Pomorskie. Nagrody za rozwój partnerstwa lokalnego, rozwiązywanie problemów społecznych.

Jak co roku, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, marszałek województwa pomorskiego wyróżnił pracowników pomocy i integracji społecznej za wybitne osiągnięcia zawodowe. Uroczysta gala odbyła się 17 listopada 2017 roku w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.

Srebrne drzewka dla pracowników socjalnych

Nagroda dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej została wręczona w bieżącym roku już po raz dziesiąty. Wyróżnienie to ma charakter indywidualny i przyznawane jest w formie pieniężnej. Laureaci otrzymują też pamiątkową statuetkę „Srebrnego Drzewka”.

W tej edycji konkursu – co wzbudziło ciekawość Andrzeja Kowalczysa, radnego Miasta Gdańska – wpłynęło 19 wniosków. Kapituła Nagrody zdecydowała jednogłośnie o udzieleniu rekomendacji do nagrody następującym osobom:

Elżbieta Michalska – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku – za inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych, m.in. tworzonych w oparciu o partnerstwa lokalne; na wniosek Witolda Namyślaka burmistrza Lęborka.

Dagmara Orzech – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach – za wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej skierowanych do osób wykluczonych społecznie; na wniosek, który złożył Stanisław Skaja, starosta chojnicki.

Krystyna Oczachowska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach – za całokształt pracy w dziedzinie pomocy i integracji społecznej; na wniosek Teresy Florkowskiej, wójta gminy Główczyce.

Barbara Kowalewska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie – za tworzenie i rozwijanie wysokich standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej; na wniosek Ryszarda Kalkowskiego, wójta gminy Szemud.

Agata Kowalewska – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni – za tworzenie i rozwijanie wysokich standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej oraz inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych, m.in. tworzonych w oparciu o partnerstwa lokalne, na wniosek Wojciecha Szczurka prezydenta Gdyni.

Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego zostały wręczone przez wicemarszałka Wiesława Byczkowskiego i Pawła Orłowskiego – członka zarządu województwa pomorskiego, podczas Konferencji „Rozwój ekonomii społecznej w województwie pomorskim w kontekście zmian w pomocy i integracji społecznej”, organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Krystyna Dominiczak – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego otrzymała wiele bukietów kwiatów wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę, która dobiega końca w styczniu 2018 roku, w związku z jej przejściem na emeryturę.

Do złożenia życzeń Krystynie Dominiczak, po jej nieoficjalnym pożegnalnym wystąpieniu, ustawiła się spora kolejka wieloletnich współpracowników.

Tekst i zdjęcia: Włodzimierz Amerski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *