Dzieci w województwie pomorskim – informacja Urzędu Statystycznego w Gdańsku.  Coraz liczniejsza staje się męska część społeczeństwa do 14 roku życia. W ogólnej liczbie ludności województwa dzieci (do 14 roku życia) to aż 16,7 procent. Średnia krajowa wynosi 15,3 procent.

Źródło ilustracji: Urząd Statystyczny w Gdańsku.

Pomorzanie – najmłodsze społeczeństwo w Polsce?

Dzieci to europejski skarb. Im więcej jest ich w jakimś kraju, tym lepsza przyszłość czeka jego obywateli, zwłaszcza tych, którzy przejdą na emerytury, bo młodzi będą pracować na ich utrzymanie. W Europie pod tym względem nie jest najlepiej. Dlatego, Wspólnocie Europejskiej zagrażać może „bomba” demograficzna. Nie chodzi tu o nagły wzrost liczby narodzin, a o wzrost liczby emerytów i spadek przyrostu naturalnego, aż do wartości ujemnych. Europa się zestarzeje. Pomorskie, ze swym dodatnim przyrostem naturalnym, wzrostem liczby urodzeń – będącym efektem m.in. rządowego programu 500+, jest więc bardzo ważnym regionem w Unii Europejskiej. Inne kraje UE mogą z Polski i z Pomorza brać przykład. Jaki jest obraz demograficzny pod względem liczby dzieci w Pomorskiem – dowiadujemy się z informacji, przygotowanych przez Urząd Statystyczny w Gdańsku. Nie jest najgorzej – w porównaniu z innymi województwami, pod względem liczby dzieci.

Fot. Kazimierz Netka

Szczegóły poznaliśmy, dzięki informacjom, okolicznościowym infografikom, przygotowanym przez Urząd Statystyczny w Gdańsku, przekazanym nam przez Agnieszkę Sągolewską – specjalistę w Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych. Ten obraz demograficzny przygotowany przez Urząd Statystyczny w Gdańsku z okazji Dnia Dziecka ‘2019, przedstawiamy poniżej:

Źródło: Opracowanie merytoryczne i skład komputerowy: Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *