektryczne istniały już dawno, a pierwszy samochód, który przekroczył prędkość 100 km na godzinę był pojazdem elektrycznym! Czy więc dzisiaj samochody na prąd to duża innowacja? Można jeździć na wodę, czyli na wodór, jeśli najpierw włożymy do niej, czyli do wody, dużo energii, a wyprodukowanie tej energii wiąże się z emisją dwutlenku węgla. Obecnie sytuacja jest taka, że w Polsce poruszanie się samochodem benzynowym jest mniej emisyjne niż elektrycznym, biorąc pod uwagę koszty ekologiczne wyprodukowania samochodu na prąd.

Fot. Kazimierz Netka.

Dzisiaj podpisujemy umowę dotycząca trzech mikrobusów elektrycznych do obsługi głównego i starego miasta – poinformował prezes Maciej Lisicki. Mikrobusy te będą kursowały na linii nr 100.

„Elektromobilność w gminach” przedstawił dyrektor Łukasz Kłos z Urzędu Miejskiego w Gdańsku:

Fot. Kazimierz Netka.

Gdańsk był pierwszym miastem w Polsce, testującym kursowanie autonomicznych autobusów: do ZOO oraz na Cmentarzu Łostowickim – poinformował dyrektor Łukasz Kłos.

Fot. Kazimierz Netka.

Ekorozmowy: pojazdy elektryczne vs. wodorowe – prowadził Tomasz Galiński.

O wykorzystaniu biogazu w gminach mówił Michał Dzioba – prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku:

Fot. Kazimierz Netka.

W zagospodarowaniu odpadów w Pomorskiem olbrzymią rolę odgrywa Zakład Utylizacyjny w Gdańsku Szadółkach. Tam powstanie zakład termicznego przekształcania odpadów komunalnych, czyli popularnie mówiąc: spalarnia. Ona będzie dostarczać ciepło do sieci miejskiej. Mówił o tym prezes Michał Dzioba. Problem odpadów nadających się do zagospodarowania jest olbrzymi. W Europie marnuje się rocznie 88 mln ton odpadów żywnościowych z czym wiąże się się 6 procent emisji gazów cieplarnianych.

W zakresie zagospodarowania odpadów Zakład Utylizacyjny współpracuje z Politechniką Gdańską. O tym powiedział nam również prof. Jan Hupka z tej Uczelni.

Jak powstaje zielona energia z odpadów – wyjaśniał Sławomir Kiszkurno – prezes zarządu spółki Port Czystej Energii Sp. z o.o.:

Fot. Kazimierz Netka.

Spalarnia odpadów ma utylizować część energetyczną odpadów komunalnych pochodzących z 35 gmin – mówił Sławomir Kiszkurno. Warto uświadomić sobie, że w Pomorskiem są 123 gminy.

W całym kraju do termicznego zagospodarowania pozostaje około 3,5 mln ton odpadów rocznie – do przetworzenia na ciepło.

Fot. Kazimierz Netka.

Spalarnie są sposobem na wzmocnienie ochrony środowiska. W Europie jest ich prawie 500, w tym we Francji 130, w Niemczech około 100, w Finlandii: 9 – na 5 mln mieszkańców. W Polsce funkcjonuje około 10 spalarni odpadów komunalnych. Zagospodarowują je termicznie także m.in. cementownie.

Dużą rolę w ochronie klimatu mają do odegrania lasy. O tym mówił w ramach prezentacji pt. „Niskoemisyjna flota w instytucji. case study”, dyrektor Jerzy Fijas – z ramienia Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, twórca i lider projektu „Las Energii”:

Fot. Kazimierz Netka.

Planowane są budowy wytwórni prądu na terenach leśnych: elektrowni wiatrowych oraz fotowoltaicznych. Uruchomiono pilotaż budowy farm wiatrowych, we współpracy z Duńczykami – poinformował Jerzy Fijas. Wiatraki będą lokowane w miejscach niedostępnych dla linii przesyłowych, by lokalnie zaopatrywały w prąd.

Fot. Kazimierz Netka.

Lasy Państwowe wyposażają się w samochody elektryczne. Jednocześnie, budowane są przez Lasy Państwowe stacje ładowania samochodów prądem; stacje te będą ogólnie dostępne.

Jak może wyglądać dobra zielona transformacja w gminach? Jakie są efekty współpracy gminy z firmą ciepłowniczą – powiedziała Anna Jakób – członek Zarządu Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.:

Fot. Kazimierz Netka.

W miastach trwa przebudowywanie węglowego systemu produkcji ciepła na gazowy. W Polsce paliwem transformacji z węgla na odnawialne źródła jest właśnie gaz. Realizuje ów proces m.in. Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (GPEC). Mówiła o tym Anna Jakób – wiceprezes GPEC. Obecnie działania GPEC w tym zakresie koncentrują się m.in. na Kociewiu: w miastach Tczew, Pelplin, Starogard Gdański.

Fot. Kazimierz Netka.

GPEC pokazuje, jak się „wychodzi” z węgla, jak można rezygnować z tego opału – z korzyścią dla zdrowia ludzi oraz klimatu Ziemi.

Jak wygląda zanieczyszczenie powietrza w Pomorskiem? O tym właśnie uczestnicy Pomorskiego Eko Forum dowiedzieli się podczas wykładu, który wygłosiła Magdalena Haas – dyrektor Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej:

Fot. Kazimierz Netka.

Nie jest u nas wesoło, jeśli chodzi o zanieczyszczenie pyłem. Na tle Europy wypadamy korzystniej w emisji dwutlenku azotu, ale nie jest to pocieszeniem. Wysoka jest emisja benzoalfapirenu w Pomorskiem.

 Drugi temat Pomorskiego Eko Forum brzmiał: Gospodarowanie odpadami w gminach.

Fot. Kazimierz Netka.

O rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) mówiła Olga Goitowska – zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawił mecenas Maciej Kiełbus z kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners, Kancelaria Prawna

Nową metodę obliczania poziomów recyklingu przybliżyła dyrektor Magdalena Wiśniewska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Jak zabezpieczać roszczenia i jak w takich przypadkach wygląda relacja: przepisy a rzeczywistość mówił Grzegorz Romanowicz, STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi.

Fot. Kazimierz Netka.

W Programie Pomorskiego Eko Forum były też następujące zagadnienia: Transgraniczne przemieszczanie odpadów – doświadczenie spółki komunalnej „Eko Dolina” w Łężycach – które przygotowała Alicja Drywa – kierownik Działu Ochrony Środowiska w spółce Eko Dolina;

Zielona firma. Zrównoważone myślenie od projektowania po recykling. Case study – autor: Robert Chryc-Gawrychowski – prezes Northvolt Sp.z o.o.;

Koliber – rola biznesu w tworzeniu zachowań eko – filmowa dyskusja: Zakład Utylizacyjny, Balex Metal, Fundacja Biznes dla Klimatu, GIWK

Agnieszka Kowalkiewicz ze spółki Gdańskie Wody przygotowała zagadnienie: „Roślinne oczyszczanie wód z mikroplastiku – projekt badawczy”, a przedstawiła je Małgorzata Drewnowska – specjalista ds. jakości wody w spółce Gdańskie Wody.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *