Polska otrzyma 7,4 mld euro na wsparcie swej gospodarki – najwięcej ze wszystkich krajów UE. Wsparte zostaną też media. Proponowane jest utworzenie funduszu NEWS. To wieści ze zorganizowanego przez Parlament Europejski webinarium dla dziennikarzy, blogerów i influencerów

Źródła ilustracji: Prezentacja z webinarium

Jak Unia Europejska walczy z koronawirusem – niektóre informacje na ten temat

W czasach paraliżu kontaktów między ludźmi przekazywanie informacji, zdobywanie wiedzy, jest bardzo utrudnione. Wiele wiadomości przekazywanych jest podczas zdalnych konferencji, zwanych webinariami. Tak dzielą się wiadomościami, doświadczeniem, przedsiębiorcy. Tak działają samorządy, sejmiki, parlamenty. Również Parlament Europejski funkcjonuje m.in. dzięki zdalnemu obradowaniu. Parlament Europejski zadbał również o przekazywanie wiedzy pracownikom mediów. W tym celu Przedstawicielstwo Parlamentu Europejskiego w Polsce zorganizowało 22 kwietnia 2020 roku webinarium dla dziennikarzy, blogerów i influencerów.

Główny temat tego zdalnego seminarium brzmiał: Parlament Europejski a COVID-19. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak UE walczy z koronawirusem, kto otrzyma wsparcie, na co mogą liczyć dziennikarze.

Oto szczegółowy program spotkania:

– Witam wszystkich w siedzibie Biura Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w Polsce, w tak zwanym Domu Unii Europejskiej – mówił, inaugurując zdalne spotkanie, Jacek Safuta – dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce. Dyrektor Jacek Safuta pogratulował zainteresowania webinarium i sprawami Unii Europejskiej. Powiedział, że jego fascynacja Unią Europejską zaczęła się w latach 90. ubiegłego stulecia, gdy został korespondentem mediów polskich w Brukseli. Podkreślił, że ta fascynacja trwa w nim do dzisiaj.

W Parlamencie Europejskim ogniskuje się debata europejska. To jedyne takie unikatowe miejsce, gdzie spotykają się przedstawiciele najważniejszych sił politycznych ze wszystkich państw członkowskich UE. Tam uchwalane jest prawo i budżet UE, a także kontrola tego, co robią inne instytucje Unii Europejskiej.

Parlament Europejski stara się złagodzić lock down (zakaz wyjścia) jaki spotkał Europę – podkreślił Bartosz Ochapski – attaché prasowy Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, rozpoczynając prezentację najważniejszych problemów.

Głównym celem jest spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa. Odbywa się to poprzez m.in.: zamknięcie granic zewnętrznych; dodatkowe zasoby dla Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC); wsparcie innowacyjnych firm (np. produkujących EpiShuttle –wielorazowe izolatki z włókna szklanego opracowane do walki z ebolą, filtry powietrza m-TAP).

Istotne jest też zapewnianie odpowiedniego sprzętu medycznego. Ważne jest funkcjonowanie mechanizmu ochrony ludności. W ramach programu RescUE na walk,e z koronawirusem przeznaczono 380 mln euro na sprzęt medyczny; sprzęt ten ma być przechowywany w państwach członkowskich, a koszty zakupu pokryje Komisja Europejska. 3,08 mld euro jest dla krajowych systemów opieki zdrowotnej do walki z pandemią i dla zapewnienia opieki medycznej pacjentom. Dystrybucja zajmie się Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego.

Ważne jest wsparcie badań. Istotną rolę odegra w finansowaniu tych badań Program badawczy Horyzont2020. Obejmuje on 18 projektów nakierowanych na znalezienie lekarstwa na COVID-19, w tym 151 zespołów badawczych. Koszt badań to łącznie 48.5 mln euro. Dodatkowe wsparcie jest dla firmy CureVac z Niemiec na kwotę 80 mln euro, w celu znalezienia szczepionki na COVID-19, udzielone przez Komisję Europejską.

Równolegle musi iść troska o ratowanie firm. Ważne jest więc zapewnienie ożywienia gospodarczego w Unii Europejskiej. Do tego ma być dostosowany nowy projekt wieloletniego budżetu na lata 2021 – 2027. Posłowie do Parlamentu Europejskiego wezwali do ustanowienia ogromnego pakietu na rzecz odbudowy oraz emisji obligacji na rzecz odbudowy. Komisja Europejska przedstawiła Europejski Plan Działania (ma on zwiększać zdolności testowania oraz wprowadzania środków ochrony osobistej dla obywateli).

Podczas pandemii okazało się, że wielu obywateli Unii Europejskiej przebywa czasowo poza Wspólnotą. Trzeba było zapewnić im możliwości powrotu. Odbyła się wielka repatriacja obywateli UE. Zapewniono powrót ponad 48 000 obywateli UE, dzięki Mechanizmowi Ochrony Ludności. Polska pomogła w powrocie ludzi z 18 krajów.

W walce z koronawirusem potrzebne są wspólne działania. Tu przejawia się europejska solidarność. -Fundusz Solidarności powiększony został do 800 mln euro. Projekt ten jest częścią zestawu środków mających na celu zmobilizowanie wszystkich zasobów budżetowych do pomocy krajom UE.

Pokaźne jest wsparcie dla gospodarki. EBC – Europejski Bank Centralny – zapewni: 750 miliardów euro na zmniejszenie długu publicznego w czasie kryzysu; 120 miliardów na luzowanie ilościowe; 20 mld euro na wykup długów.

Jeśli chodzi o Parlament Europejski to europosłowie zaakceptowali możliwość przekazania na rzecz gospodarki 37 miliardów euro z istniejących funduszy strukturalnych UE. Polska otrzyma 7,4 mld euro – najwięcej ze wszystkich krajów UE.

Dla rewitalizacji firm po pandemii istotna jest teraz ochrona miejsc pracy. Komisja Europejska zaproponowała koncepcję krótkoterminowej pracy wspieranej przez państwo (SURE). Komisja Europejska udostępniła również miliard euro z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Oprócztego członkowie Komisji Kultury Parlamentu Europejskiego (CULT) wzywają Przewodniczących UE do wsparcia mediów (proponowane jest utworzenie funduszu NEWS).

Do organizowania webinariów – zdalnych spotkań, seminariów, niezbędny jest sprawnie działający internet. Posłowie wezwali do stworzenia europejskiego źródła informacji. UE zwróciła się do portali takich jak Facebook, Youtube oraz Netflix o obniżenie przesyłania strumieniowego w celu uniknięcia przeciążenia sieci.

Unia Europejska nie rezygnuje z ochrony środowiska.

Parlament Europejski poparł propozycję Komisji dotyczącą tymczasowego zwieszenia ‘pustych lotów’. Poprzez zawieszenie przepisów zobowiązujących linie lotnicze do obsługi przydziałów czasu na start i lądowanie (tzw. slotów), uchroniono linie lotnicze przed działaniem reguły: use or loose – użyć lub stracić (użyj bo stracisz).

Niezbędne w pracy dziennikarskiej jest dobre z rozeznanie w miejscach uzyskiwania wiedzy na temat funkcjonowania parlamentu Europejskiego. O tym mówił podczas webinarium Piotr Wolski – attaché prasowy Parlamentu Europejskiego.

W programie webinarium przewidziano też wystąpienie Karoliny Woźniak –  koordynatorki ds. mediów społecznościowych w Parlamencie Europejskim – z dużą dawką wiedzy m.in. na temat fotografii, infografik, praw autorskich, filmów, wideo.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *