Domowe laboratoria energetycznej samowystarczalności i oszczędzania prądu. Grupa Energa podsumowała wyniki unikatowego projektu, który przez kilka lat realizowała w Gdyni, wspólnie z kilkuset mieszkańcami tego miasta.

Na zdjęciu: Inauguracja konferencji. Fot. z Archiwum Grupy Energa.

Energa Living Lab optymalizuje zużycie prądu i obniża rachunki

 

Fot. z Archiwum Grupy Energa

Redukcja zużycia energii elektrycznej o około 104 MWh, ograniczenie emisji CO2 łącznie o 124 tony – to rezultaty pierwszego w Polsce „żywego laboratorium”, czyli projektu Energa Living Lab. Przez około dwa lata gospodarstwa domowe w Gdyni testowały innowacyjne rozwiązania Spółki Enspirion, które pomagają w kontroli bieżącego zużycia energii elektrycznej i w dbaniu o środowisko.

 

Fot. z Archiwum Grupy Energa

Energa Living Lab obejmował 7 dzielnic Gdyni (Chwarzno, Redłowo, Wielki Kack, Dąbrowę, Witomino, Śródmieście i Karwiny). Podzielony był na dwie edycje, które trwały łącznie od początku kwietnia 2015 roku do końca stycznia 2018 roku. Do testów zostało zaproszonych 300 gospodarstw, u których wdrożono produkty i narzędzia pozwalające monitorować zużycie energii elektrycznej.

Żywe laboratorium

 

Fot. z Archiwum Grupy Energa

Projekt opierał się na nowatorskiej metodyce żywego laboratorium (Living Lab). Jego podstawowym założeniem jest testowanie narzędzi w warunkach rzeczywistych, a nie – jak w tradycyjnym podejściu – w laboratoriach. Przez dwa lata rodziny sprawdzały, jak w praktyce działają narzędzia i produkty mające zmniejszyć zużycie prądu. Rozwiązania opracowane przez Enspirion, spółkę należącą do Grupy Energa, pozwoliły gospodarstwom domowym ograniczyć emisję CO2 łącznie o 124 tony i zredukować zużycie energii elektrycznej o około o 104 MWh (to tyle ile zużywa 50 przeciętnych rodzin w ciągu roku).

– Stworzyliśmy pierwsze w Polsce “żywe laboratorium” energii, w którym konsumenci testując oraz tworząc nowe technologie i rozwiązania uczyli się, jak optymalizować swoje zużycie prądu. Dzięki temu oszczędzali na rachunkach za prąd dbając o stabilność Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz o czystość powietrza – powiedziała Aleksandra Korczyńska, kierownik Projektu Energa Living Lab.

living lab.png

Fot. z Archiwum Grupy Energa

Grywalizacja o atrakcyjne nagrody

W pierwszej edycji gospodarstwa korzystały z wielostrefowych programów cenowych, uwzględniających różne stawki za energię w ciągu doby oraz dostawały raporty z informacją o aktualnym zużyciu energii. Dodatkowo rodziny otrzymały system Inteligentnej Sieci Domowej (ISD), który pozwalał na nadzór i sterowanie urządzeniami elektrycznymi. Uczestnicy mogli np. wyłączyć światło w dowolnym pomieszczeniu z poziomu tabletu czy smartfonu, nie będąc nawet w domu.

– Efekty pierwszej edycji były obiecujące, ale zastanawialiśmy się jak jeszcze bardziej zachęcić uczestników do optymalizacji zużycia. Postanowiliśmy przetestować mechanizm grywalizacji w polskiej energetyce – mówi Jakub Szymanowski, kierownik merytoryczny Projektu.

 

Fot. z Archiwum Grupy Energa

Na potrzeby drugiej edycji zaprojektowano innowacyjną aplikację na tablet. Dzięki niej uczestnicy w łatwiejszy sposób mogli zarządzać zużywanym prądem. Aplikacja pokazywała pobór energii z dokładnością do 5 minut. 43 gospodarstwa biorące udział w drugiej edycji zostały podzielone na 3 drużyny – Faraday, Tesla i Edison. Monitorowały statystyki oraz ustawiały cele oszczędnościowe na kolejne 2 tygodnie, czyli tzw. rundy. Indywidualne wyniki każdej z rodzin sumowały się na wyniki zespołu, do którego należał gracz.

– Za realizację celów oszczędnościowych oraz inne osiągnięcia w grze, każda rodzina otrzymywała punkty, które mogła wymienić na atrakcyjne nagrody, takie jak wejściówki do instytucji kulturalnych czy gadżety energetyczne. – powiedziała Agata Sajko, asystentka Projektu. Grywalizacja trwała 4 miesiące od października 2017 do stycznia 2018 r.

Najważniejsze wnioski:

Realizacja projektu pozwoliła na zebranie ogromnej wiedzy na temat indywidualnych użytkowników energii, sposobu, w jaki z niej korzystają oraz ich motywacji.

  • Uczestnicy to przeciętnie 3-osobowe gospodarstwo domowe
  • Przeciętne gospodarstwo domowe zredukowało swoje zużycie średnio o 4,3%
  • 91,4% chętnie weźmie udział w podobnym projekcie w przyszłości
  • Po zakończeniu fazy testowej uczestnicy cechowali się bardzo wysokim poziomem świadomości energetycznej i ekologicznej
  • Zdecydowana większość uczestników uważała, że ich zachowania mają wpływ na środowisko naturalne, przede wszystkim na poziom emisji CO2
  • Większość testujących pozostawiła innowacyjne urządzania w swoich gospodarstwach domowych
  • 92,7% deklarowało, że stara się zawsze lub często oszczędzać energię elektryczną w swoim domu

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju – wynika z informacji, które przekazał nam Adam Kasprzyk – rzecznik prasowy Grupy Energa.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *