Nadludzka maszyna

Największy, najsilniejszy w Polsce, superkomputer, uruchomiono w Politechnice Gdańskiej

Tryton, „młot” na plagiaty

Drżyjcie studenci, pracownicy naukowi, dziennikarze itp.! Powstała supermaszyna, która w ułamku sekundy sprawdzi, czy Wasze prace rzeczywiście zostały przez Was napisane. Skontroluje to superkomputer, o zdolnościach obliczeniowych biliard operacji matematycznych na sekundę. Oddano go do użytku 02 marca, 2015 roku, w Politechnice Gdańskiej. Na imię ma Tryton i jest 10 razy szybszy od dotychczas używanej Galery. Wyszukiwanie plagiatów ma być pierwszym jego zadaniem!

IMG_7959

– Mamy za sobą testy uruchomieniowe, wykonaliśmy aplikacje próbne podczas tych testów – mówi prof. Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdańskiej. – Kolejna czynność to przeniesienie aplikacji na superkomputer. Pierwsza z takich aplikacji posłuży wyszukiwaniu plagiatów na wszystkich uczelniach. To system otwarty, który pozwoli studentom sprawdzić, czy ich praca została dobrze, uczciwie napisana. Nie chcemy jednak być prokuratorem i gonić tych studentów. Dajemy im szansę, by sprawdzili we własnym zakresie – mówi profesor Henryk Krawczyk.

Tryton jest elementem projektu CD NIWA (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji), projektu otwierającego możliwości współpracy uczelni z przedstawicielami świata biznesu. Celem jego działań będzie m. in. poszukiwanie nowych rozwiązań informatycznych wymagających dużych mocy obliczeniowych.

Tryton to klaster komputerów w Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej TASK PG. Zastąpił swojego poprzednika: superkomputer Galerę, działającą w tym miejscu od 2008 r.

IMG_7989– Nowy superkomputer Tryton ma 10-krotnie większą moc obliczeniową od tej, jaką dysponowała Galera. Nie świadczy to, że zużywa 10-krotnie więcej prądu niż potrzebowała Galera, a jedynie 1,5 raza więcej. Wszystkie dotychczasowe aplikacje, z których korzystają naukowcy będą pracowały dużo szybciej – wyjaśnia prof. Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdańskiej, kierownik projektu CD NIWA. – Badacze krócej będą czekać na rezultaty przeprowadzonych symulacji i modelowania eksperymentów. Szybciej więc uzyskają istotny wynik badań.

Koszt urzeczywistnienia projektu CD NIWA wynosi 40 mln zł. W tym, Tryton wart jest 30 milionów złotych. Współfinansowanie pochodzi z Unii Europejskiej, z zasobów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) na lata 2007 – 2013. Zrealizowany został w ramach Działania 2.3 POIG: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.

O zakresie wykorzystania CD NIWA i superkomputera Tryton, rektor, prof. Henryk Krawczyk, mówił też podczas otwartego spotkania członków Konwentu Politechniki Gdańskiej (Konwent PG tworzy ponad 30 specjalistów, reprezentujących różne branże i instytucje. Zadaniem Konwentu jest doradzanie w zakresie najlepszego kształtowania ścieżki rozwoju uczelni w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym).

Dla nauki istotny jest np. wzrost infrastruktury obliczeniowej (1,2 PFLOPS), 2616 procesorów (Intel Haswell), sieć linii InfiniBand 56GB/s – wynika z informacji, przekazanych przez prof. Henryka Krawczyka.

CD NIWA pozwoli na podniesienie umiejętności cyfrowych społeczeństwa. Chodzi m.in. o zaawansowane wykorzystanie internetu oraz usług w chmurze, a także o planowanie przedsięwzięć cyfrowych. Korzyść dla biznesu to np. efektywne tworzenie aplikacji z dostępnych usług internetowych – metoda SOSE.

Efekty to np.: nowe podejście do informatyzacji procesów biznesowych; szeroki wachlarz zastosowań wytwarzania aplikacji i usług; gromadzenie wiedzy w celu doskonalenia pracy Centrum Doskonałości NIWA, czyli kultura jakości.

Powyższe dowodzi, jak się rozwija nasza wiedza, jak rośnie zasób naszych informacji. Jaka będzie przyszłość – niełatwo przewidzieć. Nasz rozwój, oczywiście nie tylko w Polsce, ale na całym globie, może następować w tempie geometrycznym, czyli podwajać się, na przykład w takim stopniowaniu: 2, 4, 8, 16, 32 itd. Rzecz w tym, by władzy nie oddać maszynom, które stają się sprawniejsze, mądrzejsze od ludzi.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *