Dzieci z województwa pomorskiego pokazały, jak widza zagrożenia wypadkami w rolnictwie. Autorzy najlepszych prac zostali uhonorowani nagrodami. Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym.

Fot. z Archiwum Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.

Podsumowanie wojewódzkiego konkursu plastycznego „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach” rolnych”.

Uroczysty finał X edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych” dla dzieci z terenów wiejskich odbył się w dniu 25 maja 2018 roku w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym.

Celem konkursu plastycznego jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży profilaktyki związanej z zagrożeniami wypadkowymi i zdrowotnymi występującymi w gospodarstwach rolnych, a także zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy – wynika z informacji, które przekazał nam Mariusz Miszewski z Sekcji ds. Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.

Witając przybyłych gości, gospodarz uroczystości – Piotr Prokopowicz zastępca okręgowego inspektora pracy w Gdańsku, w imieniu głównego inspektora pracy Wiesława Łyszczka odczytał list, w którym główny inspektor pracy podkreślił znaczenie działań prewencyjnych promujących i kształtujących wśród najmłodszych pozytywne zachowania związane z pracą i życiem w gospodarstwie rolnym. Dzieci poprzez zabawę zapoznają się z dobrymi praktykami związanymi z prowadzeniem bezpiecznej działalności rolnej.

Konkurs jak co roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem; do komisji gminnych wpłynęło 1385 prac, z których do etapu wojewódzkiego nadesłano 317 prac z 48 gmin województwa pomorskiego. Komisja Wojewódzka, w skład której wchodzili przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gdańsku, Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego ostatecznie wybrała następujących laureatów:

I . Kategoria –  uczniowie klas I-III szkoły podstawowej:

1.    Julia Muza, Szkoła Podstawowa w Karwi,

2.    Jacek Skarżyński, Szkoła Podstawowa w Nowym Stawie,

3.    Oliwia Baczewska, Szkoła Podstawowa w Kulicach.

Wyróżnienia:

1. Adrian Olszewski, Szkoła Podstawowa w Egiertowie,

2. Lena Iwanowska, Szkoła Podstawowa w Egiertowie.

II. Kategoria – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej:

1.    Oliwia Wicka, Szkoła Podstawowa w Przodkowie,

2.    Marta Fronda, Szkoła Podstawowa w Tuchomiu,

3.    Olivia Parulska, Szkoła Podstawowa w Kwidzynie.

Wyróżnienia:
1. Magda Hincka, Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze,

2. Aleksander Urban, Szkoła Podstawowa w Koźlinach.

III. Kategoria – uczniowie klasy VII szkoły podstawowej oraz klas II -III gimnazjum:

1.    Isabel Hoppe, Szkoła Podstawowa w Człuchowie,

2.    Aleksandra Klawikowska, Gimnazjum w Miechucinie,

3.    Bartek Sapieja, Gimnazjum w Pruszczu Gdańskim.

Wyróżnienia:

1. Adam Terlikowski, Gimnazjum w Mikoszewie,

2. Paula Grzebyk, Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu.

Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez organizatorów, m.in., tablet, soundbar, miniwieżę, aparaty fotograficzne, książki edukacyjne, zaproszenia do ZOO oraz upominki ufundowane przez Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Ponadto dyrekcja Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego zorganizowała atrakcje dla dzieci: wycieczkę kolejką po ZOO, wykład dydaktyczny oraz wizytę w Małym ZOO.

Oprócz laureatów, w uroczystym finale konkursu uczestniczyli: Alicja Kinczewska-Dybek – pełnomocnik wojewody pomorskiego ds. rolnictwa i rozwoju wsi; obecnie dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego; Piotr Prokopowicz – zastępca okręgowego inspektora pracy w Gdańsku; Ewa Szymańska – zastępca dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu; Iwona Klepacka – dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS; Marek Nowicki – starszy wizytator Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz Michał Targowski – dyrektor Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego napisano na stronie internetowej https://gdansk.pip.gov.pl/pl/aktualnosci/96163,podsumowanie-wojewodzkiego-konkursu-plastycznego-zagrozenia-wypadkowe-w-indywidualnych-gospodarstwach-rolnych-.html .

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *