Coraz gorzej na chronionym (?) rynku

Apel do rządu o tworzenie lepszych warunków zatrudnienia

Niepełnosprawni tracą miejsca pracy

Trwa walka o miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością. W różnych miastach kraju odbywają się kongresy, poświęcone temu problemowi. Na niewiele bowiem zdały się dotychczasowe kampanie na rzecz utrzymania stanu zatrudnienia niepełnosprawnych. Jednym z takich działań jest ogólnopolski konkurs „Lodołamacze” – dla pracodawców wrażliwych społecznie (więcej wiadomości znajduje się na stronie: http://www.lodolamacze.info.pl/). Potrzebne są dodatkowe przedsięwzięcia.

IMG_2318Na zdjęciu: Reprezentanci Laureatów ubiegłorocznej (2014 r.) Gali Regionalnej Konkursu „Lodołamacze” w Gdańsku.

– Kryzys zatrudnienia chronionego to nadzwyczaj delikatne określenie obecnej sytuacji na chronionym rynku pracy – komentuje Anna Skupień, rzecznik prasowy Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Piętnaście lat temu funkcjonowało blisko 4 tysiące zakładów pracy chronionej. Dzisiaj pozostało zaledwie 1275 takich firm. Przyczyny: niekorzystne zmiany legislacyjne, systematyczne obniżanie dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, brak waloryzacji wysokości dopłat w stosunku do najniższego wynagrodzenia czy ograniczenie wpływów na zakładowy fundusz rehabilitacji. Wsparcie jest mniejsze, a obowiązki bez zmian. W praktyce oznacza to znaczące ograniczenia możliwości udzielenia pomocy osobom niepełnosprawnym – informuje Anna Skupień.

W przekonaniu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, zakłady pracy chronionej pozytywnie wpisały się w polski model systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Trudno przecenić ich znaczenie w rehabilitacji zawodowej, ale także we wsparciu rehabilitacji leczniczej i społecznej osób niepełnosprawnych. Należy więc stworzyć odpowiednie warunki do ich funkcjonowania. Zgromadzeni na Ogólnopolskim Kongresie Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, który odbył się 19 lutego w Warszawie, wyrazili stanowisko, iż dotychczasowe działania rządu zmierzają jedynie do likwidacji chronionego rynku pracy. Postulowali zmianę patrzenia na chroniony rynek pracy oraz stworzenie odpowiednich warunków do funkcjonowania tych zakładów.

Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwrócił uwagę, że każdy pracodawca planuje działania firmy w długoletniej perspektywie. Zatrudniający osoby niepełnosprawne oczekują więc, że rząd i parlament stworzą sprzyjające warunki do tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Dzisiaj pracodawcy coraz częściej stoją przed dylematem czy przejść na otwarty rynek pracy. Dlatego stanowisko rządu odnośnie polityki wobec zakładów pracy chronionej, jaką rząd zamierza prowadzić w przyszłości, jest bardzo ważne.

W kongresie uczestniczyli pracodawcy z całego kraju, a także kilkudziesięciu parlamentarzystów. Przemówienia wygłosili Jarosław Duda – pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, senator Mieczysław Augustyn, Teresa Hernik – prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i poseł Janusz Palikot.

Na zakończenie Kongresu pracodawcy przyjęli uchwałę, która wzywa stronę rządową do podjęcia dialogu z pracodawcami w celu budowania warunków do tworzenia nowych, bezpiecznych i trwałych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

Na tym nie koniec. Kongresy regionalne odbywają się w całym kraju. W Gdańsku zostanie on zorganizowany 24 marca. Poniżej – wykaz tych kongresów w całym kraju.

  • 5.03.2015 – Katowice, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18
  • 6.03.2015 – Kraków, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, ul. Filipa 17
  • 10.03.2015 – Poznań, Centrum Konferencyjne Kochtex, ul. Towarowa 35
  • 11.03.2015 – Bydgoszcz, Hala Łuczniczka, ul. Toruńska 59
  • 12.03.2015 – Szczecin, Hotel Radisson Blu, Plac Rodła 10
  • 24.03.2015 – Gdańsk, Scandic Hotel Gdańsk, ul. Podwale Grodzkie 9
  • 26.03.2015 – Wrocław, Synergy Trainings, ul. Krakowska 56-62
  • 31.03.2015 – Rzeszów, Hotel Iskra, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego;

Więcej wiadomości można znaleźć na stronie www.popon.pl .

Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej stoją obecnie przed bardzo ważnym wyborem: czy utrzymywać status zakładu pracy chronionej, czy przejść na otwarty rynek pracy. Chcielibyśmy uzyskać odpowiedź na pytanie, jaka będzie w najbliższych latach polityka rządu wobec chronionego rynku pracy w Polsce – podkreśla Anna Skupień, rzecznik prasowy Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *