Efekt cieplarniany i morska gospodarka

Pomorski, polsko – niemiecki szczyt klimatyczny w Gdyni

Po raz kolejny postawiono pytanie; czy bronić się przed atakami morza… Czy zacząć się do tych ataków, wywoływanych m.in. podwyższaniem się średniej temperatury na Ziemi, przystosowywać. Dopasowywać się technologicznie, by nie wojować z siłami natury, a wykorzystywać ich energię…

Trzy ważne wydarzenia, ekologiczno – naukowo – morskie miały miejsce w Gdyni, 18 listopada 2015 roku. Wszystkie były ściśle ze sobą powiązane. A także z miastem. Po pierwsze, otwarto tam, w Gdyni, Park Konstruktorów. Po drugie, poinformowano o otwarciu w Pomorskiem drugiego w Polsce przedstawicielstwa Instytutu Fraunhofera. Po trzecie – zwołano międzynarodowy pomorski szczyt klimatyczny. Ustalenia z tego szczytu zostaną przedstawione w Paryżu, podczas światowego szczytu klimatycznego. Do tego zobowiązał się prof. Jerzy Buzek, europarlamentarzysta, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim. Twórcami tych miejsc są Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny oraz miasto Gdynia, a współorganizatorem szczytu klimatycznego – również Konsulat Generalny Niemiec w Gdańsku.

IMG_0480

Na zdjęciu: siedziba Parku Konstruktorów. Obok, z prawej: Bałtycki Port Nowych Technologii w Gdyni. Fot. Kazimierz Netka.

Park Konstruktorów ma służyć rozwojowi innowacji. W tymże Parku znajdują się urządzenia, umożliwiające przedsiębiorcom, a zwłaszcza małym i średnim firmom, przeprowadzanie testów, eksperymentów, bez konieczności kupowania kosztownej aparatury, urządzeń do badań.

IMG_0496IMG_0487

– Tu była Stocznia Gdynia, która w wyniku realizacji decyzji Komisji Europejskiej została zlikwidowana – przypomniał Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. Dzisiaj, obszar ten wraca do życia. Pracuje tu teraz więcej osób niż w najlepszych czasach funkcjonowania Stoczni Gdynia. To też świadczy o dobrej kondycji polskiego przemysłu stoczniowego, pokazuje, w jakim stanie jest polska gospodarka morska.

IMG_0498

Liderem w tworzeniu nowego życia na obszarach postoczniowych jest Gdynia – podkreśliła Teresa Kamińska, prezes zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pani prezes dodała, że duże wsparcie finansowe pochodziło z Unii Europejskiej, nawet 85 procent kosztów kwalifikowanych. W trzy lata teren ten zmienił się diametralnie. Firmy uzyskały możliwości rozwoju, a o to chodzi, by każdy robił co do niego należy. Strefa jest od tego, by stworzyć warunki przedsiębiorstwom. One zaś powinny dbać, by powstawały miejsca pracy. Przedsiębiorcy działający na terenach stoczniowych są konkurencyjni, innowacyjni, wyróżniają się rozwiązaniami nowatorskimi stosowanymi przy budowie jednostek pływających.

IMG_0513

W piątek, 13 listopada 2015 roku, została powołana 20. Krajowa Inteligentna Specjalizacja „Technologie i rozwiązania dla wykorzystania zasobów oraz potencjału wód morskich i śródlądowych” – poinformowała prezes Teresa Kamińska. Nasza gospodarka morska cieszy się znacznie większą innowacyjnością niż inne branże. W przemyśle morskim – w badaniach i rozwoju jest 6 razy więcej zatrudnionych niż średnio u innych branż w działach badawczo – rozwojowych. Jeśli ktoś stoi w miejscu, to zostaje z tyłu, czego przykładem jest NOKIA – jeden z najpotężniejszych koncernów kiedyś w swym kraju. Konkurencyjność w gospodarce spowodowała, że niewiele z tej potęgi pozostało.

IMG_0507

Według Katarzyny Gruszeckiej-Spychały – wiceprezydent Gdyni, to co się stało, zaprzecza dwom stereotypowym, negatywnym sformułowaniom. Po pierwsze temu, ze nie ma partnerstwa. Po drugie – że polska gospodarka morska jest w upadku. Park Konstruktorów to mała część Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Służy lepszej ekspansji umysłowej naszych przedsiębiorców. Tam są możliwości przeprowadzania testów, dzięki temu będzie można wdrażać wynalazki. Pozostaje nam zapraszać firmy, by zechciały skorzystać ze wspólnych udogodnień.

IMG_0477

Na zdjęciu: siedziba Bałtyckiego Portu Nowych Technologii w Gdyni. Fot. Kazimierz Netka

Przemysł morski musi sprostać nie tylko konkurencji w technologiach, ale też znaczącym zmianom, jakie maja miejsce na kuli ziemskiej, a chodzi o podwyższanie się temperatury na naszym globie, wskutek efektu cieplarnianego. O tych problemach mówiono podczas polsko – niemieckiego szczytu klimatycznego, który obradował w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii, znajdującym się obok Parku Konstruktorów. Na tę konferencję zaproszenia wyszły od Prezes Zarządu Pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej Teresy Kamińskiej i od Cornelii Pieper, Konsul Generalnej republiki Federalnej Niemiec W Gdańsku.

IMG_0520

– Kontakty Gdyni z partnerskimi miastami w Niemczech trwają już wiele lat, na przykład z Kilonią. Podobnie jak w długoletnie są partnerskie kontakty między Gdańskiem i Bremą – przypomniała, otwierając obrady, Cornelia Pieper, konsul generalny Niemiec w Gdańsku.

– Pomorskie pretenduje do bycia krajowym liderem w rozwoju gospodarki morskiej, ukierunkowanej na poszanowanie środowiska – powiedziała Hanna Zych-Cisoń, wicemarszałek województwa pomorskiego. Realizuje długofalowe cele Unii Europejskiej, określone w strategii niebieskiego wzrostu. Sprzyjają temu takie działania jak rozwój akwakultury, turystyki przybrzeżnej, biotechnologii morskiej, offshore – wykorzystywania energii mórz i oceanów wydobywania zasobów z dna morskiego.

IMG_0528

– W osiąganiu tych celów służy pomocą Instytut Fraunhofera, który powołano dzięki pani konsul i pani prezes PSSE – podkreślił Norbert Kowalkowski, szef w nowouruchomionym oddziale Instytutu Fraunhofera (IF) w Gdańsku. Fraunhofer jest największą w Europie organizacją badawczą w zakresie badań stosowanych nakierowanych na zdrowie, bezpieczeństwo, komunikację, energię i środowisko. Otwarcie oddziału IF w Gdańsku to ogromna szansa dla regionu i wydarzenie na skalę krajową.

IMG_0529

Minister – sekretarz stanu Uwe Beckmeyer w niemieckim Ministerstwie Gospodarki, pełnomocnik rządu niemieckiego ds. gospodarki morskiej przypomniał, ze niemieckie stocznie też znacząco musiały zmniejszyć swą działalność; teraz wszystkie te zakłady produkują tyle, ile kiedyś wytwarzał przemysł stoczniowy w Bremie. Minister Uwe Beckmeyer powiedział, że udział odnawialnych źródeł w niemieckim mikście energetycznym sięga 32 procent. To znaczy, że 32 procent mniej wytwórcy prądu mogą płacić dostawcom kopalnego paliwa. W urządzeniach offshore, czyli głównie w morskich elektrowniach wiatrowych Niemcy zainstalowali moc 5 – 6 gigawatów. A wkrótce będzie 7 GW. W Niemczech odchodzi się od stałych cen za energię. Musimy dojść do cen rynkowych poprzez aukcje – powiedział minister. Badania innowacyjne w przemyśle stoczniowym to bardzo ważny temat i są one w Niemczech wspierane. Chodzi między innymi o to, by nowoczesne technologie mogły pomóc w osiąganiu celów klimatycznych, czyli w zmniejszaniu produkcji gazów cieplarnianych.

O problemach klimatycznych mówiono podczas debaty pt. „Zmiany klimatyczne jako wyzwanie dla gospodarki morskiej”. Dyskusję moderowali dyrektor Magdalena Sokół z Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku w Gdansku oraz prof. Mariusz Zieliński z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

IMG_0661

Prof. dr Martin Visbeck z Geomar w Kolonii  przedstawił temat „Ocean w dobie zmian klimatu: za ciepły, o zbyt wysokim poziomie, za kwaśny”. Prof. dr hab. Mirosław Miętus, kierownik Katedry w Uniwersytecie Gdańskim mówił na temat: „Symptomy współczesnej zmiany klimatu na Wybrzeżu dziś i jutro”. Dr Jerzy Lewandowski, sekretarz generalny, Krajowej Izby Gospodarki Morskiej omówił „Zmiany klimatyczne – wyzwaniem dla gospodarki morskiej”. Dr inż. Sebastian Kowalczyk, kierownik Zespołu Analiz w Centrum Techniki Okrętowej poruszył zagadnienie pt. „Rozwój środków transportu morskiego w regionie Arktyki”.

IMG_0533

Wystąpił na telebimie prof. Jerzy Buzek, europarlamentarzysta przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim. Obecni wsłuchali jego wypowiedzi, w której europoseł podkreślił m. in. że środki wykorzystywane w sprawach klimatycznych nie mogą być zbyt rygorystyczne. Kto ma zdecydować, które można wykorzystać? To wasze zadanie – powiedział do uczestników pomorskiego szczytu klimatycznego prof. Jerzy Buzek.

IMG_0537

Tymczasem, klimat się zmienia, a w 90 procentach za te zmiany odpowiada człowiek – wynikało z wypowiedzi uczestników debaty. Coraz silniejsze wiatry nad Bałtykiem będą sprzyjać rozwojowi energetyki ze źródeł odnawialnych – chodzi o wykorzystywanie farm morskich elektrowni wiatrowych. Jednocześnie, zwiększy się agresja morza, wiatry o sile 8 stopni w skali Beauforta, które zwykle zdarzają się w okresach sztormów w chłodne pory roku, teraz występują także podczas pór roku spokojniejszych, cieplejszych. Może wystąpić osteoporoza morska. Do tego trzeba dostosować technologie w produkcji. Może więc zmianami klimatu i wpływem tego na oceany powinni zajmować się nie tylko oceanolodzy ale głównie badacze z Instytutu Fraunhofera, rozwijający najnowocześniejsze technologie. Trzeba się zastanowić, czy warto bronić lądu przed coraz silniejszymi atakami morza.

IMG_0613

Zmiany są wyraźnie zauważalne. W ciągu 60 lat zima skróciła się o 60 dni, a lato stało się o 11 dni dłuższe. Bałtyk zabiera Polsce rocznie około 50 hektarów lądu. Straty te szacowane są na na 500 mln złotych, to jest ponad 100 mln euro. Sztormy mogą spowodować wzrost poziomu Zatoki Gdańskiej o 150 centymetrów.

IMG_0648

Zmiany klimatyczne, wzrost temperatury, będą miały także korzystny wpływ na niektóre działania gospodarcze człowieka. Skrócone zostaną szlaki transportu morskiego z Dalekiego Wschodu do Europy. Teraz trasa statków wiedzie przez Kanał Sueski. Już są podejmowane próby rejsów przez Morze Arktyczne, na którym otworzyła się nowa droga morska, po zmniejszeniu się pokrywy lodowej w Arktyce.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *