Debata przedwyborcza 2024. Pomysły na miasto kandydatów na prezydenta Gdyni. Hale Targowe w ręce kupców. Budowa elektrowni jądrowej – szansa dla Gdyni. Innowacyjność to wizytówka nowoczesności miasta

Fot. Kazimierz Netka.

Pracodawcy Pomorza i naukowcy pytają o koncepcje rozwoju miasta i regionu, politycy odpowiadają

Przede wszystkim gospodarka! Takie hasło przyświeca wielu kandydatom na parlamentarzystów, radnych, szefów miast i gmin. Gdy gospodarka dobrze funkcjonuje to wiele pieniędzy wpływa do budżetów państwowego i samorządowych. Gdy tak się dzieje, są fundusze nie tylko na rozwój biznesu, ale również np. na zdrowie, kulturę. Poglądy i plany prezydentów największych miast w województwie pomorskim pragnie poznać stowarzyszenie Pracodawcy Pomorza. Dlatego też, kandydatów na prezydentów po raz kolejny Pracodawcy zaprosili do udziału w debatach.

Fot. Kazimierz Netka.

We wtorek, 26 marca 2024 roku takie spotkanie miało miejsce w Gdańsku, w Uniwersytecie WSB Merito. Swego stanowiska prezydent Gdańska, broniła Aleksandra Dulkiewicz. Dzień później, 27 marca, podobna debata została zorganizowana w Gdyni, w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu, a swej pozycji bronił prezydent Gdyni – Wojciech Szczurek. Tego rodzaju konfrontacje kandydatów na prezydentów, które organizuje stowarzyszenie Pracodawcy Pomorza, są unikatowymi w skali kraju.

Przedsiębiorcy oczekują dialogu nie tylko z władzą samorządową

– Debaty organizujemy od wielu lat. Jest to nasza tradycja – mówi Tomasz Limon – prezes zarządu Stowarzyszenia Pracodawcy Pomorza, konsul honorowy Łotwy w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka.

– Nasz Kodeks Odpowiedzialności Pracodawców, który został opracowany dwa lata temu, jeszcze wzmocnił, podkreślił naszą role przedsiębiorców w tym, ażeby takie prezentacje programów proponować, ponieważ my przedsiębiorcy oczekujemy dialogu z władzą samorządową, z władzą prezydencką ale też z posłami, senatorami, dlatego też organizujemy debaty parlamentarne. Jest to wyraz naszego zainteresowania i chęć poznania poglądów kandydatów, ale też uwrażliwienia ich na nasze stanowiska w różnych kwestiach.

Tajne pytania

Debatę w Gdyni, podobnie jak w Gdańsku, prowadził gdański politolog dr Jarosław Och – pracownik naukowy Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Fot. Kazimierz Netka.

Ta konfrontacja poglądów kandydatów na prezydenta Gdyni, została podzielona na trzy bloki. Podczas pierwszej części trwającej około 50 minut Kandydaci zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania przygotowane przez organizatorów. Liczbę pytań uzależniono od liczby Kandydatów uczestniczących w debacie. Kolejność udzielających odpowiedzi ustalono poprzez losowanie.

Organizatorami i inicjatorami dzisiejszej debaty, która odbywa się w gościnnych progach Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, są pracodawcy Pomorza – poinformował prof. Jarosław Och. Przy okazji chciałem gorąco i serdecznie podziękować za gościnę i przywitać obecnych na sali pana rektora doktora Tomasza Białasa z panią prezydent Uczelni panią Reginą Szutenberg za możliwość zorganizowania debaty.

Fot. Kazimierz Netka.

Każdy miał tyle samo czasu na odpowiedź (ok. 2 minut na każde pytanie). Nie przewidziano zadawania pytań przez Kandydata innym Kandydatom uczestniczącym w debacie.

W drugiej części debaty trwającej również kilkadziesiąt minut przedsiębiorcy uczestniczący w spotkaniu mogli zadawać pytania problemowe kierowane do wszystkich Kandydatów (pół minuty na zadanie pytania). Odpowiedzi udzielali tylko ci, którzy wyrazili chęć ustosunkowania się do podniesionego w pytaniu problemu.

Fot. Kazimierz Netka.

W trzecim bloku każdy z Kandydatów na urząd Prezydenta Miasta Gdańska mógł przedstawić dodatkowe, uzupełniające elementy swojego programu gospodarczego w czasie nie dłuższym niż 4 minuty. Po zakończeniu debaty przewidzianej na ok. dwie godziny zorganizowano rozmowy kuluarowe między Kandydatami i przedsiębiorcami.

Kandydaci na prezydenta Gdyni nie znali pytań z pierwszej rundy. Podobnie było w Gdańsku.

W Gdyni w wymianie pomysłów na przyszłość miasta uczestniczyli (kolejność wynika z losowania przeprowadzonego na początku spotkania): Wojciech Szczurek (KWW Samorządność Komitet Wojciecha Szczurka); Tadeusz Szemiot (KWW Koalicja Obywatelska); Aleksandra Kosiorek (KWW Gdyński Dialog); Marek Dudziński (KWW Prawica i Społecznicy).

Fot. Kazimierz Netka.

Konfrontacje

Pytanie z rundy I, które zadał prof. Jarosław Och, prowadzący debatę:

Jaka jest państwa główna strategia wzmocnienia gospodarczego i finansowego w Gdyni i jakie konkretnie środki i działania podejmą państwo aby osiągnąć ten cel?

Oto odpowiedzi, które zanotowaliśmy:

Wojciech Szczurek:

– Strategia każdego nowoczesnego miasta musi w bardzo silny sposób akcentować wątek związany z rozwojem gospodarczym. Nie będzie w mieście rozwoju edukacji, pomocy społecznej, komunikacji miejskiej, kultury, jeśli nie zadbamy o to by pompa która tłoczy dochody do miasta i jego mieszkańców funkcjonowała dobrze i miała perspektywy rozwoju. Gdynia swój rozwój gospodarczy zawsze zawdzięczała gospodarce morskiej. Dla nas dzisiaj gospodarka morska jest nadal jednym z kluczowych elementów pobudzania gospodarki. Jeżeli mówimy dzisiaj o rozwoju portu, jeżeli mówimy o takich działaniach, które będą także bazowały na powrocie do budowy potencjału w naszym mieście przemysłu stoczniowego, to bardzo cieszy. Dzisiaj zamówienia dla polskiej armii tworzą wielki potencjał dla Stoczni Wojennej, która realizuje program Miecznik, który jest wielką szansą dla polskiej gospodarki.

Fot. Kazimierz Netka.

Tradycyjne firmy związane z gospodarką morską, firmy spedycyjne budujące nowoczesne miejsca pracy, budujące oferty ale też budujące sieć powiązań gospodarczych mają szansę na wielki rozwój w naszym mieście. Temu służy rozwój infrastruktury miejskiej i nasze konkretne działania zmierzające do tego by w planach zagospodarowania przestrzennego budować potencjał rozwojowy, budować przestrzeń by te firmy mogły się rozwijać. Mamy w tym zakresie znakomite doświadczenia. Bardzo ważnym elementem jest umiejętność współpracy sektorowej z tym szczególnym dla miasta obszarem, ale też dla Gdyni bardzo ważnym elementem rozwoju to jest obszar innowacji. Innowacje w Gdyni rozwijają się znakomicie, mamy firmy szczególnie te, które inkubowały w Parku Naukowo-Technologicznym, a które dzisiaj podbijają Europę i świat i dowodzą, że Gdynia jest miastem nowoczesnym, a innowacje w Gdyni rozwijają się także w wymiarze gospodarczym. Musimy pamiętać – w naszej strategii stawiam na to duży akcent – co jest przyszłością Pomorza, co przed nami: offshore, inwestycja związana z energetyką jądrową czyli budowa elektrowni jądrowej – to wielkie potencjały do których musimy się przygotowywać i miasto mapy bardzo określone działania i plany.

Tadeusz Szemiot:

– Nie ma przypadków w tym, że główne również nadzieje nasze i wyzwania, przed jakimi jako miasto stoimy i biznes, to sprawy związane z gospodarką morską. To tutaj przed nami największe szanse, które mogą decydować jak nasze miasto będzie tylko wyglądało nie tylko za 5 lat czy po jednej kadencji włodarza miasta ale jak będzie wyglądało za kilkadziesiąt. lat. To szansa na niesamowite turbodoładowanie naszego biznesu, dla naszych przedsiębiorców, to kwestie związane z realizacją portu zewnętrznego ale również kwestie dotyczące istniejącego w Gdyni rynku pracy, dostępności przedsiębiorców do odpowiedniego elastycznego, bogatego rynku pracy.

Dlatego uważam, że z perspektywy miasta to większość tych rzeczy o których mówię, mówił mój poprzednik – to są zadania realizowane przez rząd. Oczywiście z tych szans musimy skorzystać, my musimy do nich się podłączyć, musimy sprawnie i umiejętnie wykorzystywać i lobbować na rzecz tych szans żeby one się w Gdyni pojawiły i były przez nas maksymalnie wykorzystane. Natomiast to co miasto powinno realizować to na pewno mocno stawiać na to, żeby w Gdyni rozwijał się sprawny i dobry transport publiczny, rynek pracy dzięki temu uzyskiwał odpowiednią elastyczność. Nie wiem czy państwo wiecie ale do Gdyni codziennie kilkadziesiąt tysięcy osób dojeżdża, żeby móc pracować.

Na pewno musimy też poprawiać te kwestie dotyczące zmian infrastruktury, dotyczące istniejących rozwiązań w komunikacji szczególnie komunikat zbiorowej i oczywiście można również wymienić kwestię dotyczącą tego, że miasto Gdynia powinno stać się liderem również w zakresie modernizacji energetyki. W trakcie kampanii mówiłem o tym, że miasto Gdynia powinno w znaczącym stopniu finansować własny program dekarbonizacji, wzmacniania zmian w tym zakresie.

Fot. Kazimierz Netka.

Aleksandra Kosiorek:

– Słyszę o gospodarce morskiej i nie sposób się z tym nie zgodzić, natomiast mam wrażenie, że miasto zapomina o całym ekosystemie naszego rynku. Celem dialogu jest zwiększenie udziału CIT i PIT w dochodach miasta bo to pozwoli nam w ten sposób lepiej balansować nasz budżet. Miasto Gdynia zapomniało o przedsiębiorcach. Ja rozmawiam z przedsiębiorcami od ilu miesięcy i co słyszę to głównie zarzut, że miasto nie współpracuje z przedsiębiorcami i przedsiębiorców nie słucha. Planuję powołać Radę do spraw Przedsiębiorczości i z tą radą strategie gospodarcze realizować.

Proszę państwa, gospodarka i jej rozwój to jest zespół naczyń połączonych. Na pewno nie będzie gospodarczego rozwoju jeżeli nie będziemy zachęcać inwestorów do zamieszkania, do spłynięcia do naszego miasta, ale ten inwestor musi gdzieś mieszkać, musi dojechać, musi mieć infrastrukturę, musi mieć szkołę, do której będzie mógł posyłać swoje dzieci. I tutaj pewne obszary w Gdyni całkowicie są zaniedbane z tego punktu widzenia.

Strefa przemysłowa przy ulicy Hutniczej jest tak zaniedbana, że przedsiębiorcy z niej uciekają do Rumi. Jest tam około 3000 przedsiębiorców w tym momencie, natomiast oni nam uciekają. Tereny dawnego Polifarbu również strefa przemysłowa – również zapomniana przez nasze miasto, również do odrestaurowania aby tam tych inwestorów nowych pozyskać. Natomiast co jest ważne i najważniejsze dla inwestorów i przedsiębiorców – to stabilność warunków w jakich oni działają w mieście i tego dzisiaj również w Gdyni nie ma. A ja jako przedsiębiorca, jedyny w tej ekipie dzisiejszej która tutaj siedzi, wiem jak ta stabilność jest ważna bo na co dzień borykam się z problemami prowadzenia przedsiębiorstwa już od kilkunastu lat.

Marek Dudziński:

– Jak już zauważyli moi przedmówcy, kluczowym dla rozwoju gospodarki w Gdyni jest właśnie sektor morski. Gdynia powstała dzięki temu, że powstał w Gdyni port. Warto dodać, że tutaj dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości zostały zapoczątkowane prace nad powstaniem portu zewnętrznego, więc ja jako prezydent będę pilnował tego aby przypadkiem obecny rząd no nie wycofał się z realizacji tego ważnego zadania.

Oprócz tego bardzo istotną dla rozwoju gospodarczego jest oczywiście kwestia infrastrukturalna no i tutaj znowu piłka jest po stronie rządu, czyli mówię między innymi o drodze czerwonej, która będzie niejako oddechem dla przepustowości portu, która będzie w znacznej, dużej mierze wpływała właśnie na zwiększenie możliwości przeładunkowych portu. No i też jako prezydent będę oczywiście pilnował tego, żeby na etapie realizacji też nie przyszło do głowy rządowi z tego zadania się wycofać.

Ale pamiętamy również o drobnych przedsiębiorcach, pamiętamy o kupcach zespołów Miejskich Hal Targowych. Dla nich mamy również pakiet rozwiązań. Przede wszystkim jesteśmy od lat za pozbyciem się opłaty targowej, która w skali budżetu miasta za dużo nie wnosi, a rozłożona na kilku przedsiębiorców stanowi dla nich duże utrudnienie. Chcemy również z zewnątrz Hali Targowej postawić nowe boksy i finalnie oddać zarząd nad Halami Targowymi właśnie kupcom, ponieważ to oni najlepiej wiedzą jak zarządzać tym miejscem, żeby prowadzić tam biznes i żeby to było miejsce atrakcyjne.

I co ważne: również jako prezent bardzo mocno będę pilnował tego, żeby mieszkańcy nie wyjeżdżali, ponieważ ucieczka mieszkańców to niestety ucieczka również przedsiębiorców.

Fot. Kazimierz Netka.

Inne oczekiwania organizatorów debaty

Kandydaci na prezydenta Gdyni wypowiadali się również na inne tematy – stosownie do zadawanych pytań, m.in.:

II runda:

Od wielu lat mówi się o rewitalizacji ulicy Hutniczej jak i o budowie drogi czerwonej. Jakie są plany państwa dotyczące poprawy infrastruktury miejskiej w tym drogowej w celu wspierania przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego?

III runda:

Jak wyobrażacie sobie państwo praktyczną współpracę z inwestorami i z przedsiębiorcami, tak aby miasto miało realny wpływ na wzrost inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy?

IV runda:

W chwili obecnej przedsiębiorcy mają problem z pozyskaniem pracowników. W jaki sposób zamierzacie państwo wspierać przedsiębiorców w dostępie do pracowników, szczególnie tych o wysokich kwalifikacjach, w tym spoza Gdyni, a nawet spoza Pomorza?

Czego się spodziewali organizatorzy debaty?

– Nasze środowisko oczekuje od Kandydatów na Prezydenta Gdyni przedstawienia koncepcji rozwoju miasta naszego regionu z uwzględnieniem wyzwań gospodarczych, które stoją przed miastem w najbliższych latach – poinformowali Tomasz Limon – Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza i dr Zbigniew Canowiecki – Prezydent Pracodawców Pomorza.

Kazimierz Netka

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *