Deklaracja zgody w Trójmieście

Po latach rywalizacji, miasta Gdańsk i Gdynia doszły do porozumienia w… Sopocie

Metropolia już powstaje!

O tym, że Trójmiasto powinno być jednym powiatem, mówiło się już dawno. Potem dyskusje zaczęły się koncentrować na potrzebie stworzenia metropolii. Nas jakich zasadach? – zastanawia się do dzisiaj wiele osób. Zamiast jednoczenia wysiłków trzech miast: Gdańska, Gdyni i Sopotu, mieliśmy do czynienia z czymś odwrotnym. Powstawał północny biegun wzrostu w Gdyni i Gdański Obszar Metropolitalny na południu trójmiejskiej aglomeracji. Każdy z tych ośrodków przyciąga okoliczne samorządy, a powstałe skupiska przybrały różne formy.

Członkowie IMG_7536

Wiele jednak wskazuje, że Trójmiasto stanie się metropolią. na razie jednak nie ma wyraznej zgody co do jej nazwy.
Zjednoczenie się pomorskich samorządów dla dobra metropolii oraz wybory nowych władz – to najważniejsze punkty programu Walnego Zebrania Członków Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, które odbyło się 23 lutego 2015 roku, w Europejskim Centrum Solidarności. Do zespolenia wysiłków, czyli połączenia GOM i Forum NORDA, ma doprowadzić nowy zarząd Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. W przeddzień obrad, prezydenci Gdańska, Gdyni i Sopotu podpisali dokument, który można nazwać „Deklaracją Zgody”. Wczoraj, uczestnicy Walnego Zebrania Członków GOM dali przyzwolenie na urzeczywistnienie tej deklaracji, przyjętej w przeddzień wspomnianych obrad. Dotychczas obydwa skupiska samorządów z Trójmiasta i okolic, działają oddzielnie i były sobie niechętne.

– Czas zasypać te rowy i się zjednoczyć – mówił podczas Walnego Zebrania GOM, Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Samorządy istnieją w Polsce już 25 lat i to wstyd, że nie możemy się porozumieć. Za granicą metropolie tworzą się nawet ponad granicami państwowymi, a my, tu w jednym Trójmieście, chcemy mieć dwie metropolie.

Prezydent Jacek Karnowski apelował w ten sposób do zgromadzonych o zgodę na takie zmiany w GOM-ie, by zaistniały możliwości połączenia stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny, którego szefem jest prezydent Gdańska z Metropolitalnym Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA, któremu przewodzi prezydent Gdyni.

Zakupy IMG_7546

Uczestnicy obrad Walnego Zebrania Członków GOM wyrazili zgodę na połączenie obydwu organizacji. Natychmiast po słowach aprobaty dla planów zarządu GOM, została opublikowana na stronach internetowych wspomniana deklaracja. Jej treść uzgodniono ostatecznie ostatecznie kilkanaście godzin wcześniej, w niedzielę wieczorem, w Sopocie, podczas spotkania Pawła Adamowicza – prezydenta Gdańska, Wojciecha Szczurka – prezydenta Gdyni i Jacka Karnowskiego – prezydenta Sopotu.

„Bogatsi o doświadczenia samorządów skupionych w Stowarzyszeniu Gdański Obszar Metropolitalny oraz Metropolitalnym Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów NORDA, w jubileuszowym roku dwudziestopięciolecia odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce, my niżej podpisani deklarujemy chęć przekształcenia Stowarzyszenia GOM i Forum NORDA we wspólne Stowarzyszenie Gdańsk, Gdynia, Sopot – Trójmiasto mające na celu skuteczne działania dla dobra mieszkańców Pomorza. Pierwszym zadaniem Stowarzyszenia będzie wspólne przygotowanie programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i pozyskanie środków na projekty ważne dla rozwoju naszej metropolii oraz regionu”. – czytamy w preambule porozumienia podpisanego przez prezydentów Gdańska, Sopotu i Gdyni.

Z wypowiedzi uczestników Walnego Zgromadzenia Członków GOM wynikało, że największy sprzeciw w NORDZIE budziło użycie wyrazu: Gdańsk, w nazwie przyszłego, wspólnego stowarzyszenia. Stąd kompromisowe podejście. Jednak, nie brakowało tez innych propozycji. Hanna Brejwo, wójt gminy Pszczółki, zaproponowała nazwę: Bałtycki Obszar Metropolitalny.

Przyjęcie „Deklaracji Zgody” znaczy na razie niewiele. Mimo że już wczoraj można by świętować zawarcie porozumienia, podczas obrad GOM, w Europejskiej Centrum Solidarności, to reprezentacji Gdyni tam nie było. Nie zabrakło jednak przedstawicieli jednostek samorządowych, które należą zarówno do NORDY jak i do GOM-u. Takim miastem jest na przykład Władysławowo, które 23 lutego 2015 roku przyjęto do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny.

Zarząd GOM IMG_7594

Wybrano nowy zarząd stowarzyszenia GOM. Na stanowiska: prezesa, wiceprezesa i skarbnika, wybrano, odpowiednio: Pawła Adamowicza, Jacka Karnowskiego, Hannę Brejwo. W skład zarządu weszło też jeszcze siedmiu reprezentantów innych gmin i powiatów.

Na tym nie koniec wyborów władz stowarzyszenia metropolitalnego, które ma istnieć nad Zatoką Gdańską. Gdy zostaną załatwione wszelkie formalności umożliwiające połączenie GOM z NORDĄ, to skład zarządu zostanie uzupełniony. Może on liczyć kilkanaście osób.

Członkowie GOM podjęli tez uchwałę w spawie powołania Rady Programowej GOM. Funkcję jej przewodniczącego powierzono Mieczysławowi Strukowi, marszałkowi województwa pomorskiego. W skład tej rady wejdą reprezentanci różnych środowisk, m.in. nauki, kultury, organizacji pozarządowych, biznesu itp.

Termin kolejnego Walnego Zebrania – za około miesiąc, po załatwieniu najważniejszych formalności związanych z integracją GOM i NORDY.

Chęć szefów miast do łączenia swych sił jest wyraźna. Dowodzą tego wypowiedzi prezydentów, przekazane nam przez Biuro Prasowe Prezydenta Gdańska, w czasie trwania Walnego Zebrania Członków Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego:

– Przez trzy miesiące prowadziliśmy wspólnie z prezydentem Jackiem Karnowskim negocjacje z prezydentem Gdyni Wojciechem Szczurkiem – powiedział Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska. – W końcu osiągnęliśmy kompromis. Kompromis, który – jestem przekonany – będzie w interesie i metropolii i regionu.

– Cieszę się, że w jubileuszowym roku 25lecia odrodzonego samorządu terytorialnego udało się zawrzeć historyczny kompromis – zapewniał Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu. – Gdynia i Wejherowo oraz samorządy Nordy wraz z całym Gdańskim Obszarem Metropolitalnym włączają się w budowę metropolii.

– Mamy dobre porozumienie, które stwarza szanse na skuteczne, wspólne zabiegi o finansowanie kluczowych projektów regionalnych ZIT – ocenił Wojciech Szczurek, prezydent Miasta Gdynia. – Jestem przekonany, że należycie wykorzystamy nasze doświadczenia, które zdobyliśmy w ramach GOM i NORDY. Zapewne będziemy zastanawiać się jeszcze nad najlepszą nazwą dla nowego stowarzyszenia.

Kazimierz Netka

Czytaj też w „Dzienniku Bałtyckim”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *