Pomorskie i Polska mają stać się miejscami najbardziej nieprzyjaznymi dla przestępców – powiedział nam Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski. Słowa te padły podczas oficjalnej inauguracji działalności Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej  w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Gdańsku

Fot. Kazimierz Netka.

Skuteczniej będą w Pomorskiem tropieni nie tylko mordercy, rozbójnicy, dilerzy narkotyków, ale również ci, którzy działają na szkodę przyrody

Wzmocnienie zwalczania działań prowadzonych na szkodę przyrody, środowiska, natury

Fot. Kazimierz Netka.

Na odpadach, śmieciach, czy to stałych czy płynnych, można robić niezły biznes. Odpady są przewożone przez grancie państw. Można to robić legalnie, ale zdarzają się przypadki przemycania, albo pozbywania się takich towarów niezgodnie z przepisami. Zdarza się, że odpady importowane są do Polski nawet z Ameryki. Szmuglowaniem odpadów, ich porzucaniem, podpalaniem zajmują się zorganizowane grupy przestępcze.

Fot. Kazimierz Netka.

Żeby przeciwdziałać takim sprzecznym z przepisami działaniom, postanowiono w Polsce tworzyć w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska (WIOŚ) wydziały zwalczania przestępczości środowiskowej (WZPŚ). 1 lipca 2022 r. taki wydział powstał w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka.

We wtorek, 5 lipca odbyła się konferencja, podczas której oficjalnie poinformowano o utworzeniu Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w pomorskim WIOŚ. Gospodarzem tego spotkania był Wojewoda Pomorski – Dariusz Drelich, a uczestniczyli w tym wydarzeniu również m.in.: Jacek Ozdoba – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska; Michał Mistrzak – Główny Inspektor Ochrony Środowiska; Edyta Witka-Jeżewska – Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, którzy poinformowali o zadaniach, jakie mają do wykonania nowe wydziały WIOŚ, o problematyce bezpieczeństwa ekologicznego oraz o zwalczaniu przestępczości przeciwko środowisku na Pomorzu.

W strukturze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wyodrębniono Departament Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, jego odpowiednikami w strukturze wojewódzkiej są właśnie wydziały zwalczania przestępczości środowiskowej (WZPŚ) – poinformowano podczas konferencji w Gdańsku. Zadania Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej to np.:

Fot. Kazimierz Netka.

– prowadzenie spraw z zakresu przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku, wykonywanie kontroli (pozaplanowych) interwencyjnych oraz czynności w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku;

– realizacja działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie działalności przestępczej w zakresie korzystania ze środowiska;

– prowadzenie baz danych oraz analiz niezbędnych do ujawniania i przeciwdziałania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko środowisku, w szczególności w zakresie ograniczenia tzw. „szarej strefy” występującej na rynku gospodarowania odpadami.

Fot. Kazimierz Netka.

– W Pomorskiem, w nowym wydziale pracuje 16 osób – powiedziała nam Edyta Witka-Jeżewska – Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Sześciu inspektorów pracuje w Słupsku, 10 w Gdańsku. Są to m.in. członkowie GIW – Grupy Interwencyjno-Wyjazdowej. Nowy wydział będzie kontynuował działania GIW. Szkolenia nowych inspektorów będą tak ukierunkowane, by zostali oni lepiej przygotowani do zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym także zjawiska tzw. „szarej strefy”.

Fot. Kazimierz Netka.

Inspektorzy WZPŚ – nowych wydziałów WIOŚ – ściśle współpracują z Policją, Krajową Administracją Skarbową, Inspekcją Transportu Drogowego, Strażą Graniczną. W Pomorskiem ta współpraca z Morskim Oddziałem Straży Granicznej ma bardzo istotne znaczenie. Tu bowiem znajduje się granica zewnętrzna Unii Europejskiej, Morska i lądowa i oczywiście powietrzna, na lotniskach. Pozwala to na zwiększanie intensywności kontroli miejsc w których doszło do przestępstwa, transportów odpadów oraz nadzoru nad wyrobiskami, które są rekultywowane z wykorzystaniem odpadów. Przeciwdziałanie wykroczeniom i przestępstwom przeciwko naturze wymaga bowiem skoordynowanej współpracy wielu służb – poinformowano podczas konferencji.

– Począwszy od mieszkańców, przez Straż Graniczną Policję Straż Pożarną jest widoczna duża chęć udzielania wsparcia – powiedział nam Dariusz Drelich – wojewoda pomorski:

Fot. Kazimierz Netka.

Wsparcia w każdym zakresie żeby przede wszystkim działać prewencyjnie Jesteśmy w stanie sobie poradzić z każdą sytuacją. Nie możemy dopuścić do tego, że skala przestępstw będzie się zwiększała. Jest naszą ambicją w ramach Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który też bardzo nad tym pracuje, żeby województwo pomorskie było miejscem, które z założenia dla przestępców jest najgorszym miejscem na świecie. A Polska powinna być najgorszym miejscem dla przestępców jeśli chodzi o przepisy, egzekucje tych przepisów, odpowiedzialność, w tym karną dla przestępców środowiskowych – powiedział Dariusz Drelich – wojewoda pomorski.

– Pracujemy od początku nad tym, bo przecież każde nielegalne składowisko odpadów, wysypywanie zakopywanie odpadów w wyrobiskach – taka jest metoda – powoduje, że ten odpad będzie szkodził nam wszystkim, mimo że nie zauważamy tego tak wprost, z dnia na dzień, ale w dłuższym okresie każde zatrucie środowiska wpływa na długość naszego życia, na komfort życia. Musimy dbać o siebie nawzajem, by wokół sprawy zwalczania przestępczości środowiskowej byliśmy wszyscy jak jeden, niezależnie od tego kto na jakim stanowisku pracuje – czy jest w prokuraturze czy jest strażakiem czy jest inspektorem ochrony środowiska czy redaktorem w mediach. Wiemy, że każdy sygnał jest cenny. Chcemy żeby ten Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej miał też rolę edukacyjną, by ludzie wiedzieli do kogo zadzwonić, bo ważne jest by sygnał o przestępstwie był jak najszybciej przekazany – powiedział Dariusz Drelich – wojewoda pomorski.

Fot. Kazimierz Netka.

Na zakończenie spotkania odbyła się uroczystość uhonorowania odznaczeniem – Medalem za przyznanym postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy, za wzorowe wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych. Aktu dekoracji dokonał Jacek Ozdoba – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w towarzystwie Dariusza Drelicha – Wojewody Pomorskiego.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *