Blisko 140 miliardów złotych przekazano na potrzeby dzieci w ramach rządowego Programu „Rodzina 500+”. W Pomorskiem rodziny wykorzystały z tego niemal 9 miliardów złotych, dla około 470 000 dzieci. Od 1 lutego można elektronicznie składać wnioski o wsparcie na okres 1 czerwca 2021 – 31 maja 2022 roku

Fot. Kazimierz Netka.

Dzięki programowi „Rodzina 500+” udało się wiele dzieciom po raz pierwszy zawieźć na wakacje, kupić im materiały szkolne, a niektórym rodzinom wyjść z ubóstwa

Informator_500_plus

Ruszyło przyjmowanie wniosków o przyznawanie pieniędzy w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” na lata 2021/2022. Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021 roku – poinformowano podczas konferencji prasowej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. O dotychczasowych wydatkach na ten program oraz o jego efektach i zmianach mówili: Michał Bąkowski – II wicewojewoda pomorski; Katarzyna Stanulewicz – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej; Agnieszka Krzysiak – dyrektor Wydziału Koordynacji Świadczeń Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka

– Rozpoczynamy dziś akcję informacyjną odnośnie zmian w największym rządowym programie wsparcia rodzin, Programie Rodzina 500+. Skalę, rozmach programu doskonale oddają liczby: w samym województwie pomorskim, w latach 2016 – 2020 rozdysponowano prawie 9 miliardów złotych, które trafiły do ponad 400 000 dzieci.

Fot. Kazimierz Netka

Dzięki 500+ polskie rodziny zyskały niezbędne podreperowanie budżetu domowego, często dzięki 500+ udało się po raz pierwszy wyjechać na wakacje czy kupić materiały edukacyjne niezbędne do dalszego kształcenia dzieci. 500 + niektórym rodzinom pomógł wyjść z ubóstwa. W czasie pandemii, 500+ daje niezbędny fundament finansowy Polakom. W tej chwili wchodzą zmiany. Mają one charakter techniczny. Dotyczą samego wniosku, terminu, procedury składania wniosku, a przede wszystkim okresu świadczenia – powiedział Michał Bąkowski – wicewojewoda pomorski.

Szczegóły zawarte są na stronie https://www.gdansk.uw.gov.pl/5116-zmiany-w-programie-500-konferencja :

Zmiany w Programie 500+. Konferencja

W tym roku następuje ważna zmiana związana z ustalaniem okresu świadczeniowego oraz terminem składania wniosków o świadczenie wychowawcze.

Fot. Kazimierz Netka

– Wnioski o świadczenie „500+” online można można składać od dziś . Od kwietnia 2016 r., czyli początku programu, do końca roku 2020 r. rodziny z Pomorskiego otrzymały ponad 8,8 mld zł, a wsparciem objęto 437 624 dzieci – podkreślił Michał Bąkowski, II wicewojewoda pomorski podczas dzisiejszej konferencji.

Plakat

Szczegóły zmian przedstawiły Katarzyna Stanulewicz, szefowa wydziału polityki społecznej PUW w Gdańsku i Agnieszka Krzysiak, dyr. wydziału koordynacji świadczeń.

W Polsce, dzięki programowi, do rodzin trafiło już 134,4 mld zł, a wsparciem objęto blisko 6,6 mln dzieci.

– Długi okres finansowania, trwający od narodzin dziecka aż po osiągnięcie przez niego pełnoletniości, powoduje, że rodzina może otrzymać w sumie aż 108 tys. zł wsparcia na jedno dziecko – dodał wicewojewoda Michał Bąkowski.

Ważne terminy

Od 2021 r. prawo do świadczenia „500+” będzie ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca tego roku, wnioski można składać już od 1 lutego drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS. Złożenie wniosku drogą tradycyjną, czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty, będzie możliwe od 1 kwietnia br.

Kiedy złożyć wniosek, by zachować ciągłość wypłaty świadczenia?

Ulotka

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku. W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 do 31 maja danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku.
Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.

Uwaga! Złożenie wniosku później, czyli po 30 czerwca, oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.
Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

Fot. Kazimierz Netka

Z dniem 31 grudnia 2020 roku nieco się pozmieniało na arenie międzynarodowej w zakresie pomocy społecznej na rzecz rodzin. Chodzi o wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. To, czy ktoś z Polaków pozostał tam po 31 grudnia, czy wyjechał, może mieć znaczenie na sposób obliczania i wypłaty świadczeń socjalnych. O tym mówiła Agnieszka Krzysiak – dyrektor Wydziału Koordynacji Świadczeń Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Szczegóły zawiera następująca informacja zamieszczona na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenia-dla-rodzin-a-brexit-wyjasniamy-jak-to-dziala :

Świadczenia dla rodzin a brexit. Wyjaśniamy jak to działa

Koordynacja świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej – jak to wygląda w praktyce? Co się zmienia po zakończeniu okresu przejściowego, który nastąpił 31 grudnia 2020 r.? Wyjaśniamy.

Zgodnie z zapisami Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii, prawo Unii Europejskiej, w tym przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, znajdzie zastosowanie do obywateli UE, obywateli Wielkiej Brytanii i innych osób (członkowie rodzin, osoby pozostałe przy życiu, obywatele państw trzecich), które z końcem okresu przejściowego nieprzerwanie będą znajdować się w sytuacji dotyczącej jednocześnie państwa członkowskiego i Zjednoczonego Królestwa.

Co to oznacza w praktyce? Jeżeli członek rodziny rozpoczął przebywanie na terytorium Wielkiej Brytanii przed zakończeniem okresu przejściowego, który nastąpił z dniem 31 grudnia 2020 r. i przebywa tam nadal, a pozostali członkowie rodziny zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego (świadczenia „500+”) nieprzerwanie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Uwaga! Wnioskodawca jest zobowiązany do poinformowania organu prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego o zmianach mogących mieć wpływ na prawo do tych świadczeń – również w przypadku, kiedy postępowanie zostało już zakończone i świadczenia są wypłacane. Taką istotną zmianą jest także powrót do kraju po zakończeniu zatrudnienia w Zjednoczonym Królestwie.

Przykłady z życia wzięte

Przykład 1: Żona obywatela polskiego, który zamieszkiwał i pracował w Wielkiej Brytanii w dniu zakończeniu okresu przejściowego (31 grudnia 2020 r.) i pozostaje w niezmienionej sytuacji, składa w lutym 2021 r. wniosek o świadczenie „500+” na dziecko.

W sprawie złożonego wniosku znajdują zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zatem rozstrzygnięcie w sprawie zostanie wydane przez wojewodę na podstawie regulacji unijnych.

Przykład 2: W styczniu 2021 r. wnioskodawczyni pobierająca „500+”, której mąż pracował w Wielkiej Brytanii składa oświadczenie, że od 10 stycznia 2021 r. mąż powrócił do Polski i nie pobiera brytyjskiego zasiłku dla bezrobotnych. Składając nowy wniosek o „500+” w marcu 2021 r., wnioskodawczyni oświadcza, iż od 27 lutego 2021 r. mąż znowu podjął zatrudnienie na terytorium Wielkiej Brytanii.

W sprawie nowego wniosku nie będą miały zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, gdyż nastąpiło przerwanie okresu, o którym mowa w umowie wyjścia, a zatem właściwym do rozpatrzenia sprawy będzie urząd gminy, w którym złożono wniosek, wyłącznie na podstawie regulacji krajowych – napisano na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenia-dla-rodzin-a-brexit-wyjasniamy-jak-to-dziala .

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *