Dr n. med. Marcin Hellmann – Laureat Nagrody im. Jana Uphagena

Laudacja na cześć laureata nagrody w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych, wygłoszona przez prof. Marię Dudziak z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr. n. med. Marcin Hellmann z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, nagrodzony za laserowe badania nad regulacją i zaburzeniami mikrokrążenia.

Fot. W+éodzimierz Amerski 212

Doktor nauk medycznych Marcin Hellmann w 2004 roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Czwarty rok studiów odbywał na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Grenoble we Francji w ramach stypendium Erasmus. Włączył się w badania naukowe nad mikrokrążeniem (grupa badawcza INSERM – Prof. Jean-Luc Cracowski i Prof. Matthieu Roustit). Badania te kontynuował również jako student piątego roku w ramach trzymiesięcznego stypendium naukowego Rządu Francuskiego.

Fot. W+éodzimierz Amerski 232

Dr Marcin Hellmann, jako student otrzymał prestiżową nagrodę Polskiej Akademii Nauk – Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla za autorstwo prac dotyczących problemów mikrokrążenia oraz wpływu środków farmakologicznych na mikrokrążenie. Dyplom lekarza uzyskał w 2010 roku. Jest również absolwentem studiów Master of Science (cardiovascular regulations), które odbywał na Uniwersytecie w Lyonie we Francji w latach 2010-2011.

Fot. W+éodzimierz Amerski 210

Dr Hellmann był trzykrotnie stypendystą rządu francuskiego w ośrodku badawczym INSERM na Uniwersytecie w Grenoble, gdzie zajmował się unikatowymi badaniami dotyczącymi funkcji śródbłonka mikrokrążenia z zastosowaniem nowoczesnych laserowych metod oceny perfuzji tj. Laser Speckle Contrast Imaging i Laser Doppler Imaging.

W roku 2012 uzyskał stopień doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na podstawie rozprawy pt. ’’Wpływ sildenafilu i treprostinilu na mikrokrążenie u ludzi zdrowych oceniany przy pomocy laserowego skanera dopplerowskiego’’

Fot. W+éodzimierz Amerski 245

W roku 2014 Marcin Hellmann został laureatem Programu Praxis-Skills Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Dr Hellmann jest autorem 25 publikacji pełnotekstowych, które ukazały się w renomowanych periodykach naukowych (min. PLoS ONE, European Journal of Pharmacology, Microvascular Research, Clinical Pharmacology and Therapeutics). Sumaryczny Impact Factor jego publikacji wynosi 41.398, punktacja MNiSW 491, a Indeks Hirscha 6.

W styczniu 2016 roku Komisja Habilitacyjna oceniła pozytywnie osiągnięcie naukowe pt: Zastosowanie badań mikrokrążenia laserowymi skanerami perfuzji w poznawaniu patomechanizmów układu sercowo-naczyniowego. Badania dotyczyły pacjentów z cukrzycą i chorobą Reynaud. Obecnie jest specjalistą nie tylko w kraju ale również w Europie w zakresie zastosowania oceny mikrokrążenia skórnego metodą laserową. Habilitant oczekuje na decyzję Rady Wydziału lekarskiego.

Marcin Hellmann jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, European Society of Cardiology oraz Société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique. Posługuje się biegle językiem francuskim i angielskim.

Fot. W+éodzimierz Amerski 199

Dr Marcin Hellmann, mimo młodego wieku jest dojrzałym naukowcem ze znacznym dorobkiem naukowym, zdolnym do dalszego rozwiązywania istotnych problemów w zakresie patologii sercowo-naczyniowej. Obecnie dr Hellmann jest zatrudniony w Zakładzie Diagnostyki Chorób Serca II Katedry Kardiologii, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Mam satysfakcję, że laureat reprezentuje Wydział Lekarski a w dodatku pracuje w Zakładzie, którym kieruję. Mam przyjemność dodać, że jest pracowity, skromny, o wysokiej kulturze osobistej. Gratuluję Doktorze !!

Dr hab. med. Maria Dudziak, prof. nadzw. GUMed – Dziekan Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Gdańsk 2016.02.05

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *