Czysty Bałtyk – ekoTurysta – takimi hasłami WFOŚiGW w Gdańsku zapowiedział przygotowania do obchodów 30-lecia swego istnienia. Najpierw w sobotę 2 lipca 2022 roku w Gdyni Orłowie, a 5 lipca – w Gdańsku Jelitkowie zainaugurowano kampanie zachęcające do poszanowania przyrody

Fot. Kazimierz Netka.

W czwartek w Sejmie RP zostaną przedstawione przepisy zaostrzające kary za najcięższe przestępstwa przeciw środowisku

Stop zaśmiecaniu plaż, ochrona Morza Bałtyckiego – to tytuł briefingu, który odbył się się 5 lipca 2022 roku na plaży w Gdańsku Jelitkowie. Na pięknej plaży, przy wspaniałej pogodzie, choć przeplatanej niepewnościami: czy z chmur na niebie nie spadnie deszcz. Nie było za gorąco. W oddali, na morzu, na redach portów w Gdańsku i Gdyni, stało kilkanaście dużych statków. Taki widok jest marzeniem wielu turystów przybywających na letnie urlopy do Trójmiasta z głębi kraju. Spotkanie z reprezentantami władz centralnych zorganizował na plaży Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, realizujący kampanię: ekoTurysta.

Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w tym wydarzeniu. Szczegółową relacje przekazała nam Urszula Pakulska – Główny Specjalista, Dział Promocji i Ochrony Przyrody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:

Stop zaśmiecaniu plaż, ochrona Morza Bałtyckiego

Trwa kampania społeczna ekoTurysta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz wojewody pomorskiego. Jej założeniem jest zwiększenie świadomości turystów i mieszkańców w zakresie problemu zaśmiecania plaż, ale także lasów i parków. W konferencji prasowej „Stop zaśmiecaniu plaż, ochrona Morza Bałtyckiego” udział wzięli m.in.: wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba, prezes WFOŚiGW w Gdańsku Szymon Gajda, Aleksander Jankowski – wicewojewoda pomorski, główny inspektor ochrony środowiska – Michał Mistrzak, Marek Ziółkowski – Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku – Regionalny Konserwator Przyrody w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka.

Trójmiejskie kąpieliska to jedne z najbardziej popularnych wypoczynkowych miejsc w Polsce. Korzystają z nich turyści, ale i mieszkańcy chętnie spędzają na plażach czas wolny. Każdego roku zbieranych jest z nich kilkaset ton odpadów. To koszt kilku milionów złotych.

Rok temu Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz WFOŚiGW w Gdańsku wspólnie zorganizowały akcję „Nie śmiecę, wybieram czystą plażę”. Inicjatywa odbiła się szerokim echem wśród lokalnej społeczności i turystów. Informacje pojawiły się na bilbordach i przystankowych citylightach.

EkoTurysta to rozwinięcie tamtego projektu. Temat jest ważny i niestety aktualny co roku.

Fot. Kazimierz Netka.

– Cieszę się, że nasza inicjatywa doczekała się kolejnej odsłony. W tym roku również przypominamy, że musimy dbać o plaże, o nasze środowisko. Oczywistym jest, że nie wolno śmiecić, ale mimo tej oczywistości znajdują się tacy, którzy za nic mają dobre wychowanie i zasady. Musimy na to wszyscy zwracać ogromną uwagę – wskazał wiceminister Jacek Ozdoba.

Na plażach najczęściej porzucane są odpady plastikowe – butelki po napojach, worki, torby, zabawki. Z czasem te duże kawałki plastiku rozkładają się na małe cząstki, które w ostateczności zostają rozdrobnione na mikroskopijne fragmenty. Mikroplastik to maleńkie cząsteczki tworzyw sztucznych, które są ogromnym zagrożeniem dla środowiska morskiego. Trudno je zlokalizować i usunąć, a są z łatwością połykane przez morskie zwierzęta, które mylą je z pożywieniem. Turyści wraz z rybami i owocami morza spożywają zatem też mikroplastik.

Fot. Kazimierz Netka.

– Ważne jest, abyśmy pamiętali o zabieraniu odpadów z plaży, prawidłowej segregacji. Najlepiej w ogóle zrezygnować z plastikowych rurek, torebek foliowych, jednorazowych butelek. Niezmiernie istotne jest zachowanie walorów Bałtyku i jego plaż dla przyszłych pokoleń, a to jest możliwe dzięki właściwym postawom prośrodowiskowym i kulturalnemu zachowaniu na plaży. Nie śmiećmy, nie wchodźmy na obszary objęte ochroną oraz uszanujmy prawa mieszkańców strefy brzegowej Bałtyku – powiedział prezes WFOŚiGW w Gdańsku Szymon Gajda.

Fot. Kazimierz Netka.

– Edukacja społeczeństwa w aspekcie dbania o środowisko, w tym m.in. o stan polskich plaż jest jednym z najistotniejszym elementów profilaktyki środowiskowej. Morze Bałtyckie, będąc specyficznym akwenem wodnym pod kątem cyrkulacji wód, jak i warunków środowiskowych dla rozwoju fauny i flory, jest morzem niezwykle wrażliwym na wszelkie czynniki zewnętrzne. Tym samym to właśnie w rękach obywateli, którzy rokrocznie tłumnie wypoczywają na jego brzegach leży obowiązek i zarazem przywilej odpowiedniego dbania o jego stan. Należy w tym miejscu podkreślić, że wiele pomorskich i ogólnopolskich instytucji prowadzi działania edukacyjne, dzięki którym stan bałtyckich plaż z roku na rok się poprawia – tłumaczył wicewojewoda pomorski Aleksander Jankowski.

Za zaśmiecanie miejsc publicznych grożą kary pieniężne. Ważne jest, aby były one adekwatne do popełnionego czynu. Działania edukacyjne i promujące dobre nawyki są istotne, ale w szczególnie trudnych sytuacjach zadziałać mogą tylko przepisy zaostrzające kary.

Fot. Kazimierz Netka.

– Rok temu na inauguracji kampanii „Nie śmiecę, wybieram czystą plażę” obiecałem, że przygotuję przepisy zaostrzające kary za najcięższe przestępstwa przeciw środowisku. Dziś mogę Państwu zdać raport, że tak jak obiecałem tak dotrzymałem słowa i jeszcze w tym tygodniu, w czwartek przepisy zostaną przedstawione w Sejmie RP. To największa od lat 90. nowelizacja kodeksu karnego oraz wykroczeń z zakresu przestępstw środowiskowych. Proponujemy m.in. większe kary za zaśmiecanie. Mam nadzieję, że Sejm przyjmie jednogłośnie zaproponowane przepisy – podkreślił wiceminister Ozdoba.

W Gdańsku jest osiem nadmorskich kąpielisk. Stoi na nich około 800 koszy. W sezonie wywożonych jest z nich 300 ton odpadów! Problem jest poważny.

– Jesteśmy Funduszem, który leży nad morzem. I stąd wynikają też nasze zobowiązania. Od początku istnienia, czyli od prawie 30 lat wspieramy działania na rzecz ochrony ekosystemu Morza Bałtyckiego. Udzielamy dofinansowania na inwestycje, których celem jest obniżenie poziomu zanieczyszczeń, czynna ochrona rezerwatów nad polskim morzem, wspieranie edukacji na rzecz zachowania środowisk przyrodniczych i różnorodności biologicznej – stwierdził prezes Szymon Gajda.

Kampania ekoTurysta zainaugurowana została 2 lipca 2022 na plaży w Gdyni Orłowie. Uczestniczyli w niej sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Marcin Horała, wojewoda pomorski Dariusz Drelich oraz prezes WFOŚiGW w Gdańsku Szymon Gajda.

W ramach kampanii powstał film promocyjny. Produkcja w humorystyczny sposób pokazuje, że zostawianie odpadów na plażach to prawdziwy obciach. Film spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem, stał się viralem w Internecie i odbiorcy podkreślają, że w oryginalny sposób porusza kwestię zaśmiecania miejsc publicznych – powiedziała Urszula Pakulska – Główny Specjalista, Dział Promocji i Ochrony Przyrody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka.

– Jest to kampania która sprzyja utrzymaniu właściwego stanu siedlisk przyrodniczych również występowania różnych gatunków roślin, zwierząt i myślę, że w tym kontekście ona ma szerszy wymiar dotyczący ochrony cennych walorów przyrodniczych naszego województwa – powiedział Marek Ziółkowski – Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku – Regionalny Konserwator Przyrody w Gdańsku. – Ta kampania przyniesie zarówno wzrost świadomości mieszkańców, ale też zwiększenie wrażliwości na otaczającą nas przyrodę.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w przyszłym roku będzie obchodził 30-lecie istnienia – poinformowała Urszula Pakulska. – Od początku swej działalności dba o ochronę ekosystemu Morza Bałtyckiego, dofinansowuje działania dotyczące ochrony przyrody, prowadzi kampanie promocyjne i edukacyjne, monitoring wód, a także dba o najbardziej wartościowe przybrzeżne tereny.

Więcej informacji na ten temat przekazała Joanna Przytarska – starszy specjalista w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:

Fot. Kazimierz Netka.

– Szanowni państwo, chciałam zwrócić uwagę, że odpady to tylko jeden problem Morza Bałtyckiego. Oprócz tego innymi są eutrofizacja, zanieczyszczenia organiczne, związki metali, zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Wprowadzanie dużych ilości takich szkodliwych substancji powoduje, że zaburzona zostaje równowaga biocenotyczna, a w konsekwencji środowisko ulega biodegradacji. Najskuteczniejszym sposobem żeby ochronić ten ekosystem Morza Bałtyckiego tak cenny dla nas jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, które dostają się do Bałtyku. Od początku swego istnienia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wspiera działania które w tym pomagają; w tym budowy i modernizacje oczyszczalni ścieków, instalowanie odpowiednich filtrów, które ograniczają emisję zanieczyszczeń, jak również wprowadzanie nowych technologii. I mamy sukcesy; okazuje się że wymierne skutki zaobserwowali eksperci. Na początku XX wieku w Zatoce Gdańskiej występowały na dużych obszarach łąki podwodne, które głównie tworzyła zostera marina czyli trawa morska. W II połowie XX wieku doprowadziliśmy do degradacji znacznych przestrzeni tych łąk podwodnych, a są to niezmiernie ważne ekosystemy, dlatego, że tam schronienie mają i miejsce rozrodu znajdują zarówno ryby jak i bezkręgowce. Na szczęście, w ostatnich dwóch dekadach lat naukowcy zauważyli, że odradzają się te ekosystemy, i tworzą się połacie na nowo zostery mariny. Takie małe sukcesu napędzają Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do dalszego działania – powiedziała Joanna Przytarska – starszy specjalista w WFOŚiGW w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka.

Na zakończenie spotkania w Gdańsku Jelitkowie na plaży, zrobiono pamiątkowe zdjęcie (powyżej).

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *