Cirtoinno – polskie i zagraniczne turystyczne innowacje klimatyczne. Nad południowym Bałtykiem zjednoczono siły i umysły na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez gospodarkę w obiegu zamkniętym.

Fot. Kazimierz Netka

Klimat dopiero może „wybuchnąć”?… Nie, on już eksplodował! Ochrona Ziemi przed gazami cieplarnianymi to już nie moda, lecz walka o przetrwanie…

Nad Bałtykiem stworzono podręcznik, jak gospodarować w obiegu zamkniętym, by chronić klimat. Jesteśmy jednak nieco w tyle. W Chinach zagadnienie to znalazło odzwierciedlenie w dokumentach rządowych już w 2002 roku…

Przy pozyskiwaniu surowców, przy produkcji towarów, powstają gazy cieplarniane, które po przedostaniu się do atmosfery, przyczyniają się do ocieplenia na Ziemi, a w konsekwencji do zmian klimatycznych, wzrostu siły żywiołów przyrody i topnienia lodowców. Czy uda się te gazy gdzieś „zamknąć”? Mówi się o sekwestracji dwutlenku węgla, w wyrobiskach pokopalnianych, a Polska ma pomysł na magazynowanie CO2 nawet pod dnem Bałtyku. A może ten CO2 oraz inne gazy cieplarniane uda się „uwięzić” poprzez gospodarowanie w obiegu zamkniętym, czyli bezodpadowe? Okazuje się, że jest to możliwe, przynajmniej częściowo. Co więc robią poszczególne państwa, jakie mają strategie rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), circular economy (CE)? Nad Bałtykiem realizowany jest w tym zakresie projekt międzynarodowy o nazwie: CIRTOINNO (Circular economy tools to support innovation in green and blue tourism SMEs), mający na celu udostępnienie branży turystycznej gotowych rozwiązań oraz narzędzi do ich wdrażania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Projekt realizowany jest w partnerstwie, a uczestniczą w nim: Agencja Rozwoju Pomorza SA (Polska) – partner wiodący; Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (Polska); Klaipeda Chamber of Commerce Industry and Crafts (Litwa); Public Institution Strategic Self Management Institute (Litwa); Energy Agency for Southeast Sweden (Szwecja); Linnaeus University ( Szwecja); Centre for Regional Tourism Research (Dania).

Projekt jest realizowany od 2016 roku. Co do tej pory zrobiono? O tym dowiedzieliśmy się w Gdańsku, podczas międzynarodowej konferencji, pt. „W kierunku GOZ. Innowacje w turystyce Południowego Bałtyku – konferencja dla branży turystycznej”.

Dlaczego akurat w turystyce powinniśmy koncentrować się na zmniejszaniu produkcji gazów cieplarnianych? Ponieważ ta branża, czyli przemysł wypoczynku i podróży, zostawia po sobie duży „ślad” węglowy. Ten ślad będzie coraz większy, na przykład w Gdańsku, bo przyjeżdża tam coraz więcej turystów. Dlatego, osłabianie oddziaływania turystów na zmiany klimatu jest bardzo ważne.

Fot. Kazimierz Netka

Konferencja pt. „W kierunku GOZ. Innowacje w turystyce Południowego Bałtyku – konferencja dla branży turystycznej” była elementem realizacji wspomnianego projektu CIRTOINNO, współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Projekt CIRTOINNO ma dostarczyć małym i średnim firmom wiedzę potrzebną do ochrony klimatu. Co jednak znaczy troska o klimat w małych firmach, jeśli giganci produkcyjni na świecie produkują olbrzymie ilości gazów cieplarnianych? Czy warto podejmować wysiłki? Nawiązał do tego problemu w swym wystąpieniu Łukasz Żelewski – Prezes Agencji Rozwoju Pomorza – ARP S.A., witając gości.

Powołując się na wiadomości usłyszane w radiu podczas dojazdu na konferencję prezes Łukasz Żelewski przekazał zebranym dość niepokojąca wiadomość. Otóż, jak powiedział, 20 globalnych firm działających w branżach związanych z paliwami kopalnymi, czyli z ropą naftową, gazem i węglem – z węglowodorami – wypuszcza do atmosfery aż ponad 30 procent światowej emisji zanieczyszczeń w postaci dwutlenku węgla i metanu. Czy więc warto zastanawiać się nad gospodarką cyrkularną w niewielkim hotelu bo przecież i tak duże, globalne firmy „załatwią” nas w sposób bezdyskusyjny i klimat musi „wybuchnąć”? Nie jest to tak. Dbajmy, by nasze małe przedsięwzięcia pracowały w obiegu zamkniętym – zachęcał prezes Łukasz Żelewski.

Fot. Kazimierz Netka

Prezes Łukasz Żelewski, witając gości, przede wszystkim z zagranicy; z Danii, Litwy, Szwecji, podkreślił m.in. że projekt CIRTOINNO wpisuje się w nową rzeczywistość, która zaczyna nas otaczać – rzeczywistość ochrony klimatu. Powiedział, że samorząd województwa oraz Agencja Rozwoju Pomorza doceniają te drobne na pozór działania firm turystycznych. Stwierdził, że tylko determinacja w działaniach na rzecz klimatu odniesie w dłuższej konsekwencji pożądany skutek.

Fot. Kazimierz Netka

Konferencję prowadziła Maria Olszewska – właścicielka firmy doradczej MjjO. Poinformowała, że Agencja Rozwoju Pomorza (ARP) jest liderem Projektu Cirtoinno oraz partnerem programu „One Planet – Sustainable Tourism Programme” Światowej Organizacji Turystyki Narodów Zjednoczonych (UNWTO). Konferencja pt. „W kierunku GOZ. Innowacje w turystyce Południowego Bałtyku – konferencja dla branży turystycznej” odbyła się podczas organizowanego w Polsce po raz drugi Międzynarodowego Tygodnia GOZ – Circular Week (www.circularweek.org) .

Poprzez dobry klimat do lepszego biznesu

Co więc robi się w ramach CIRTOINNO podczas jego realizacji? Prezentacji istoty tego przedsięwzięcia oraz osiągnięć uczestników projektu dokonał Michał Kwas – koordynator projektu.

Fot. Kazimierz Netka

Celem projektu CIRTOINNO, realizowanego od 2016 roku, jest szerzenie innowacji, bowiem gospodarka o obiegu zamkniętym nadal pozostaje zagadnieniem nowym; nie wszystkim znanym. Próbujemy ją przybliżyć przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom, bo wielkie firmy mają większe możliwości, by takie strategie realizować i chcemy przez skierowanie projektu Cirtoinno na małe i średnie przedsiębiorstwa wygenerować również ruch oddolny – zachowań społecznych: zero waste, less waste, niemarnowanie żywności, szanowanie energii, przedsiębiorczości. Gospodarka o obiegu zamkniętym powinna oznaczać kompleksowe rozwiązania; chcemy wykazać, że nie tylko w gospodarstwie domowym, ale również w firmie można ją realizować i skupiamy się na tak zwanej zielonej i błękitnej turystyce, czyli wokół wybrzeża morskiego, czerpiącej korzyści ze środowiska naturalnego i starającej się zachowywać w taki sposób, żeby to środowisko chronić – mówił Michał Kwas.

Chcemy by nowe rozwiązania biznesowe w branży turystycznej spowodowały, że będzie można ofertę turystyczną udoskonalić, otworzyć się na nowe grupy klientów ale również wydłużyć sezon turystyczny. Liczy się nie tylko klient indywidualny ale również biznesowy. Pragniemy spowodować, poprzez wypracowane nowe rozwiązania, wzrost liczby turystów również poza sezonem, udoskonalając ofertę. Będziemy przyciągać nad Bałtyk wydarzenia biznesowe, konferencje, festiwale – organizowane w sposób zrównoważony, nie obciążające środowiska. Zamierzamy też pracować nad efektywniejszym wykorzystaniem infrastruktury. Chcemy doskonalić markę całej destynacji turystycznej w ramach CIRTOINNO – dodał Michał Kwas – lider projektu.

Fot. Kazimierz Netka

Turystyka zostawia po sobie duży ślad węglowy – kontynuował Michał Kwas. Ten ślad będzie coraz większy, na przykład w Gdańsku, bo przyjeżdża coraz więcej turystów. Dlatego, zmniejszanie oddziaływania turystów na zmiany klimatu jest bardzo ważne. Właśnie łagodzeniu presji przemysłu wypoczynku i podróży na klimat, ma służyć realizacja projektu CIRTOINNO, a zwłaszcza edukacja odbywająca się w ramach tego międzynarodowego przedsięwzięcia – podkreślił.

Fot. Kazimierz Netka

O szczegółach projektu napisano także na stronie internetowej: https://www.arp.gda.pl/1552,cirtoinno . Warto tam zajrzeć. Oto fragment opisu:

Koncepcja gospodarki obiegu zamkniętego pochodzi z sektora przemysłowego i adaptowana jest przez producentów i firmy detaliczne. Dlatego założenia projektu CIRTOINNO, wprowadzające GOZ do sektora usług, są innowacyjne. Aby je skutecznie wdrożyć, w projekcie przewidziano 4 sposoby wsparcia firm:

1. Podręcznik GOZ dla branży turystycznej  www.cirtoinno.eu/pl/podrecznik-goz  . Publikacja ta przedstawia  wiedzę o GOZ w kompleksowy sposób; ma być źródłem inspiracji i cennej wiedzy dla branży turystycznej z obszaru Południowego Bałtyku. (link do CE Handbook).

2. Narzędzie on-line do autodiagnozy firm pod kątem spełniania założeń GOZ www.cirtoinno.eu/pl/test-goz-w-firmie – pozwalające dokonać analizy aktualnych praktyk w firmie w zakresie ich zgodności z GOZ oraz zidentyfikować obszary możliwych zmian w kierunku GOZ, poprzez wypracowanie i zastosowania innowacyjnych rozwiązań.

3. Transgraniczny model warsztatów – modułowy program szkoleniowy (podstawa teoretyczna i program warsztatów), wspierający budowanie zdolności firm  do  wprowadzenia innowacyjnych, „cyrkularnych” rozwiązań lub modeli biznesowych. Testowany przez międzynarodowe grono przedsiębiorców model warsztatów będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

4. Transgraniczny model doradztwa – model usługi doradczej dla małych I średnich firm w zakresie efektywności energetycznej jak i nietechnologicznych innowacji (np. zarządzania, marketingu) – jako uzupełnienie programu warsztatów.

Troska o klimat daje przewagę nad innymi firmami

Celem projektu CIRTOINNO jest także wzrost innowacyjności firm branży turystycznej oferujących usługi zakwaterowania, SPA, gastronomiczne – z obszaru niebieskiej i zielonej gospodarki południowego Bałtyku poprzez wykorzystanie wybranych elementów gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) – zarówno w oferowanych przez nie usługach i produktach jak i w przyjętych modelach biznesowych.

Fot. Kazimierz Netka

Projekt realizowany jest w partnerstwie, a uczestniczą w nim: Agencja Rozwoju Pomorza SA (Polska) – partner wiodący, Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (Polska), Klaipeda Chamber of Commerce Industry and Crafts (Litwa), Public Institution Strategic Self Management Institute (Litwa), Energy Agency for Southeast Sweden (Szwecja), Linnaeus University ( Szwecja), Centre for Regional Tourism Research (Dania).

Fot. Kazimierz Netka

Więcej wiadomości znajduje się na stronie Circular Economy Tools to Support Innovation in Green and Blue Tourism SMES CIRTOINNO: cirtoinno.eu .

Temat: Gospodarka Obiegu Zamkniętego – okiem eksperta – przedstawiła prof. Joanna Kulczycka z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

Fot. Kazimierz Netka

Pani profesor pochwaliła Agencję Rozwoju Pomorza za dostrzeżenie już w 2015 roku konieczności realizacji projektu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym. Powiedziała też, że w Chinach zagadnienie to znalazło odzwierciedlenie w dokumentach rządowych już w 2002 roku. Unia Europejska wcale nie jest pierwszą w zauważeniu potrzeby rozwijania gospodarki o obiegu zamkniętym.

Do 2060 roku produkcja gazów cieplarnianych może wzrosnąć o ponad 40 procent

Fot. Kazimierz Netka

Po co nam gospodarka o obiegu zamkniętym właśnie teraz? Już kilka razy na Ziemi mówiono, że wielu surowców nam nie wystarczy. Raport Klubu Rzymskiego „Granice wzrostu” alarmował, że ropy nie będzie, ale jakoś gospodarka „idzie” i niczego nam nie brakuje. Od opracowania raportu „Granice wzrostu” minęło już prawie pół wieku.

Ale nie było sytuacji takiej, jak obecnie: jest nas dużo, przyrost liczby ludności znaczny, dynamiczny, stajemy się bogatsi, powiększa się klasa średnia, rośnie standard życia, coraz więcej ludzi mieszka w miastach – argumentowała prof. Joanna Kulczycka. Są już miasta liczące po 20 milionów mieszkańców. Mamy tzw. megatrendy. To powoduje, ze konsumujemy znacznie więcej. Jeśli będzie tak dalej, znowu nastąpi kolejny wzrost zużycia zasobów: biomasy, surowców energetycznych, mechanicznych, niemetalicznych, wody. Od 1970 r. wykorzystanie zasobów potroiło się; nastąpił pięciokrotny wzrost zużycia surowców niemetalicznych i 45% wzrost zużycia paliw kopalnych.

Fot. Kazimierz Netka

W polityce surowcowej Komisji Europejskiej od kilku lat rozważany jest problem, skąd brać surowce: z dna morza, może z Kosmosu? Wdrażane są nowe technologie, recykling, substytuty, ale i tak przy znacznym przyroście zużycia, bez pozyskiwania surowców pierwotnych żyć się nie da. Do 2060 roku całkowite zużycie surowców może się podwoić, osiągając poziom 190 mld ton rocznie (obecnie 92 mld ton), powodując 43% wzrost emisji gazów cieplarnianych. Obecnie w krajach wysokorozwiniętych zużywamy średnio 9,8 ton surowców na osobę rocznie. Gospodarka UE zużywa 16 ton surowców na osobę rocznie, z czego 6 ton pozostaje odpadów z których połowa trafia na składowiska. Standard i poziom życia zależy od dostępu do surowców – mówiła profesor Joanna Kulczycka.

Fot. Kazimierz Netka

W Unii Europejskiej produkuje się 90 mln ton żywności rocznie (180 kg na osobę – 0,5 kg na dzień) – z czego 30 – 50% staje się odpadem.

Przy pozyskiwaniu surowców, przy produkcji towarów, powstają gazy cieplarniane. Czy uda się je gdzieś „zamknąć”? Mówi się o sekwestracji dwutlenku węgla, w kopalniach, a Polska ma pomysł na magazynowanie CO2 nawet pod dnem Bałtyku, A może ten CO2 i inne gazy cieplarniane po prostu „uwięzić” w procesie gospodarowania w obiegu zamkniętym, czyli bezodpadowym? Co więc robią poszczególne pastwa w tym zakresie, jakie mają strategie rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym?

Od 2014 r. oficjalnie powstały 33 dokumenty dotyczące GOZ w 14 państwach członkowskich UE.

Fot. Kazimierz Netka

• Holandia przyjęła we wrześniu 2016 r. rządowy program GOZ do roku 2050. Przewiduje on ograniczenie wykorzystania surowców pierwotnych o 50% w 2030 r. dzięki współpracy z różnymi zainteresowanymi stronami,

• Finlandia opracowała we wrześniu 2016 r. mapę drogową GOZ na lata 2016 – 2025.

• Francja przyjęła w kwietniu 2018 r. mapę drogową zawierającą 50 działań w celu przejścia na GOZ. Francuska strategia krajowa odnosi się do porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu; koncentruje się na masowej mobilizacji konsumentów, obywateli, przedsiębiorstw i władz lokalnych w celu podjęcia działań na rzecz GOZ.

• Dania ma rządową strategię GOZ od wrześniu 2018 r. Podkreśla w niej konieczność równoważenia produkcji i konsumpcji, mając na celu wspieranie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia z uwzględnieniem zasobów naturalnych w produkcji i konsumpcji.

• Flandria powołała specjalne partnerstwo zrzeszające rząd, przedsiębiorców i społeczeństwo obywatelskie w celu realizacji działań GOZ.

• Estonia pracuje nad rządowym dokumentem GOZ, który powinien zostać przyjęty do 2020 r.,

Włoska strategia wskazuje na konieczność utrzymania pozycji kraju w produkcji w globalnych łańcuchach wartości przy ograniczeniu ryzyka wzrostu presji na środowisko.

Niemiecka strategia postrzega gospodarkę obiegową z perspektywy efektywnego gospodarowania zasobami i gospodarki odpadami.

Fot. Kazimierz Netka

W Polsce, zadania związane z realizacją założeń GOZ zostały podjęte przez Ministrowo Rozwoju (od 2018 r. przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) i Ministerstwo Środowiska. W 2016 r. Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło prace nad „Mapą drogową transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”. Polska „Mapa drogowa” została przyjęta uchwałą Rady Ministrów 11 września 2019 r. W Polsce istnieje duży potencjał poprawy w zakresie działań dotyczących odpadów przemysłowych, w szczególności pochodzących z działalności górniczej i wydobywczej, przetwórstwa przemysłowego oraz wytwarzania i zaopatrywania w energię (odpady poflotacyjne, UPS – uboczne produkty spalania itp.).

Kluczowe elementy GOZ w Polsce to: innowacyjność, wzmocnienie współpracy pomiędzy przemysłem i sektorem nauki, a w efekcie wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w gospodarce; stworzenie europejskiego rynku na surowce wtórne, na którym ułatwiony byłby ich przepływ; zapewnienie wysokiej jakości surowców wtórnych, wynikającej ze zrównoważonej produkcji i konsumpcji; rozwój sektora usług.

Fot. Kazimierz Netka

Od 2019 r. istnieje nowa lista 15 krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS) 7 (siódma) KIS to Gospodarka o obiegu zamkniętym – obejmująca m.in. wodę, surowce kopalne, odpady – mówiła profesor Joanna Kulczycka.

Fot. Kazimierz Netka

O tym, jak przedstawia się Gospodarka Obiegu Zamkniętego w turystyce mówił również dr Jesper Manniche – senior researcher, reprezentujący Centre for Regional and Tourism Research w Danii.

Fot. Kazimierz Netka

Dr Jesper Manniche przedstawił perspektywę przejścia do gospodarki obiegu zamkniętego, a także postrzeganie tego z punktu widzenia biznesu. Gospodarka cyrkularna (Circular Economy, CE) jest zrównoważoną ekonomią, w której zarówno produkcja jak i konsumpcja odbywają się według zasady: reducing, reusing, recykling, czyli redukcja, powtórne użycie, przywracanie do obiegu i odnawianie zasobów, według zasady zwanej po angielsku closing-the-loop – zamkniętej pętli.

Turystyka ma złą reputację jeśli chodzi o zachowanie równowagi zużywania i odnawiania. Pozostawia dużo dwutlenku węgla z powodu licznych podróży. Zużywa niemało energii, wody, wywiera negatywny wpływ na środowisko, Turystyka ma jednak duży potencjał w zachęcaniu do przechodzenia od ekonomii linearnej do gospodarki o biegu zamkniętym. Możliwości oszczędzania zasobów, redukcji kosztów i kreowania nowych bogactw, przez wprowadzanie pryncypiów cyrkularnych i modeli biznesowych w turystyce, są tak samo wielkie jak w innych sektorach gospodarki.

Fot. Kazimierz Netka

Dr Jesper Manniche zachęcił do sięgania po raport – podręcznik dotyczący CIRTOINNO. Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej http://cirtoinno.eu/ce-handbook . Oto tytuł owego opracowania: „W kierunku Gospodarki Obiegu Zamkniętego w turystyce. Podręcznik transformacji usług zakwaterowania i gastronomicznych branży turystycznej regionu Południowego Bałtyku ku GOZ”. Autorami są pracownicy Centre for Regional and Tourism Research, Denmark: Jesper Manniche (PhD in Culture and Global Studies); Karin Topsø Larsen (PhD in Geography, Educational Planning); Rikke Brandt Broegaard (PhD in International Development Studies) and Emil Holland (PhD in Geography).

W programie spotkania pt. „W kierunku GOZ. Innowacje w turystyce Południowego Bałtyku – konferencja dla branży turystycznej” przewidziano także m.in. następujące zagadnienia: „GOZ po polsku” – według Anety Zalewskiej – dyrektor hotelu Notera SPA w Borach Tucholskich; Jak to zrealizować – zalecenia i inspiracje, przedstawione przez Michała Kwasa – koordynatora międzynarodowego projektu CIRTOINNO. Według programu, o tym, co się opłaca w praktyce GOZ mówili eksperci: dr Anna Dziadkiewicz, dr Patryk Chaja, Rafał Kruczkowski, Agnieszka Mróz.

Fot. Kazimierz Netka

Przedstawiono też firmy turystyczne z Pomorza, uczestniczące w konkursie organizowanym w ramach projektu CIRTOINNO. Za działania w kierunku wdrożenia rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego wyróżnienie otrzymali uczestnicy projektu w trzech kategoriach odpowiadających głównym zasadom GOZ. W kategorii REDUCE – redukcja wytwarzanych odpadów – wygrał Hotel Kozi Gród; w REUSE –   powtórne wykorzystanie – zwyciężyła firma AVOKADO; a w RETHINK – zmiana sposobu użytkowania – najlepsze było Gospodarstwo Agroturystyczne LAWENDOWA OSADA – wynika z informacji które przekazała Anna Bochyńska z Działu Promocji Agencji Rozwoju Pomorza.

Zwieńczeniem konferencji były rozmowy o przyszłości z GOZ czyli z gospodarką o obiegu zamkniętym. Tę przyszłość oraz dotychczasowe dokonania, można dostrzec np. w działaniach hotelu Notera, przedstawione przez dyrektor Anetę Zalewską. Dyrekcja tego hotelu stawia na społeczną odpowiedzialność biznesu, na zrównoważony rozwój czyli na dbałość o środowisko naturalne. Gospodarka obiegu zamkniętego w Notera Hotel Spa to np. minimalizowanie wpływu działalności na środowisko; minimalizacja produkcji odpadów i ich segregacja; maksymalne wykorzystanie produktu / usługi.

Hotel Notera jest przyjazny naturze poprzez: wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, wdrażanie rozwiązań zmniejszających zużycie energii i wody oraz ograniczanie emisji substancji szkodliwych do środowiska; minimalizację produkcji odpadów i ich segregację; stosowanie produktów przyjaznych środowisku w każdym możliwym obszarze; realizację odpowiedzialnych ekologicznie procesów obsługi gości i włączanie ich w działania proekologiczne; promocję regionu i wspieranie lokalnych producentów; edukację ekologiczną i pokazywanie pozytywnych przykładów dbałości o naturę.

Źródło ilustracji: Aneta Zalewska; prezentacja dot. hotelu Notera

Oto rozwiązania i systemy proekologiczne zaprojektowane w Notera: pompy ciepła; panele fotowoltaiczne; odzysk wody deszczowej; odzysk wody szarej; odzysk ciepła z wód basenowych; energooszczędne oświetlenie w całym obiekcie i rozwiązania zapobiegające marnotrawstwu energii elektrycznej; lampy UV wspomagające uzdatnianie wody basenowej; stacja ładowania pojazdów elektrycznych.

Oto rozwiązania i systemy proekologiczne zrealizowane w hotelu Notera w roku 2018: pompy ciepła; odzysk wody deszczowej; energooszczędne oświetlenie w całym obiekcie i rozwiązania zapobiegające marnotrawstwu energii elektrycznej; lampy UV wspomagające uzdatnianie wody basenowej.

A oto rozwiązania wdrożone w hotelu Notera w 2019 roku: centralny system uzdatniania wody; zgniatarka do opakowań kartonowych; stacja ładowania pojazdów elektrycznych – wynika z prezentacji, pokazanej podczas konferencji CIRTOINNO.

Do zwrócenia uwagi na circular economy (CE) – na gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ) i znaczenie tego dla ochrony klimatu, zachęca również FOB – Forum Odpowiedzialnego Biznesu. FOB poleca poświęconą owemu zagadnieniu publikację: „Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change” (Uzupełnienie obrazu: Jak gospodarka o obiegu zamkniętym radzi sobie ze zmianami klimatu). Wydana przez Fundację Ellen MacArthur publikacja „Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change” ma na celu wskazanie, jak zasady i strategie gospodarki o obiegu zamkniętym wpływają na zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych – informuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W publikacji przedstawiono wyniki analiz dotyczących przemysłu i systemu żywnościowego, aby zobrazować, w jaki sposób gospodarka o obiegu zamkniętym zmienia modele wytwarzania i użytkowania produktów oraz jaki potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych niesie ze sobą.

Raport ów stanowi także wezwanie rządów, inwestorów, biznesu i środowisk akademickich do zintegrowania swoich działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu oraz przyśpieszenia przejścia do gospodarki obiegu zamkniętego – poinformowało Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Jeden z największych skarbów przyrodniczych Europy – lasy – bardzo cierpią z powodu ocieplenia na Ziemi. Świerki niszczone są przez korniki drukarze. Teraz, we znaki dają się również korniki ostrozębne, atakujące głównie sosny. Tak więc, hotele, znajdujące się w nawet najpiękniejszych europejskich lasach, mogą wiele stracić. Troska o powstrzymanie wzrostu temperatury na Ziemi, to już nie tylko sprawa dbania o dobrą opinię, o przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Troska o klimat to już nie moda, lecz walka o przetrwanie…

Można powiedzieć, że klimat już „wybuchł”.

Fot. Kazimierz Netka

Do tej pory najgłośniej było o kornikach, rujnujących świerki w Białowieskim Parku Narodowym. Teraz już widać spustoszenia powodowane przez korniki i w Borach Tucholskich, i w Słowińskim Parku Narodowym, nad Bałtykiem. Osłabione drzewa legną pokotem nawet przy niewielkim huraganie, a wskutek zmian klimatu silne wiatry wieją coraz częściej…

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *