Gdańsk. Dzień Słuchacza w jedynej w Polsce szkole, kształcącej na poziomie technicznym osoby dorosłe z niepełnosprawnościami  – w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. Piknik integracyjny dla młodych ludzi, zagrożonych wykluczeniem społecznym, a posiadającym unikatowe umiejętności.

Fot. Kazimierz Netka.

Kształcą fachowców dla przemysłu 4.0, czyli dla bardzo nowoczesnej gospodarki.

 

Fot. Kazimierz Netka

U styku Potoku Królewskiego i strumienia Strzyża, przy al. Hallera 16/18 w Gdańsku, istnieje unikatowa szkoła: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. Ma niezwykły rodowód, bo powstało owo Centrum w siedzibie przedwojennego Gimnazjum Polskiego im. Macierzy Szkolnej w Wolnym Mieście Gdańsku. Kilka lat temu, z tej siedziby przy ul. Augustyńskiego 1, Centrum przeprowadziło się na ulicę Hallera. W byłym Gimnazjum Polskim, z inicjatywy Dariusza Różyckiego, dyrektora CKZiU nr 1, odtworzono Niebo Polskie – przedwojenny obraz na suficie auli w budynku przy ul. Augustyńskiego.

 

Fot. Kazimierz Netka

Kilka lat po rozpoczęciu działalności przy ul. Hallera w Gdańsku, okazało się, że CKZiU nr 1 znowu jest niezwykłą szkołą, bo jedyną w kraju, kształcącą na poziomie technicznym osoby dorosłe z niepełnosprawnościami. W piątek, 31 maja 2019 roku, mieliśmy przyjemność bliżej poznać tę uczelnię.

 

Fot. Kazimierz Netka

Okazją do tego był Dzień Słuchacza kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w którym uczestniczyli niepełnosprawni, w obecności reprezentantów przyjaciół CKZiU nr 1, m.in.: Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Urzędu Miejskiego w Gdańsku, stowarzyszenia Pracodawcy Pomorza, Urzędu Statystycznego w Gdańsku, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, Gdyńskiej Szkoły Filmowej.

 

Fot. Kazimierz Netka

Ponad 50 młodych ludzi z różnymi niepełnosprawnościami, w tym grupa z autyzmem, jest słuchaczami kursów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku. To szkoła publiczna, która kształci bezpłatnie w zawodach: technik fotografii i multimediów,  technik cyfrowych procesów graficznych, technik procesów introligatorskich. Placówka organizuje dla tych zagrożonych wykluczeniem społecznym ludzi Dzień Słuchacza – piknik integracyjny. To jedna z form przełamywania barier i włączania  ich  w życie społeczne – napisała Beata Ostrowska – główny specjalista ds. PR i komunikacji | Dział Organizacyjno-Prawny Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Fot. Kazimierz Netka

Program Dnia Słuchacza kwalifikacyjnych kursów zawodowych przewidywał m.in. zajęcia taneczne na wózkach prowadzone przez animatorkę tańca Karinę Kocieniewską.

 

Fot. Kazimierz Netka

O tym, jak złapać motywację i ją utrzymać – mówił Damian Orzeł z Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Odbyły się też pokazy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. W programie Dnia Słuchacza znalazła się też prelekcja pt. „Jak powstaje film? – realizacja i produkcja filmu” – którą przygotowała Magdalena Malinowska z Gdyńskiej Szkoły Filmowej.

 

Fot. Kazimierz Netka

Dzień Słuchacza w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku poświęcony był głównie osobom z niepełnosprawnościami, zdobywającymi kwalifikacje zawodowe w CKZiU nr 1. Jak wiadomo, nie jest łatwo o pracę dla osób z niepełnosprawnościami. Dlatego, CKZiU nr 1 planuje utworzenie spółdzielni przygotowująca naszych słuchaczy do przyszłej pracy w zawodach poligraficznych, graficznych, introligatorskich – powiedziała nam Beata Lost – kierownik Biura Warsztatowego i Szkoleń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku.

Podczas Dnia Słuchacza w CKZiU nr 1 w Gdańsku, można było obejrzeć dokonania uczniów. Niektóre z nich maja szansę na duży sukces komercyjny. Te wzory były tworzone przez słuchaczy szkoły – powiedział nam Radosław Dylis – nauczyciel zawodu techniki, grafiki i poligrafii cyfrowej, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Projekty powstawały pod okiem osób prowadzących zajęcia, uczących zawodów w kilku kwalifikacjach. Szkoła nie traktuje efektów tych prac jako komercyjnych produktów, ale eksponowane są one podczas różnych uroczystości, na przykład dni otwartych szkoły.

Fot. Kazimierz Netka

Utworzeniem takie spółdzielni zajmuje się dyrektor CKZiU nr 1 Dariusz Różycki, a miasto Gdańsk wspiera te starania, a wspiera finansowo również organizowanie kursów kwalifikacyjnych dla niepełnosprawnych. Gdyby nie to wsparcie, prawdopodobnie wiele osób z niepełnosprawnościami, teraz kształcących się w CKZiU nr 1, nadal siedziałaby w domu. A chodzi o osoby dorosłe, mające co najmniej 18 lat.

Szkoła bardzo ściśle współpracuje z Pracodawcami Pomorza – powiedziała nam Beata Lost – kierownik Biura Warsztatowego i Szkoleń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku. Przy pomocy Pracodawców Pomorza, znajdowane są miejsca pracy dla absolwentów. Mimo dobrego przygotowania zawodowego, uzdolnień w różnych kierunkach, osoby z niepełnosprawnościami mają czasami trudności typowo ludzkie, na przykład z wejściem w nowe środowisko. W CKZiU nr 1 kształci się też grupa osób autystycznych.

 

Fot. Kazimierz Netka

Współcześni przedsiębiorcy – pracodawcy maja coraz wyższe wymagania. Poszukują kandydatów do pracy, którzy są silnie zmotywowani do dobrego jej wykonywania. O tych problemach m.in. braku motywacji u współczesnych absolwentów różnych szkół, mówił Damian Orzeł z Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Po przedstawieniu PSSE, Damian Orzeł wskazał, czym jest motywacja. Podkreślił, że jest ona w każdym z nas i trzeba umieć ją wydobyć. Chodzi o to, by absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, potrafili przekazać pracodawcom swe unikatowe umiejętności, potrzebne na rynku pracy. Pracodawcy często mówią, że nie są w stanie zmotywować pracownika, mogą jedynie wykorzystać jego wewnętrzną motywację, czyli to co jest w środku pracownika. Motywacja jest w każdym z nas.

To ogromny zasób ludzi których umiejętności nie wykorzystujemy – tak o absolwentach kwalifikacyjnych kursów zawodowych CKZiU nr 1 w Gdańsku mówił Wojciech Szczepański – wiceprezes zarządu stowarzyszenia Pracodawcy Pomorza. To nie są osoby niepełnosprawne intelektualnie. Mogą pracować w przemyśle 4.0, zwłaszcza jako technik programista; oni doskonale się czują przy komputerach. Mogą pracować on-line, jako samozatrudnieni. To jest zasób osób, odpowiednio wykształconych, będący w zasięgu ręki.

 

Fot. Kazimierz Netka

Jesteśmy jedyną w Polsce szkołą, kształcącą osoby dorosłe z niepełnosprawnościami na poziomie technicznym – powiedziała nam Maria Kluszczyk wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku. Taki poziom kształcenia wiąże się oczywiście z większymi wydatkami.

Dorosły z niepełnosprawności,a jest traktowany przez prawo jako słuchacz pozaszkolnego kursu kwalifikacyjnego. Z tym wiążą się wyższe subwencje, nawet 6 razy wyższe od subwencji na jednego ucznia. Koszty kształcenia się pokrywają, jeśli subwencja jest dla grupy liczącej ponad 20 osób. Niestety, bardzo trudno jest kształcić zawodowo osoby z niepełnosprawnościami w tak licznych grupach. Dlatego, w CKZiU nr 1 w Gdańsku., nauka odbywa się w zespołach liczących 6 – 8 słuchaczy i na taka liczbę przyznawana jest subwencja, która nie pokrywa kosztów. Z pomocą przychodzi miasto Gdańsk.

 

Fot. Kazimierz Netka

Do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dowożone są osoby z niepełnosprawnościami nie tylko z terenu Gdańska, Z możliwości zawodowego kształcenia tutaj korzystają też mieszkańcy sąsiednich gmin, na przykład Sopotu, Gdyni, Pruszcza Gdańskiego. Ich kształcenie również wspiera miasto Gdańsk.

– Pomagają nam również Pracodawcy Pomorza – mówi Maria Kluszczyk wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku.

 

Fot. Kazimierz Netka

CKZiU nr 1 nawiązało też współpracę z Urzędem Statystycznym w Gdańsku. Pracownicy tego Urzędu prowadzą w Centrum wykłady, dzięki czemu Centrum wchodzi w program edukacji statystycznej.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku jest placówką oświatową prowadzącą edukację młodzieży i dorosłych. Funkcjonują w tym Centrum następujące szkoły: Technikum Nr 2 dla młodzieży; Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 dla młodzieży; Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Nr 1; Szkoła Policealna dla dorosłych Nr 1; Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla osób z niepełnosprawnością. Razem, kształci się w nich około 1500 uczniów, w tym ponad 50 osób z niepełnosprawnościami. Nauka na każdym kierunku jest całkowicie bezpłatna. Nie pobieramy czesnego, opłat za egzaminy semestralne i zawodowe, zaświadczenia i legitymacje – napisano na stronie internetowej http://ckziu1.gda.pl/oferta-edukacyjna .

 

Fot. Kazimierz Netka

Komenda Wojewódzka Policji (KWP) w Gdańsku, na Dzień Słuchacza przybyła ze sporą dawką wiedzy i upominkami. Jak powiedziała nam podkomisarz Joanna Skrent z Wydziału Ruchu Drogowego KWP, funkcjonariusze przygotowali na ten dzień m.in. zagadki dotyczące ruchu drogowego, rozpoznawania nietypowych znaków drogowych, czyli nie takich, które stoją przy niemal każdej ulicy. Słuchacze otrzymali też smycze i elementy odblaskowe, które przyczepią do wózków i plecaków, by stali się bezpieczniejszymi podczas poruszania się po ulicach. KWP już wcześniej współpracowała z CKZiU nr 1, np. podczas targów pracy.

 

Fot. Kazimierz Netka

Strażacy przyjechali na Dzień Słuchacza samochodem ratowniczo – gaśniczym. Pojazd taki jest wyposażony w wodę, w ilości około 2500 litrów. Posiada też 250 litrów pianotwórczego środka gaśniczego – powiedział nam aspirant sztabowy Rafał Juszczyk z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Pojazd jest też wyposażony w różne urządzenia do działań przy ratowaniu poszkodowanych, m.in. w wypadkach drogowych. Ciężar samochodu wynosi około 12 ton.

Pokazy zorganizowane przez Policję i Straż Pożarną wywołały duże zainteresowanie uczestników spotkania. Słuchacze z zaciekawieniem wysłuchali też prelekcji przygotowanej przez Gdyńską Szkołę Filmową.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *