Nowe falochrony osłonią port morski w Gdyni, który jest obiektem podwójnego przeznaczenia. Jakość infrastruktury dostosowana będzie do rosnących oczekiwań rynku. Poprawi się nasza konkurencyjność w światowej gospodarce

Źródło ilustracji: ZMPGdynia.

Kontynuacja wizji Tadeusza Wendy i Eugeniusza Kwiatkowskiego

Podpisano porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy Urzędem Morskim w Gdyni oraz Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. w ramach zaprojektowania i wybudowania nowych falochronów jako infrastruktury dostępowej do Portu Gdynia – poinformowali nas Magdalena Kierzkowska – Rzecznik Prasowy/Asystent Dyrektora, Urząd Morski w Gdyni oraz Marcin Wojciechowski – Kierownik Działu Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej, Pion Dyrektora Naczelnego Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Oto ciąg dalszy komunikatu:

W podpisaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Morskiego: kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski – dyrektor, Barbara Olczyk – z-ca dyrektora ds. inwestycyjnych i Andrzej Kajut- główny księgowy oraz Zarządu Spółki: Adam Meller – prezes, Jacek Sadaj – wiceprezes oraz Maciej Bąk – wiceprezes.

Decyzją Sejmu z 17 września 2020 r. dokapitalizowano porty morskie kwotą obligacji w wysokości 1 mld zł, w celu zwiększenia kapitału zakładowego portów na budowę strategicznych elementów infrastruktury dostępowej, m.in. falochronów zewnętrznych. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. otrzymał papiery wartościowe w wysokości 673 mln zł. Środki przeznaczone są na budowę falochronów zewnętrznych, które są elementem niezbędnym dla poprawy warunków nawigacyjnych w Porcie Gdynia. Ich powstanie daje perspektywę na dalszy, dynamiczny rozwój portu, w tym budowę Portu Zewnętrznego.

Urząd Morski w Gdyni będzie pełnił rolę inwestora, zaś Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. będzie inwestorem zastępczym. Inwestor będzie współpracował z Portem na etapie przygotowania i realizacji inwestycji, w tym zwłaszcza w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, prowadzeniu postępowań, opracowaniu dokumentacji technicznej inwestycji oraz budowy. Port odpowiedzialny będzie za zaprojektowanie oraz wybór wykonawcy inwestycji. Ostateczny termin realizacji inwestycji zaplanowany jest na 31 grudnia 2027.

– Port Gdynia, który w 1923 r. stał się oknem Polski na świat wchodzi w nowy etap rozwoju, będący kolejnym krokiem ku nowoczesności oraz zwiększeniu atrakcyjności i konkurencyjności na rynku usług portowych. Kontynuujemy, można by rzec, przedwojenną tradycję, gdy Urząd Marynarki Handlowej, którego jesteśmy spadkobiercą, pełnił funkcje inwestorskie podczas budowy Portu. Dzisiejsze porozumienie jest kolejnym w ramach naszej współpracy z Zarządem Morskiego Portu Gdynia. Obecnie jesteśmy w trakcie uatrakcyjniania Portu pod kątem nawigacyjnym, a mianowicie pogłębiania i poszerzania toru podejściowego i przebudowy dwóch główek falochronu głównego – powiedział kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Współpraca pomiędzy podmiotami pozwoli na wykorzystanie doświadczenia i wiedzy w zakresie realizacji podobnych inwestycji. Aktywny udział ZMPGdynia S.A. już na etapie projektowania, pozwoli na zapewnienie przestrzeni do rozwoju Portu Gdynia w perspektywie wieloletniej. Ponadto, ważnym skutkiem zaangażowania Portu Gdynia w pracach nad projektem jest koordynacja z innymi strategicznymi projektami realizowanymi w gdyńskim porcie.

– Chcemy kontynuować wizję inż. Tadeusza Wendy i Eugeniusza Kwiatkowskiego, by Port Gdynia na kolejne dekady mógł być generatorem rozwoju gospodarczego kraju. Dostosowujemy jakość infrastruktury do rosnących oczekiwań rynku. Poprzez inwestycje poprawia się pozycja konkurencyjna portu w basenie Morza Bałtyckiego. Co więcej, nowe falochrony staną się osłoną dla całego portu, który jest portem podwójnego przeznaczenia, a ponadto portem o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania polskiej gospodarki. Dzięki realizowanym inwestycjom wzmacniamy rolę Polski w transeuropejskiej sieci transportowej. – mówi Adam Meller, Prezes Zarządu ZMPGdynia S.A.

Budowa nowych falochronów jest komplementarną inwestycją do realizowanych obecnie przez Zarząd Spółki w porcie wewnętrznym. Współpraca pomiędzy władzami portu oraz Urzędem Morskim jest niezbędna do realizacji strategii rozwoju Portu Gdynia, której kluczowym komponentem jest budowa Portu Zewnętrznego.

Największe obecnie prowadzone zadanie inwestycyjne – pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – jest również inwestycją wspólną, zarówno realizowaną przez ZMPG S.A., jak i Urząd Morski w Gdyni. Podzielone jest ono w ten sposób, że od falochronu głównego w stronę zatoki na długości 3714 metrów zostanie pogłębiony tor podejściowy z obecnej głębokości około 14 m do 17 metrów i z obecnej szerokości 150 metrów do 280 metrów, jak również zostaną przebudowane 2 główki falochronu głównego umożliwiające powstanie przy wejściu głównym do portu głębokości 17 metrów – są to zadania wykonywane przez Urząd Morski w Gdyni. Jest to element większego, bardziej zaawansowanego projektu – czyli całej infrastruktury hydrotechnicznej od wejścia głównego aż do basenu kontenerowego (Nabrzeża Puckiego), przy których roboty trwają od 3 lat. Obecnie akwen wewnętrzny ma 13,5 metra, a w ramach naszego zadania wspólnego będzie pogłębiony do 16 metrów. Niezbędne do jego realizacji było przebudowanie niektórych nabrzeży, do tej chwili wykonaliśmy już Nabrzeże Włoskie i Słowackie, przystępować będziemy do przebudowy Nabrzeża Norweskiego. Wybudowana została już także nowa obrotnica numer 2, która umożliwi docelowo obracanie statków o długości 400 m.

Pomimo światowego spowolnienia gospodarczego, wynikającego z pandemii, tempo inwestycji w Porcie Gdynia nie zwalnia. W roku 2020 udało się osiągnąć rekordowy wynik przeładunków – ponad 24,6 mln ton. Pomimo ogromnych wyzwań, Port Gdynia, jako jedyny polski port, zakończył go ze wzrostem – 2,9% w stosunku do 2019 r. Ważny jest także wzrost przeładunków kontenerów – 0,9% r/r.

Port Gdynia to węzeł bazowy sieci TEN-T, element korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk, który jest jednym z kluczowych szlaków komunikacyjnych Unii Europejskiej łączących północ z południem. Efektywne wykorzystywanie własnych środków finansowych z przychodów Spółki, jak i tych pozyskanych z funduszy unijnych sprawia, że Port Gdynia prężnie się rozwija. Port Gdynia utrzymuje dynamikę inwestycji, stając się jeszcze bardziej konkurencyjnym, jednocześnie poprawiając bezpieczeństwo żeglugi. Z nowoczesnej infrastruktury i terminali portu korzystają najwięksi światowi operatorzy żeglugowi, w tym m.in. MSC, Hapag-Lloyd, Unifeeder, Containerships, MacAndrews, Transfennica, Finnlines-Grimaldi, Stena Line. Stały wzrost przeładunków i dobre prognozy na kolejne lata stanowią mocny argument za rozwijaniem portu gdyńskiego. Strategiczną inwestycją w fazie realizacji jest Port Zewnętrzny. Jako priorytetowe zadanie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. uzyskał akceptację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i został umieszczony w rządowym projekcie Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku). Głębokowodny Port Zewnętrzny powstanie w oparciu o istniejące Nabrzeże Śląskie – na sztucznym lądzie, wychodzącym poza obecny falochron ochronny. Jego budowa stała się koniecznością w obliczu rosnącej konkurencji rynkowej oraz prognoz w zakresie popytu na przeładunki kontenerowe w polskich portach tzn. wzrost przeładunków do poziomu około 9,5 mln TEU w 2050 roku. Port Zewnętrzny, jako pirs będący zalądowionym obszarem morskim, zwiększy powierzchnię portu o 151 ha oraz zdolności przeładunkowe o 2,5 mln TEU – wynika z informacji, które przekazali nam Magdalena Kierzkowska – Rzecznik Prasowy/Asystent Dyrektora, Urząd Morski w Gdyni oraz Marcin Wojciechowski – Kierownik Działu Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej, Pion Dyrektora Naczelnego Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *