Dziennikarskie 70-lecie

Pomorskie ma swój „Słownik dziennikarzy i publicystów”

Życiorysy dostawców wiadomości

Trójmiasto obchodzi 70-lecie, a dziennikarze dopisali do tej rocznicy własne biogramy – przedstawiając fragmenty swych życiorysów. Wydali „Słownik dziennikarzy i publicystów Pomorza 1945 – 2015”. Publiczna promocja tej publikacji odbyła się 16 czerwca 2015 roku w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku.

IMG_2954

Unikatem na skalę kraju jest to, że „Słownik” ów został wydany dzięki staraniom dwóch środowisk: Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej – podkreślił Andrzej Maślankiewicz sekretarz generalny ZG SDRP. Nie wszędzie taka zgodna współpraca istnieje, a zwłaszcza na szczeblu władz centralnych obydwu wspomnianych stowarzyszeń.

Inicjatorem wydania tej publikacji jest Jerzy Model, prezes Oddziału Morskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej – powiedział Tadeusz Wożniak prezes zarządu Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

IMG_2962

Najważniejsze, że taka książka powstała, bo ma ogromne znaczenie dla historii, kultury Pomorza; jest źródłem wiedzy dla badaczy mediów, dla studentów. „Słownik” zawiera blisko 630 biogramów osób związanych z prasą, radiem, telewizją, internetem w województwie pomorskim. Publikacja zawiera też wykazy nazwisk zespołów redakcyjnych. Jest też smutna część: lista dziennikarzy zmarłych w latach 1945 – 2014.

Podczas promocji „Słownika” specjalnie uhonorowano seniorów: red. Tadeusza Jabłońskiego i red. Janusza Kowalskiego. Wykład, na temat znaczenia publikacji, a także roli dziennikarzy w życiu i historii Pomorza, wygłosił prof. Wiktor Pepliński z Uniwersytetu Gdańskiego.

IMG_2960

Spotkanie dziennikarzy, zrzeszonych i nie należących do stowarzyszeń, a także sympatyków, w tym byłego wicemarszałka Sejmu Tadeusza Fiszbacha, uświetnił swym występem artystycznym, gitarzysta Bogusław Olszonowicz – prezes Gdańskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

IMG_2967

Warto wspomnieć o jeszcze jednej cennej publikacji: „Notes. Rocznik dziennikarzy Pomorza 2008”. W tej pracy zbiorowej poruszone są aktualne problemy mediów, a także wspomnienia – między innymi o „Domu Prasy”, znajdującym się przy Targu Drzewnym 5/7 w Gdańsku.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *