Cud gospodarczy w Pomorskiem. Dzięki pracy rządu o 90 procent zmniejszyło się ubóstwo dzieci. Utworzono około 1200 nowych etatów dla nauczycieli, powstają szkoły. Przemysł okrętowy uzyskał lepsze warunki rozwoju. Rozpoczęto otwieranie polskiej części Zalewu Wiślanego. Wojewoda podsumował dokonania z ostatnich 2 lat.

Na zdjęciu: Reprezentanci współtwórców sukcesów w województwie pomorskim. Fot. Kazimierz Netka.

Mijają dwa lata działalności rządu Prawa i Sprawiedliwości. Opublikowane zostało sprawozdanie z prac premier Beaty Szydło. A jak jest w regionach? Najważniejsze działania wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha, podejmowane w minionych latach, przypomniano w piątek, 17 listopada 2017 roku. W podsumowaniu dwóch lat działalności rządu i wojewody uczestniczyli Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, dyrektorzy wydziałów Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przedstawiciele państwowej administracji zespolonej.

Można powiedzieć, że wydarzył się cud gospodarczy. Znaczące zmiany na lepsze zaszły na terenie Pomorskiego w różnych aspektach. Przede wszystkim, poprawiają się warunki życia obywateli.

– Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięcia dobrych wyników – tak wojewoda Dariusz Drelich rozpoczął swe wystąpienie. – Bez działania zespołowego trudno osiągnąć sukces. To, że wdrażanie zmian zaproponowanych w programie wyborczym PiS idzie sprawnie, jest wynikiem pracy nas wszystkich. Bardzo państwu za to dziękuję – powiedział pan wojewoda.

Fot. Kazimierz Netka

Oto niektóre dokonania:

Wprowadzono nowe prawo oświatowe. Gdy je wdrażano, było wiele wątpliwości. Dzisiaj okazało się, że obawy są bezpodstawne. W Pomorskiem nie spowodowało to zmniejszenia zatrudnienia, a nawet zostało ono zwiększone. Reforma oświaty nie doprowadziła do zamykania szkół. Szkoły w Pomorskiem nadal się buduje i rozbudowuje. Szczególnie chodzi tu o szkolnictwo wiejskie, bo samorządy nie miały środków na rozbudowy. Rząd dał pieniądze z rezerwy ogólniej oraz z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki. W Pomorskiem reforma oświaty przynosi dobre efekty: wzrasta zatrudnienie i poprawia się baza oświatowa. Na przykład w Kowalach powstaje szkoła dla kilkuset uczniów.

Kolejnym odczuwalnym na korzyść obywateli procesem, jest wprowadzenie sieci szpitali. Nocna opieka odciąży oddziały ratunkowe, bowiem tak bywało, że nieraz nocą ludzie przychodzili po zwykłe porady, blokując obsługę tych, którzy potrzebowali natychmiastowej pomocy. Przez dwa minione lata wprowadzono wiele zmian.

Lepsza oświata i opieka

Wzrasta przyrost naturalny w Pomorskiem, co jest wskaźnikiem optymizmu społecznego. Pomorskie jest ewidentnym liderem, jeśli chodzi o przyrost naturalny. Wynosi on 2,1 promilla, a w skali kraju wynosi zero, a jeszcze niedawno by ujemny. Tym wskaźnikiem 2,1 promilla przyrostu naturalnego województwo pomorskie pokazuje, że warunki do zycia tu się poprawiły

Ponad 260 000 rodzin skorzystało z pomocy 500+, stworzono warunki do posiadania potomstwa. Ubóstwo wśród dzieci zmniejszyło się o 90 procent, ogólny wskaźnik ubóstwa zmalał o 50 procent, a program tego działania liczy niewiele ponad rok. Mniej trzeba wypłacać zasiłków okresowych; zapewnione jest żywienie w domach.

Wprowadzono bezpłatne leki dla seniorów. W Pomorskiem skorzystało z tego 126 000 seniorów. To jest duże wsparcie dla tych osób. Poprawiło się życie emerytów. Wzrosły też wynagrodzenia w Pomorskiem; w ciągu 2 lat o około 10 procent. Przy niskiej inflacji ma to duże znaczenie.

W Pomorskiem wskaźnik bezrobocia jest niższy od średniego w kraju. Teraz w Pomorskiem mamy najniższe do 26 lat, bezrobocie. Jednak, dysproporcje są niemałe. W Gdańsku stopa bezrobocia jest około 2 procent, a w powiatach na zachodzie województwa przekracza 10 procent. Ta nierówność jest wynikiem niezrównoważonego rozwoju regionu. Program 500+ rządu PIS jest elementem wyrównywania poziomu życia w regionie. W metropolii bezrobocie przestaje istnieć – to efekt działania rządu.

Taka poprawa życia była możliwa dzięki polepszeniu funkcjonowania gospodarki w Polsce, w tym w Pomorskiem.

Nowe wsparcie gospodarki morskiej

Jeśli chodzi o efekty gospodarcze, to dla województwa pomorskiego duże znaczenie miało powołanie nowego resortu: Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – powiedział Dariusz Drelich – wojewoda pomorski. Następstwem tego była tzw. ustawa stoczniowa, która poprawiła funkcjonowanie przemysłu okrętowego. Rozwijają się porty. Przedtem nie było takiego tempa inwestycyjnego w naszych morskich bramach na świat.

Istotna dla województw pomorskiego i warmińsko – mazurskiego będzie budowa kanału żeglugowego w poprzek Mierzei Wiślanej. Ważne jest też w tym przypadku bezpieczeństwo kraju. Nie ma wątpliwości, że powstanie tego przekopu wpłynie na rozwój gospodarczy Efekty da już budowa kanału, ona spowoduje ożywienie.

Ważne jest też użeglowienie Wisły. Morski Port w Gdańsku pracuje nad studium wykonalności tego przedsięwzięcia – chodzi o połączenie ze strukturą wodną śródlądową Europy. Gdy uruchomimy drogi wodne na terenie Polski, będziemy mieli połączenie rzekami i kanałami z Morzem Czarnym.

W Gdyni i w Gdańsku planowane są rozbudowy portów, tak zwanych portów zewnętrznych (centralnych, za falochronem). W celu umożliwienia przyjmowania dużych statków, pogłębiane są i poszerzane tory wodne.

Wzrost przeładunków w portach morskich sprawia, że do budżetu państwa wpływa coraz więcej pieniędzy. Chodzi o dziesiątki miliardów złotych rocznie.

Fot. Kazimierz Netka

Lepsze koleje i drogi

Na lądzie też jest realizowana poprawa układu komunikacyjnego, na przykład na trasie kolejowej z Trójmiasta do Słupska. Pociągi tamtędy mają jeździć z prędkością 200 km na godzinę.

Wiele zmieniło się na szosach. Poprawiona zostanie komunikacja drogowa, poprzez budowę S-6 – od węzła w Chwaszczynie do węzła Bożepole niedaleko Lęborka, z obwodnicą Lęborka włącznie. Jednak, bez obwodnicy metropolitalnej nie będzie dobrze. Teraz czekamy na decyzję sądu – mówił wojewoda Dariusz Drelich.

Bezpieczniej w regionie

Istotne jest bezpieczeństwo. Następuje modernizacja armii. W Pomorskiem powstała tarcza antyrakietowa w Redzikowie. To efekt pracy rządu PiS. Tarcza, to dla regionu to nowa infrastruktura, powstająca w miejscu, gdzie potrzeba takiego impulsu do rozwoju gospodarczego.

Dwa lata temu przystąpiono do budowania Państwowego Ratownictwa Medycznego., mającego wzmocnić zarządzanie. Otwarto zintegrowane dyspozytornie w Gdańsku i Słupsku – kluczowe elementy tego systemu, znacznie zwiększające bezpieczeństwo obywateli w sytuacjach kryzysowych,

Ważnym dla obywateli były zmiany w funkcjonowaniu policji, a przede wszystkim stworzenie nowego systemu zgłaszania zagrożeń. Te działania mają służyć przede wszystkim mieszkańcom, rodzinom, stworzyć bezpieczne warunki życia.

O osiągnięciach mówili też Jerzy Karpiński – dyrektor Wydziału Zdrowia PUW i Małgorzata Cymerys – dyrektor Wydziału Infrastruktury PUW. Więcej szczegółów podano na stronie internetowej http://www.gdansk.uw.gov.pl – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:

ROZWÓJ, GOSPODARKA, INWESTYCJE

1. Rekordowo niskie bezrobocie – stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec września 2017 r. wynosiła 5,7% (6,8 % w skali kraju);

2. Znaczący spadek ubóstwa m.in. dzięki programowi Rodzina 500+ , na Pomorzu o 50% mniej skrajnie ubogich rodzin (skala ubóstwa skrajnego w 2016 r.: Pomorze 4,3%, Polska 4,9%, dla porównania 2015 r.: Pomorze 8,6%, Polska 6,5%);

3. Dzietność – pierwsze miejsce w kraju, w województwie pomorskim w 2016 r. urodziło się o 1269 dzieci więcej niż w 2015 r. (urodzenia żywe na 1000 ludności 2016 r. – 11,2, Polska – 9,9; przyrost naturalny: 2016 r. Polska – 0,2 , Pomorze +2,0) ;

4. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019;56 inwestycji o wartości 183,9 mln zł (87,1 mln zł – dofinansowanie z budżetu państwa), 196,6 km dróg objętych modernizacją;

5. Ok. 7,3 mln zł na utrzymanie przejść granicznych; dodatkowe zadania i specjalistyczny sprzęt – 14 mln zł;

6. Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku – ok. 117,7 mln zł dofinansowania;

7. Ok. 11 mln zł – rządowe wsparcie na budowę mostu w Sobieszewie w 2017 r., w 2016 r. przyznano na ten cel 16,6 mln zł.

 RODZINA, EDUKACJA

1. 262 tys. dzieci objętych świadczeniem, blisko 2,2 mld zł trafiło do pomorskich rodzin w ramach programu Rodzina 500+;

2. Program MALUCH plus – 423 umowy na dofinansowanie utworzenia i funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi; 1190 nowych miejsc, utrzymanie 6603 istniejących; łączna kwota dotacji ok. 24 mln zł;

3. Ponad 128 tys. seniorów skorzystało z rządowego programu „Darmowe leki dla seniorów 75+” w województwie pomorskim od 1 września 2016 r. do końca września 2017 r.;

4. Reforma edukacji – zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków (w 2017 r. tylko 7,5% 6-latków podjęło naukę w szkołach podstawowych), ok. 1200 nowych etatów dla nauczycieli, żadna szkoła nie została zamknięta, brak pustych gimnazjów;

5. Program aktywna tablica – 4,5 mln zł dla pomorskich szkół;

6. Kultywacja pamięci historycznej, organizacja konkursów historyczno – patriotycznych dla uczniów z Pomorza – „Biało-czerwona z obiektywie” i „Historie niezłomne”.

 BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

1. Zakup 13 ambulansów i 4 motocykli ratunkowych wraz z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego;

2. Dofinansowanie Komend Powiatowych PSP na kwotę 4,6 mln zł – zakup sprzętu, samochodów, remonty siedzib;

3. Otwarcie nowoczesnego posterunku Policji w Gdańsku – koszt ok. 30 mln zł;

4. Koncentracja dyspozytorni medycznych – z 18 do 2 (Gdańsk, Słupsk);

5. Doposażenie w sprzęt Izby Przyjęć Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. – 960 tys. zł;

6. Przebudowa pomieszczeń Szpitala Copernicus w Gdańsku na potrzeby Oddziału Udarowego – inwestycje wyniosły ok. 3 mln zł;

7. Przebudowa Oddziału Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim – ok. 2 mln zł;

8. Budowa łącznika z windami w Szpitalu Puckim sp. z o.o. – dofinansowanie 1 037 374 zł;

9. Robot pirotechniczny IBIS zakupiony ze środków MSWiA – ponad 1 mln zł, w całości sfinansowany z budżetu państwa;

10. Zakup samochodu wraz z wagą platformową dla WITD – 255 tys. zł z budżetu państwa – napisano na stronie internetowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Mamy dwa lata lepszego rozwoju w Pomorskiem. To, co mamy najcenniejszego, jednak nie jest należycie rozpowszechniane. Wojewódzka władza państwowa podsumowuje osiągnięcia, a wojewódzka władza samorządowa przemilcza istnienie atutów regionu.

Fot. Kazimierz Netka

Niweczone wysiłki rządu i wojewody

Porty w Gdańsku i Gdyni przyjmują wielkie statki turystyczne. Dlatego, ważne jest zapewnienie dobrej komunikacji portów z lądem, by turyści przybywający wycieczkowcami, mogli łatwo wyjechać w głąb województwa i poznawać nasze atrakcje.

Do tego potrzebna jest odpowiednia promocja naszych atutów. Postanowiliśmy sprawdzić, jak to promowanie przebiega. Poszliśmy do Pomorskiego Centrum Informacji Turystycznej znajdującego się w Gdańsku, w Bramie Wyżynnej, a podległemu samorządowi województwa.

Zapytaliśmy o foldery dotyczące Pelplina – niewielkiego miasta na Kociewiu. Dlaczego zaciekawił nas Pelplin? Bo tam znajduje się jeden z najcenniejszych zabytków: Biblia z XV wieku, która powstała w pracowni wynalazcy druku Jana Gutenberga. Niestety, o Pelplinie materiałów prawie nie było. Kilka folderów schowano w szufladzie i szafce. Za to w gablotach eksponowane są publikacje dotyczące głównie Kaszub. Z naszych ustaleń wynika, że także w obcojęzycznych publikacjach, kolportowanych za granicą, preferowane są Kaszuby, a inne rejony Pomorskiego są traktowane po macoszemu. To jest działanie na szkodę wszystkich mieszkańców Pomorskiego, również Kaszubów.

Zapytaliśmy pana wojewodę, czy może coś w tej sprawie zrobić i zmienić promocję regionu na lepszą. Niestety, za to odpowiadają służby samorządu regionalnego, podległe marszałkowi województwa. Tak więc, bez sprawnej promocji wszelkie wysiłki rządu i wojewody, zmierzające do budowy mocnej pomorskiej gospodarki, do upowszechniania kultury i pielęgnowania bogactwa kulturowego województwa pomorskiego, mogą być niweczone.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *