Trwa batalia o dodatkowe 466 mln zł z Brukseli dla Pomorskiego. Dyrektor z Unii Europejskiej chwali Polskę, w tym Pomorskie za sprawne czerpanie pieniędzy z budżetu Unii Europejskiej. Nie wiadomo jednak, czy zdołamy wydać odpowiednią kwotę pieniędzy, by premię nam przyznano.

Na zdjęciu: Uczestnicy konferencji w sprawie RPO. Fot. Kazimierz Netka.

Oceniono wykorzystywanie zasobów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Nie jest źle, ale…

O inwestycjach realizowanych na Pomorzu oraz o przyszłości Polityki Spójności Unii Europejskiej dyskutowali 18 kwietnia 2018 roku członkowie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. marszałkowie województwa pomorskiego: Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej: Christopher Todd – dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 to największy
w historii województwa pomorskiego program inwestycyjny. Obecnie na terenie regionu realizowanych jest 1 383 projekty o łącznej wartości 8,3 mld zł, dofinansowanie unijne do tych projektów wynosi 5,8 mld zł.

 

Fot. Kazimierz Netka

Inwestycje realizowane są w obszarach m.in. wsparcia przedsiębiorców, podnoszenia poziomu edukacji, aktywizacji zawodowej i społecznej, rewitalizacji miast, rozwoju turystyki, termomodernizacji budynków publicznych i mieszkalnych, rozwoju systemu transportowego, ochrony zdrowia i środowiska – wynika z komunikatu, który przekazała nam Dorota Patzer – inspektor w Biurze Prasowym Urzędu marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Christopher Todd – dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE pochwalił nasz kraj, w tym województwo pomorskie, za sprawne korzystanie z unijnego wsparcia.

Taka ocena napawa optymizmem i daje nadzieję na uzyskanie tzw, premii wykonania. Żeby ja zdobyć, musimy nie tylko wydać odpowiednią ilość pieniędzy do końca 2018 roku, ale też uzyskać akceptację tych wydatków w Komisji Europejskiej. Nagrodą może być kwota nawet 466 milionów złotych – powiedział Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego.

 

Fot. Kazimierz Netka

Posiedzenie Komitetu Monitorującego odbyło się w Ośrodku Kultury Morskiej w Gdańsku. Obiekt ten został zbudowany dzięki wsparciu m.in. pieniędzmi z Funduszy Norweskich – przypomniał Mieczysław Struk – marszałek województwa Pomorskiego.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *