Do koronawirusa dołączy susza – Starostwo Powiatowe w Lęborku ostrzega przed kolejna plagą. Przygotowania w turystyce do majowego weekendu. Policja przygotowuje się do patrolowania rejonów nadmorskich

Fot. z Archiwum Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Telekonferencja Powiatu Lęborskiego z gminami

Starosta Lęborski Alicja Zajączkowska przeprowadziła telekonferencję z burmistrzami i wójtami miast i gmin powiatu lęborskiego. Tematyka dotyczyła kwestii związanych z zagrożeniem COVID-19 i skutków jakie dla funkcjonowania samorządów wywołuje utrzymujący się stan pandemii.

W telekonferencji uczestniczyli, oprócz samorządowców, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny i Komendant Powiatowy Policji – wynika z informacji, które przekazała nam Iwona Juchniewicz ze Starostwa Powiatowego w Lęborku. Oto ciąg dalszy:

– Nie odnotowaliśmy większych problemów związanych z przestrzeganiem przepisów dotyczących ograniczeń opisanych w rozporządzeniach – mówił kom. Mariusz Meyer, Komendant Powiatowy Policji. – Przeprowadzaliśmy patrole w różnych rejonach powiatu, wspierała nas w tym straż miejska i żołnierze WOT. Wyniki tych patroli potwierdzają wysokie zdyscyplinowanie mieszkańców, co przekłada się na wzajemną dbałość o stan zdrowotnego bezpieczeństwa.

Fot. z Archiwum Starostwa Powiatowego w Lęborku

W związku z nadchodzącym długim majowym weekendem, policja przygotowuje się do patrolowania rejonów nadmorskich, ponieważ pomimo faktu rozluźnienia przepisów, obowiązek utrzymania odstępów i stosowanie środków ochrony osobistej w dalszym ciągu obowiązuje. Spodziewając się wzmożonego ruchu na plażach, lęborscy policjanci mają otrzymać wsparcie patrolowe oddziałów prewencji policji. Na dniach spodziewana jest wykładnia Komendanta Głównego Policji, w jaki sposób ograniczenia mają być egzekwowane, przy założeniu minimalnej uciążliwości dla plażowiczów. Tematyka udostępniania obszarów nadmorskich będzie również jednym z zagadnień, jakie podczas czwartkowej konferencji z wojewodą zamierza omówić Starosta Lęborski – Alicja Zajączkowska.

O pomocy dla przedsiębiorców w związku z wdrażaniem Tarczy Antykryzysowej 2 mówiła Małgorzata Dominiecka, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy:

– Jesteśmy przygotowani do wszystkich form pomocy, realizowanych za pośrednictwem PUP. Wg stanu na środę do lęborskiego urzędu wpłynęło 607 wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw. Przelewy przekazane zostały już 223 wnioskodawcom. 9 wniosków przedsiębiorców wpłynęło na dofinansowanie do wynagrodzeń dla 140 osób na łączną kwotę 615 tys. zł, a 10 osób prowadzących działalność złożyło wnioski o dofinansowanie samozatrudnienia.

Jak zadeklarowała dyrektor PUP, środków na pomoc dla przedsiębiorców nie zabraknie, tym bardziej, że istnieje możliwość występowania o dodatkowe. Pod względem liczby nowozarejestrowanych bezrobotnych, jak do tej pory, nie stwierdzono radykalnego wzrostu tej liczby. W styczniu zarejestrowało się 308 osób, w lutym 245, w marcu 194, a do połowy kwietnia 151 osób.

Fot. z Archiwum Starostwa Powiatowego w Lęborku

Pomocną rękę do przedsiębiorców wyciągają również samorządowcy. Lębork i Łeba przesunęły terminy płatności podatkowych na wrzesień br. Nowa Wieś Lęborska i Cewice również będą stosowały ulgi w podatkach, rozpatrując każdą sprawę indywidualnie, ponieważ wszystkie samorządy muszą skrupulatnie liczyć pieniądze w związku z cięciami subwencji oświatowej, która stanowi znaczącą część lokalnych budżetów. Do Powiatu wpływają wnioski o zwolnienie z opłat z tytułu wieczystego użytkowania. To również będzie przedmiotem rozmów starosty z wojewodą, ponieważ powiat w tych opłatach ma udział tylko w wysokości 25 proc., pozostała część trafia do budżetu państwa. W każdym przypadku ubiegania się o ulgi, pomoże przedsiębiorcom właściwe umotywowanie wniosku i udowodnienie poniesionych strat, bo obniżenie wpływów do samorządowej kasy środków z tytułu podatków PIT i CIT, wraz z cięciami subwencji, to spore obciążenie wymuszające wdrożenie działań oszczędnościowych. Na cięciach subwencji oświatowej najwięcej stracił powiat, bo aż 412 tys. w stosunku do minionego roku. Lębork otrzyma o 11 tys. mniej, zaś Łeba, Cewice i Nowa Wieś od 144 do 150 tys.

Fot. z Archiwum Starostwa Powiatowego w Lęborku

Niemniej, mając na uwadze sytuację, w której należy wspierać służbę zdrowia w dobie pandemii w sposób szczególny, znaczne środki przekazały na wsparcie SPSZOZ gminy Cewice i Nowa Wieś oraz miasto Lębork. Burmistrz Łeby, Andrzej Strzechmiński zadeklarował, że podczas piątkowej sesji radni Łeby zdecydują o przekazaniu na wsparcie szpitala 50 tys. zł.

– Dziękuję wszystkim państwu za wsparcie szpitala finansowo – mówiła Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski – Chcę również podziękować wszystkim firmom i osobom fizycznym, które społecznym sumptem wspierają szpital. Choć szpital radzi sobie dobrze, to samorządowo-społeczna pomoc jest bardzo ważna, ponieważ zapowiedzi pomocy rządowej okazały się nieco przesadzone i w deklarowane wyposażenie w sprzęt ochronny  zabezpieczeni do końca nie jesteśmy.

O sytuacji epidemicznej w powiecie mówił Zbigniew Barański Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny:

– Nie mamy żadnego potwierdzonego przypadku zakażenia. Są osoby przebywające w kwarantannach, ale przypominam, że należy je traktować jako potencjalnie zdrowe. Do przeprowadzenia testów typujemy przypadki w liczbie stosownej do potrzeb dyktowanych względami epidemiologicznymi. Jeżeli zaistnieje konieczność, możemy ich wykonywać więcej, ponieważ stale współpracujemy z mobilnymi zespołami wymazowymi.

Fot. z Archiwum Starostwa Powiatowego w Lęborku

Powiat Lęborski jako pierwszy w województwie zdecydował o przesiewowym badaniu, które przejdą podopieczni i pracownicy obu Domów Pomocy Społecznej oraz Domu Seniora „Magnolia”. Rozważa się także przeprowadzanie testów wśród medyków.
Ponadto podczas wideospotkania  z samorządowcami poruszono kwestie związane z organizacją wyborów prezydenckich oraz coraz bardziej sygnalizowanemu w środowisku wiejskim problemowi wniosków suszowych, ponieważ w związku z niskim poziomem opadów, kolejnym zagrożeniem może być susza. To kolejny temat, którzy starosta omówi podczas najbliżej konferencji z wojewodą pomorskim – poinformowała Iwona Juchniewicz ze Starostwa Powiatowego w Lęborku.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *