Prawie 44 miliony złotych dotacji do napraw dróg gminnych i powiatowych w Pomorskiem.  Wojewoda zachęca samorządy do działań. Umowy podpisano 28 marca w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Fot. Kazimierz Netka.

Łatwiejsze będą dojazdy do mniejszych miejscowości

W Pomorskiem zaczął się kolejny etap (Edycja 2018) realizacji „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. 28 marca 2018 roku Dariusz Drelich – wojewoda pomorski, podpisał umowy z beneficjentami Programu. Wsparcie uzyskają realizatorzy 24 inwestycji o łącznej wartości 98 044 900 PLN. Dofinansowanie wynosi 43 743 828,00 zł, a zmodernizowanych zostanie dzięki temu ok. 74,35 km dróg lokalnych w Pomorskiem.

 

Fot. Kazimierz Netka

14 umów dotyczy dofinansowania ulepszenia dróg gminnych. Łączna wartość tych inwestycji oceniana jest na 47 830 521 zł. Dofinansowanie wyniesie 21 871 914,00 zł. Zmodernizowanych zostanie 19,05 km dróg.

10 umów obejmuje wsparcie na ulepszenie dróg powiatowych. Łączny koszt realizacji szacowany jest na kwotę 50 214 379 zł. Dofinansowanie wyniesie
21 871 914,00 zł. Modernizacja obejmie 55,3 km dróg.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane były w 2017 roku. Złożyli je realizatorzy 98 inwestycji (29 – dotyczące dróg powiatowych oraz 69 – dotyczące dróg gminnych). Jak więc widać, nie wszyscy wsparcie otrzymali, a ponadto wsparte, znajdujące się na ostatnich pozycjach poszczególnych list, z uwagi na wyczerpanie środków, otrzymują niepełne dofinansowanie. Dotacje na w/w inwestycje zostaną zwiększone do wnioskowanego poziomu w przypadku uzyskania oszczędności poprzetargowych przez innych beneficjentów.

 

Fot. Kazimierz Netka

Wnioski, które nie zostały rozpatrzone pozytywnie, są na listach rezerwowych i zostaną objęte ewentualnym dofinansowaniem w przypadku powstania oszczędności z inwestycji realizowanych w ramach list podstawowych. Liczba dofinansowanych inwestycji może więc się zwiększyć. Ostateczny termin rozliczenia i zakończenia wszystkich projektów to 31 grudnia 2018 roku.

Jest to 10 rok realizacji Programu (aktualnie realizowany jest 3 rok III edycji). Podczas realizacji I edycji Programu (lata 2009-2011), II edycji (lata 2012 – 2015) oraz dwóch lat III edycji Programu (lata 2016 i 2017) udało się łącznie zrealizować 275 inwestycji, co pozwoliło na modernizację ok. 972 km dróg w województwie pomorskim. Suma udzielonych dotacji przez 9 lat funkcjonowania Programu to 391 085 789 zł.

Wykaz wniosków objętych dofinansowaniem oraz lista rankingowa dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Infrastruktury, pod adresem: https://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/sprawy-wi/98814_program-rozwoju-gminnej-i-powiatowej-infrastruktury-drogowej.html – informuje Małgorzata Sworobowicz – rzecznik prasowy wojewody pomorskiego.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *