Cała Polska specjalną strefą.  Wydana została pierwsza decyzja dotycząca wsparcia inwestycji według nowej ustawy – w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Istotnie zmieni się pejzaż biznesowy kraju.

Fot. z Archiwum Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zaczął się nowy rozdział w historii polskiej gospodarki.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała pierwszą w Polsce decyzję według ustawy o wspieraniu nowych inwestycji i możliwości otrzymania pomocy publicznej. Wsparcie to otrzymała spółka Plastica z województwa kujawsko-pomorskiego, wchodząca w skład Grupy Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, produkująca wyroby higieniczne i medyczne.

Ustawa, która zmieniła zasady funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, weszła w życie 30 czerwca 2018 r., zniosła granice stref. Jej główne założenie polega na tym, że zwolnienie z podatku dochodowego na okres od 10 do 15 lat jest niezależne od miejsca inwestycji. Nowy system wspierania przedsięwzięć przyniósł przełomowe rozwiązania m.in. rozszerzył zasięg terytorialny specjalnych stref ekonomicznych z 0,08% obszaru kraju na teren niemal całej Polski, zróżnicował także kryteria przyznawania pomocy w zależności od jakości inwestycji, sytuacji gospodarczej w regionie i jego strategicznych potrzeb w myśl zasady zrównoważonego rozwoju.

Fot. z Archiwum Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Wydana właśnie decyzja zezwalająca na działalność w ramach strefy ekonomicznej, a tym samym zwalniająca inwestora z części podatku dochodowego na okres 15 lat, jest pierwszą taką decyzją w Polsce. Spółka Plastica z Frydrychowa w powiecie golubsko-dobrzyńskim, zadeklarowała inwestycję o łącznej wartości 82 mln zł oraz zatrudnienie 10 nowych pracowników. Spółka zamierza zwiększyć zdolności produkcyjne zakładu we Frydrychowie wytwarzającego wyroby higieniczne i medyczne – wynika z informacji, które przekazała nam Beata Ostrowska – główny specjalista ds. PR i Komunikacji  – Dział Parków Naukowo-Technologicznych Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, cytując też wypowiedzi:

– Bardzo mnie cieszy, że w 2 tygodnie po wejściu w życie rozporządzeń do ustawy o wspieraniu inwestycji mamy już pierwszego beneficjenta tych zmian, a kolejne decyzje w innych strefach są na finiszu. To pokazuje jak bardzo nowy system wspierania inwestycji był potrzebny i oczekiwany przez przedsiębiorców. Co ważne, nowe zasady zaprojektowaliśmy tak, by mogły z nich w większym stopniu korzystać rodzime przedsiębiorstwa. I są tego efekty. Pierwszym beneficjentem wsparcia na nowych zasadach jest polska spółka Plastica – część Grupy Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A., działającej z powodzeniem od ponad 65-lat. Satysfakcja jest tym większa, że inwestycja ma charakter innowacyjny i związana jest z jednym ze strategicznym sektorów wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – podkreśliła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

– Ta decyzja to przypieczętowanie zmian, które były oczekiwane przez inwestorów od kilkunastu lat. Dziś otwieramy nowy rozdział w historii specjalnych stref ekonomicznych i co najważniejsze zarówno inwestorzy, jak strefy są do tego procesu dobrze przygotowani. Pamiętajmy, że spółki zarządzające odgrywają teraz nową, wzmocnioną rolę w przyciąganiu inwestycji. Będą głównym punktem kontaktu w regionie, centrum wiedzy dla inwestora. Stawiamy na ambitne przedsięwzięcia, które będą miały pozytywny wpływ na naszą gospodarkę. Nie mam wątpliwości, że nowe prawo istotnie zmieni pejzaż gospodarczy kraju – powiedział wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński.

 Spółka Plastica uzyskała 7 na 10 punktów za deklarowane spełnienie kryteriów jakościowych, m.in. za inwestycję w branże zgodne z polityką rozwojową kraju, za lokalizację inwestycji, osiągnięcie odpowiedniego poziomu eksportu, utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy, za działalność gospodarczą o niskim negatywnym wpływie na środowisko, wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych pracowników oraz współpracę ze szkołami branżowymi.

Plastica to jedna z 56 spółek Grupy TZMO, która zatrudnia 7600 pracowników. To polski producent i dostawca produktów medycznych, higienicznych, kosmetycznych (m.in. bella, seni, happy,) na ponad 80  rynków w Europie, Afryce, Ameryce Północnej i Południowej, Dalekim Wschodzie oraz Australii. Produkty TZMO powstają w oparciu o najnowocześniejsze technologie na świecie. Plastica działa w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej od 2008 roku. We Frydrychowie ma pięć zakładów produkcyjnych, w których pracuje 1400 osób.

– Jesteśmy dumni, że nasza Strefa jako pierwsza w kraju udzieliła wsparcia w ramach nowych przepisów strefowych. Cieszy nas tym bardziej fakt, że wsparcie to trafia do polskiej firmy, która stawia na rozwój technologiczny i deklaruje wysoko jakościowe miejsca pracy – podkreśla Paweł Lulewicz, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zgłaszają się kolejni inwestorzy. To m.in. efekt autorskiego projektu spółki „Strefa w każdej gminie”. W ciągu kilku miesięcy poprzedzających obowiązywanie nowej ustawy przedstawiciele PSSE dotarli z informacją o zmianach do niemal wszystkich spośród 226 gmin w swoim obszarze działania (w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim). Na spotkaniach z samorządami i przedsiębiorcami w gminach prezentowali i wyjaśniali najważniejsze założenia ustawy.

– Przedsiębiorcom, którzy do tej pory nie korzystali albo nie znali narzędzia strefowego, pokazaliśmy, że „nowa” strefa to przede wszystkim wsparcie dla mikro-, małych i średnich polskich firm. Nowe zasady przyznawania ulg umożliwią korzystanie ze zwolnień od podatku dochodowego większej liczbie przedsiębiorstw, które do tej pory były praktycznie wykluczone z możliwości otrzymania tego rodzaju wsparcia. Nowe przepisy są dla nich szansą rozwoju – dodaje zarządzający PSSE Paweł Lulewicz.

Fot. z Archiwum Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Założenie ustawy

Nowe instrumenty wsparcia przedsiębiorców zastąpiły dotychczasowy system funkcjonujący w specjalnych strefach ekonomicznych. Zachęty podatkowe są teraz dostępne na całym obszarze kraju. Inwestorzy będą częściowo zwolnieni z podatku CIT i PIT niezależnie od miejsca inwestycji. Zwolnienia podatkowe dotyczą jedynie przedsiębiorców, który planują nowe projekty inwestycyjne. Decyzje o wsparciu będą przyznawane na okres 10, 12 lub 15 lat. Na zwolnienie liczyć mogą inwestycje spełniające określone kryteria ilościowe (wymagana minimalna wysokość nakładów inwestycyjnych uzależniona będzie od stopy bezrobocia w powiecie) oraz jakościowe (np. tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy, branże zgodne z polityką rozwojową kraju, współpraca z ośrodkami akademickimi, wsparcie pracowników w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych). Wysokość pomocy publicznej zależy od sytuacji gospodarczej danego województwa i wynosi od 25 proc. do 50 proc. planowanych kosztów kwalifikowanych inwestycji. Odstępstwo od tej reguły przewidziano dla województwa mazowieckiego, gdzie intensywność wyniesie od 10 proc. do 35 proc. Dla małych i średnich przedsiębiorców pomoc publiczna będzie wyższa odpowiednio o 20 i 10 punktów procentowych.

Ustawa nie wprowadza żadnych zmian nabytych praw dla inwestycji, które działają już w SSE. Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na działalność gospodarczą na mocy ustawy o SSE, będą zwolnieni z podatku do 2026 roku.

Jak informuje Departament Komunikacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, dzięki nowej ustawie zyskują:

·        Inwestorzy polscy – wymagane nakłady będą dostosowane do ich możliwości; nie będą oni zmuszeni, jak dotychczas do zmiany lokalizacji swojej działalności, ponieważ zachęty będą dostępne na terenie całej kraju.

·        Inwestorzy zagraniczni – nowe tereny inwestycyjne i zagwarantowany czas inwestycji przywracają Polsce konkurencyjność na rynkach międzynarodowych.

·        Pracownicy – przewidujemy, że w ciągu najbliższych 10 lat powstanie ponad 200 tys. nowych miejsc pracy na konkurencyjnych warunkach.

·        Gminy we wszystkich regionach – każda gmina będzie pod opieką poszczególnych stref.

·        Obecnie funkcjonujące Strefy – zyskują realny wpływ na rozwój gospodarczy swojego regionu oraz mogą jeszcze skuteczniej likwidować bariery inwestycyjne.

·        Polska – wsparcie finansowe dla inwestycji, które wpływają na rozwój gospodarczy kraju ma działanie długofalowe i niesie ze sobą m.in.: transfer wiedzy, wsparcie dla działalności B+R, stabilne miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników, rozwój klastrów, likwidację bezrobocia na słabiej rozwiniętych terenach.

***

 

Fot. z Archiwum Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna prowadzi działania na rzecz napływu nowych inwestycji poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie z sektora wysokich technologii. Obecnie PSSE działa na terenie 226 gmin w województwie kujawsko-pomorskim i we wschodniej części woj. pomorskiego.

W ciągu 17 lat działalności PSSE stworzyła warunki inwestycyjne dla 127 inwestorów, w tym 70 z polskim kapitałem. Zrealizowane przez nich inwestycje osiągnęły poziom 12,3 mld zł. Firmy, które zainwestowały na terenach strefowych, stworzyły prawie 26 tys. miejsc pracy.

W ubiegłym roku Strefa pozyskała aż 36 inwestorów, którzy zadeklarowali nakłady rzędu 2,086 mld zł i utworzenie 732 nowych miejsc pracy.

W 2018 r. PSSE wydała 17 zezwoleń, a inwestorzy zadeklarowali inwestycje rzędu 273,18 mln zł oraz utworzenie 651 nowych miejsc pracy i utrzymanie 1814 miejsc pracy.

Należące do Strefy Gdański Park Naukowo-Technologiczny i skoncentrowany na gospodarce morskiej Bałtycki Port Nowych Technologii są ośrodkami stymulującymi rozwój innowacyjnej pomorskiej przedsiębiorczości opartej o wiedzę. PSSE prowadzi też działalność w obszarze szkolnictwa branżowego: inicjuje porozumienia pomiędzy uczelniami, szkołami, przedsiębiorcami, samorządami oraz instytucjami okołobiznesowymi – poinformowała nas Beata Ostrowska – główny specjalista ds. PR i Komunikacji  – Dział Parków Naukowo-Technologicznych Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *