Sukces Politechniki Białostockiej na targach wynalazków w Gdańsku

Manipulator rurowy, do działań w podziemiu

Naukowcy z Białegostoku opatentowali wynalazek, który może znacząco ułatwić pracę hydraulikom. W Gdańsku otrzymali za to Grand Prix
Politechnika Białostocka odniosła kolejny sukces w wynalazczości. W 2011 roku, gdy premier rządu RP chwalił się przed Unią Europejską kwaśnymi truskawkami, naukowcy i studenci z Politechniki Białostockiej odnosili wręcz kosmiczne sukcesy w międzynarodowych konkursach, związanych z supernowoczesnością, z wynalazkami. Za oceanem, w USA, obywatele świata podziwiali skonstruowany w Politechnice Białostockiej łazik marsjański.

Teraz, wynalazcy z Podlasia zeszli na Ziemię. A nawet pod jej powierzchnię. Przedstawili kolejne niezwykłe urządzenie, i to w krainie, gdzie z kwaśnych truskawek próbuje się zrobić przebój eksportowy, czyli w Pomorskiem. Naukowcy z północnowschodniej Polski pokazali coś, co może zrewolucjonizować kontrolowanie podziemnych rurociągów, a co najmniej znacząco zmniejszyć uciążliwości, jakie wynikają z rozkopywania chodników, ulic.

IMG_9117

Na zdjęciu: Ekspozycja Politechniki Białostockiej na 11. Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji „Technicon Innowacje” w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka.

Podczas jedenastej edycji Targów Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji „Technicon Innowacje”, w Amber Expo (22-23 października 2015 r.) w Gdańsku, reprezentanci Politechniki Białostockiej pokazali urządzenie do bezwykopowego instalowania różnych aparatów w rurach położonych pod ziemią! Co to znaczy, wie każdy kto musiał nadkładać drogi pieszo czy samochodem, a także stojąc w korkach z powodu wykopów na szlakach komunikacji. Nic więc dziwnego, że Grand Prix konkursu INNOWACJE 2015 zdobyła właśnie Politechnika Białostocka, a konkretnie – za „Manipulator do bezwykopowego serwisowania elementów infrastruktury sieci wodno – kanalizacyjnych”. Doceniono oryginalność, nowatorstwo, użyteczność i skalę zastosowania tego wynalazku.

Jak doszło do tego osiągnięcia i skąd pochodziły pieniądze? Wyjaśnienie znajdujemy na stronie internetowej: http://www.manipulator.aquard.pl/. Czytamy tam m.in.: Dnia 5 kwietnia 2013 r. została podpisana umowa pomiędzy Politechniką Białostocką a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, dotycząca projektu Prototyp inteligentnego manipulatora do bezwykopowego serwisowania elementów infrastruktury sieci wodno – kanalizacyjnych. W ramach realizacji projektu Politechnika Białostocka oraz firma AquaRD wykonają prace badawczo – rozwojowe. W 2014 roku W celu przeprowadzenia testów zostało zbudowane specjalne stanowisko badawcze, symulujące rzeczywiste warunki pracy manipulatora, w układzie: rura inspekcyjna – wodociąg.

W trakcie testów wykonywano modyfikacje urządzenia wynikające z otrzymywanych rezultatów. Sprawdzone zostały także różne warianty rozwiązań konstrukcyjnych. Na podstawie wyników badań laboratoryjnych, został zbudowany nowy egzemplarz prototypu, przeznaczony do dalszych testów eksploatacyjnych. Egzemplarz laboratoryjny służyć będzie do celów demonstracyjnych. Kierownikiem naukowym projektu jest prof. Roman Kaczyński, prorektor Politechniki Białostockiej ds. rozwoju i współpracy. Prace koordynuje dr inż. Andrzej Werner. Asystentem koordynatora jest dr inż Jerzy Rogowski; współtwórcą projektu jest też mgr inż. Bogusław Hościło.

IMG_9090

Projekt otrzymał dofinansowanie unijne w ramach programu POKL 8.2.1 Transfer Technologii do Przemysłu. Wynalazek został zgłoszony do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.

Jak działa owo urządzenie? Opis znajdujemy na https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=911346618912755&id=436498109730944 ;
Zadaniem manipulatora jest ułatwienie prowadzenia prac inspekcyjnych oraz czynności związanych z montażem i demontażem elementów kontrolno – pomiarowych sieci wodno – kanalizacyjnych. Zamiast dokuczliwych i kosztownych wykopów, dzięki manipulatorowi będzie można dotrzeć do wnętrza sieci przez rurę techniczną o średnicy od 42 do 50 mm.
Manipulator do bezwykopowego serwisowania elementów infrastruktury sieci wodno – kanalizacyjnych umożliwia zdalny dostęp np. do przetwornika ciśnienia wymagającego okresowej kalibracji lub wymiany, bez potrzeby prowadzenia prac ziemnych. Urządzenie wyposażone jest w zestaw chwytaków dedykowanych do konkretnego typu przetwornika, mikrokamerę umożliwiającą obrazowanie miejsca pracy oraz dodatkową kamerę inspekcyjną o zasięgu 30 m. Modułowa budowa robota pozwala na łatwe modyfikowanie jego konstrukcji, wymianę części roboczej i zainstalowanie np. zestawu do oczyszczania rury technicznej lub usuwania wody. Manipulator zasilany jest z mobilnego źródła sprężonego powietrza. Urządzenie zostało już przetestowane na doziemnym posterunku pomiarowym na sieci wodociągowej do pomiaru ciśnienia, prędkości i natężenia przepływu oraz ilości przepływającej wody należącej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie.

Zbudowane w ramach projektu urządzenie, będzie można wykorzystać nie tylko do wymiany przetwornika ciśnienia na wodociągu, ale również do innych prac związanych z serwisowaniem elementów podziemnej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej bez konieczności prowadzenia prac ziemnych – czytamy na stronie internetowej http://www.manipulator.aquard.pl/O_projekcie.html .

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *