Czy polskie uczelnie przygotowują studentów do tego, co ludzkość czeka w przyszłości? Czy świat cyborgów jest coraz bliżej nas? Czy maszyny będą w stanie zdobywać wiedzę, studiować, by sterować ludzkim postępowaniem? O konkurencyjnej edukacji debatowano w Politechnice Gdańskiej.

Na zdjęciu: Wykład wygłasza prof. Jerzy Hausner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Fot. Kazimierz Netka.

Daniel Gabriel Fahrenheit patrzył, przysłuchiwał się, i… czeka na rezultaty.

Niezwykła, międzynarodowa konferencja odbyła się 18 kwietnia 2018 roku w Politechnice Gdańskiej. Uczestnicy szukali odpowiedzi na pytanie: czy uczelnie przygotowują studentów do działań w świecie, który nie istnieje? Jeszcze nie istnieje? Niełatwo dać odpowiedź A takie zadanie postawiono przed uczestnikami konferencji, dając karteczki z napisami TAK i NIE, zachęcając do głosowania.

Tak było na międzynarodowej konferencji pt. „Konkurencyjna edukacja. Uczelnia-Idea: cyfrowa transformacja”, w ramach której eksperci, przedstawiciele środowisk naukowych, biznesowych, administracyjnych, pozarządowych i medialnych zastanawiali się, czy szkoły wyższe przygotowują studentów do życia w świecie, który nie istnieje, czyli co czeka absolwentów; co czeka rynek pracy, każdego obywatela. Czy będą nas wyręczać cyborgi…

 

Fot. Kazimierz Netka

Prowadząca konferencję Dorota Sobieniecka, informując o tym niezwykłym glosowaniu podkreśliła, że konferencja ma na celu wspieranie rozwoju zbliżania nauki do świata biznesu.

 

Fot. Kazimierz Netka

Prof. Jacek Namieśnik – rektor Politechniki Gdańskiej, podkreślił, że Politechnika Gdańska już od ponad 110 lat wpisuje się w budowanie potencjału intelektualnego naszego kraju.

Dowodem tego było 18 kwietnia 2017 roku, zawarcie porozumienia między tą uczelnią a firmą Intel: (Memorandum of Understanding, umożliwiającego szeroką współpracę w zakresie kształcenia studentów oraz prowadzenie wspólnych projektów badawczo – rozwojowych.

 

Fot. Kazimierz Netka

Porozumienie podpisali: Krzysztof Jurczyk – dyrektor ds. operacyjnych w polskim oddziale Intela oraz prof. Piotr Dominiak – prorektor Politechniki Gdańskiej ds. internacjonalizacji i innowacji.

W programie konferencji były wystapienia: prof. Julity Wasilczuk – dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG; dr Barbary Stepnowskiej – dyrektor MBA PG; Ewy Sowińskiej – Partner ESO Audit, członkini Rady Programowej OEES.

 

Fot. Kazimierz Netka

Obrady poprzedziła uroczystość wręczenie dyplomów absolwentom studiów MBA Politechniki Gdańskiej.

 

Fot. Kazimierz Netka

Wykład pt. „Uczelnia-Idea” wygłosił prof. Jerzy Hausner. Uniwersytet musi być generatorem wiedzy – podkreślił pan profesor. Jeśli nie – to jest szkołą, a nie uniwersytetem.

 

Fot. Kazimierz Netka

Pogląd na to, co nas czeka dał też power speech (mowa motywacji): “How making Future Generations Future – Proof by investing in Creativity and Curiosity” – wykład, który wygłosił Alain Heureux for Brussels Creative and Creative Ring.

Debata oxfordzka, którą (według programu konferencji) prowadził Grzegorz Nawrocki, prezes British Alumni Society, dotyczyła zagadnienia: Szkoły wyższe przygotowują studentów do życia w świecie, który nie istnieje.

 

Fot. Kazimierz Netka

Do Loży Mentorów zostali zaproszeni: dr Henryka Bochniarz – prezydent Konfederacji Lewiatan; prof. Jerzy Hausner – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; prof. Witold Bielecki – rektor Akademii Leona Koźmińskiego; Alain Heureux – Brussels Creative and Creative Ring; Tom Clark – Skills Hub, Expert Center for Innovative Education, Brussels; oraz mówcy: dr hab. Julita Wasilczuk, Politechnika Gdańska; prof. Dariusz Filar; Piotr Voelkel, VOX, SWPS; Krzysztof Kwiatkowski – prezes Najwyższej Izby Kontroli; dr André Helin – prezes BDO; Anna Grosiak – Head of Business Development, Sustainability Office, Siemens; Jakub Wojnarowski – dyrektor zarządzający ACCA; Joanna Bochniarz – prezydent Center for Innovative Education, Brussels.

 

Fot. Kazimierz Netka

Na zakończenie konferencji zainaugurowano konkurs dla przedsiębiorczych kobiet Darboven Idee Grant.

Organizatorami konferencji „Konkurencyjna edukacja. Uczelnia-Idea: cyfrowa transformacja” są Studia MBA Politechniki Gdańskiej, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdański Klub Biznesu, ESO Audit i Fundacja GAP. Konferencja odbędzie się w ramach cyklu Open Eyes Economy on Tour. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, Rektor Politechniki Gdańskiej – wynika z komunikatu, który przekazała nam Agata Cymanowska – rzecznik prasowy Politechniki Gdańskiej.

 

Fot. Kazimierz Netka

Obrady toczyły się na Dziedzińcu im. Daniela Gabriela Fahrenheita. Ten naukowiec, twórca skali termometru, przyglądał się obradom z portretu i zapewne słuchał, o czym mówią współcześni naukowcy…

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *