Dr Adam Marszk – Laureat Nagrody im. Jana Uphagena

Laudacja na cześć laureata nagrody w kategorii nauk humanistycznych i społecznych, wygłoszona przez prof. Julitę Wasilczuk z Politechniki Gdańskiej.

Dr Adam Marszk z Politechniki Gdańskiej, nagrodzony za prace naukowo – badawcze z zakresu przemian systemów finansowych oraz innowacyjnych produktów finansowych.

Panie Prezydencie, czcigodni członkowie kapituły, szanowny Państwo, drogi laureacie. Mam honor i wielką przyjemność przybliżyć Państwu postać Pana Doktora Adama Marszka, adiunkta w Katedrze Nauk Ekonomicznych, Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Fot. W+éodzimierz Amerski 185

Dr Adam Marszk urodził się 19.12.1987 r. w Kartuzach. Ukończył I Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach, a następnie studia licencjackie i magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2011 r. był słuchaczem studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Ukończył te studia w czasie krótszym niż przewidywał regulamin i w 2014 r., obronił rozprawę doktorską pt. „Rynki akcji a wzrost i rozwój gospodarczy w krajach słabo rozwiniętych: przypadek państw BRIC”. W 2013 r. rozpoczął pracę na stanowisku asystenta, a od 2014 r. jest adiunktem w Katedrze Nauk Ekonomicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Immanuel Kant powiedział: Lekarze mniemają, że wiele pomogli choremu, gdy potrafili nadać chorobie odpowiednią nazwę. Parafrazując Kanta można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach Ekonomiści mniemają, że wiele pomogli gospodarce, gdy potrafili nadać zjawisku odpowiednią nazwę.

Fot. W+éodzimierz Amerski 197

Dr Adam Marszk w swoich pracach badawczo-naukowych, nie tylko nazywa, ale także wskazuje jak modelować i dzięki temu diagnozować zjawiska związane z gospodarowaniem. Jest to cenny wkład, nie tylko w naukę, ale także w praktykę, która przez naukę powinna być wspierana.

Nagrodzony, swoje zainteresowania badawcze koncentruje przede wszystkim na innowacyjnych produktach finansowych oraz wpływie systemów finansowych na wzrost i rozwój gospodarczy. Prowadzi badania mające na celu określenie mechanizmów i dynamiki rozwoju rynków innowacyjnych produktów finansowych. Jest to stosunkowo nowy obszar badawczy zarówno w nauce polskiej, jak i światowej.

Wraz ze współpracownikami z Katedry Nauk Ekonomicznych, zastosował w badaniach nad innowacyjnością produktów finansowych, modele dyfuzji innowacji – czego wcześniej nie czyniono w odniesieniu do rynku produktów finansowanych. Metoda opracowana w oparciu o prowadzone badania, może być wykorzystywana do badań innowacji finansowych np. przez instytucje nadzorcze.

Dowodem wagi tego zagadnienia, a także dowodem uznania dotychczasowych osiągnięć jest przyznanie w styczniu tego roku, dr Marszkowi (oraz współpracującej z nim dr Ewie Lechman) przez jeden z najbardziej prestiżowych instytutów badawczych na świecie, grantu na kontynuację tych badań.

Fot. W+éodzimierz Amerski 190

Dr Marszk jest także laureatem stypendium amerykańskiego CFA Institute (Chartered Financial Analyst Institute). Stypendium otrzymywał dwukrotnie, jako najlepszy student (2009) oraz nauczycieli akademickich (2013). Jest także posiadaczem ich certyfikatu; najbardziej prestiżowego certyfikatu w zakresie inwestycji na świecie. Jego zdobycie wiąże się z koniecznością zdania trzyetapowego egzaminu, dodam, że zdawalność jest na poziomie 50 proc., a dr Marsz dokonał tego z bardzo wysokim wynikiem. Tytułu CFA używa się jak nazwy stopnia lub tytułu naukowego, a przez część środowiska finansowego jest on uważany za ważniejszy i bardziej prestiżowy niż PhD.

Osobnym nurtem zainteresowań laureata jest filozofia i metodologia ekonomii. Dr Marszk jest współorganizatorem bardzo ambitnego przedsięwzięcia, realizowanego na Wydziale Zarządzania i Ekonomii: „Lektury dla odważnych”. Mniej więcej raz w miesiącu grupka zapaleńców czyta wspólnie i analizuje klasyczne dzieła filozoficzne i ekonomiczne – m.in. Kanta, Smitha, Marksa.

Fot. W+éodzimierz Amerski 227

Adam Marszk wyróżnia się wśród ludzi swego pokolenia nieczęsto spotykaną cechą – lubi czytać. Jest erudytą, imponującym szeroką wiedzą nie tylko specjalistyczną. Doskonale orientuje się w nowościach wydawniczych na międzynarodowym rynku księgarskim. Ma pokaźną bibliotekę, chętnie dzieli się z koleżankami i kolegami wrażeniami z najnowszych lektur.

Jestem dumna, że ta nagroda w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych trafia do naukowca Politechniki Gdańskiej, Wydziału Zarządzania i Ekonomii. Pokazuje to, że także na uczelni technicznej można uprawiać z sukcesami naukę, w tych wydawałoby się odległych od profilu uczelni, dziedzinach.

dr hab. Julita Wasilczuk, prof. nadzw. PG – Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii

Zdjęcia: Włodzimierz Amerski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *