EkoSfera, drugi dzień. Na Śląsku będą budowane obiekty… morskie. To szansa  na przekwalifikowanie górników, by mieli pracę po zamknięciu kopalń. Musimy szybko przygotować do tego polskie porty, bo inaczej inwestorzy skorzystają np. z duńskich. Elektromobilność: w styczniu nabór wniosków „Zielony transport publiczny” – poinformował wiceminister Ireneusz Zyska

Źródła ilustracji: Relacja filmowa z przebiegu konferencji EkoSfera.

Atom i wiatr dadzą nam czysty prąd i pracę. Zrezygnujemy z energetyki węglowej i wejdziemy nad Bałtyk

Wczoraj konferencja EkoSfera zakończyła się debatą na temat energetyki jądrowej. Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstanie najprawdopodobniej nad Bałtykiem. Niedaleko, nieco ponad 12 mil morskich (ok. 23 km) od plaż i dalej, będą powstawać polskie farmy morskiej energetyki wiatrowej. Właśnie tematem rozwoju morskiej energetyki wiatrowej zainaugurowano drugi dzień (10 listopada 2020 roku) konferencji EkoSfera, odbywającej się w systemie online.

To zdalne seminarium, obfitowało w wiedzę na temat nie tylko polityki ekologicznej, energetycznej Polski, ale też w wiadomości na temat szans rozwojowych niemal całej polskiej gospodarki. Wypowiadali się bardzo kompetentni eksperci – reprezentacji środowisk naukowych i przemysłu, jednostek administracji samorządowej, instytucji finansowych, organizacji i stowarzyszeń, a także szef i wiceszefowie ministerstw. Kto przysłuchiwał się wypowiedziom, nie żałuje, bo znacząco poszerzył zasób swej wiedzy. Główne tematy drugiego dnia konferencji EkoSfera to: odnawialne źródła energii, elektromobilność, zielone technologie, a także gospodarka obiegu zamkniętego. W wydarzeniu udział wziął wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Przypomnijmy, że Konferencja EkoSfera to wspólna inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jest integralną częścią Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO.

– Mówimy o projektach, które w ciągu najbliższych lat pochłoną miliardy złotych – stwierdził na wstępie do drugiego dnia Radek Brzózka, dziennikarz, prowadzący konferencję EkoSfera.

Zainteresowały nas wypowiedzi ekspertów. Poniżej przedstawiamy niektóre tezy z debat oraz wyniki konkursów.

Duże nadzieje w osiągnięciu transformacji energetycznej i klimatycznej Polska upatruje w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Temat ten został poruszony podczas debaty: „Energetyczna rewolucja offshore wind na Morzu Bałtyckim jako element polityki klimatycznej UE”. Moderator: Agnieszka Kozłowska-Korbicz, Dyrektor ds. Energii i Klimatu, CEC Government Relations.

Uczestnicy: Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu RP ds. Odnawialnych Źródeł Energii; Krzysztof Kidawa, Prezes, Baltic Power; Kamila Tarnacka, Wiceprezes, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej; Jakub Budzyński, Wiceprezes, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej; Maciej Burny, Wiceprezes, ENERXperience; Daniel Ozon, Wiceprezes, Stowarzyszenie Polski Wodór.

Morska energetyka wiatrowa może mieć znaczący wpływ na dekarbonizacje Europy. Polska ma w planach zbudowanie morskich elektrowni wiatrowych o zainstalowanej mocy 12 gigawatów na Bałtyku. Komisja Europejska do 2050 roku chce mieć takie elektrownie o łącznej mocy 300 gigawatów, w tym na Bałtyku 93 gigawaty. Na naszym morzu powstanie więc las wiatraków. Z brzegu nawet te najbliższe będą mało rzucały się w oczy, bo najbliższy może być zbudowany poza strefą naszego morza terytorialnego, czyli co najmniej 12 mil morskich od lądu.

Rzeczywiście, czeka nas pod tym względem rewolucja energetyczna w Europie i na świecie Europa jest liderem w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Teraz w krajach Unii Europejskiej jest zainstalowane 12 gigawatów mocy w wiatrakach morskich. Razem z tymi posiadanymi przez Wielką Brytanię (lider światowy) 10,4 GW i innymi europejskimi państwami jest już 23,5 gigawatów. Morską energetykę wiatrowa rozwijają też Chiny oraz Ameryka (USA), a także Ameryka Południowa, Korea Południowa.

Bałtyk to dla nas wielki dar natury, od Opatrzności. Jest bowiem stosunkowo płytkim morzem i ma dobre warunki wietrzne, choć mniej tu wieje niż na Morzu Północnym, ale stabilnie. To skutkuje wielkim zainteresowaniem wszystkich państw nadbałtyckich. Polska zaś ma największe możliwości rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku. W planach Polityki energetycznej Polski jest zapisane, że do 2040 orku wybudujemy morskie elektrownie wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej około 11 gigawatów, a do 2050 roku nawet 28 gigawatów. To są spekulacje, ale pokazują w jakim kierunku energetyka może się rozwijać.

Z inicjatywy ministra Kurtyki została w Szczecinie, 30 września br. podpisana Deklaracja Bałtycka z innymi państwami. Polska stała się liderem w dążeniach do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku. W lipcu zaś doszło do podpisania listu intencyjnego w Polsce z biznesem, zainteresowanymi przedsiębiorstwami oraz organizacjami, zajmującymi się technologiami i produkcjami offshore, czyli budowaniem na morzach. Powstały grupy robocze, zajmujące się różnymi zagadnieniami – kierunkami przygotowań.

Niesłychanie ważna jest przygotowywana ustawa tzw offshorowa, czyli o budowie farm elektrowni wiatrowych na polskiej części Bałtyku. Bardzo możliwe, ze jeszcze w bieżącym roku ustawa ta zostanie uchwalona przez Sejm RP.

Już dzisiaj około 100 polskich firm pracuje na rzecz energetyki wiatrowej, morskiej i lądowej.

Warto wiedzieć, co planuje Komisja Europejska w tym zakresie. Powstaje strategia unijna dotycząca rozwoju potencjału offshore, ale finalnego dokumentu jeszcze nie ma. Ma być opublikowany 19 listopada. Jest to mapa drogowa dochodzenia do co najmniej 300 GW mocy zainstalowanej w morskich elektrowniach wiatrowych w państwach członkowskich, do 2050 roku. Komisja Europejska chce by były rozwijane nowe technologie offshorowe, teraz będące na etapie demonstracyjnym. Chodzi na przykład o pływające farmy wiatraków, pływającą fotowoltaikę czyli elektrownie słoneczne, wykorzystywanie energii fal i pływów morskich. Razem może to by,c nawet 360 GW do 2050 roku. Dla porównania: moc polskich elektrowni lądowych wynosi około 40 gigawatów.

W strategii KE są konkretne propozycje, a także rozwiązania prawne i harmonogram.

Jeśli chodzi o przyłączanie projektowanych farm elektrowni offshorowych, to Komisja Europejska twierdzi, że nie da się ich przyłączyć do jednego rynku. Dlatego rozwój energetycznego offshore ma się odbywać w UE na poziomie ponadkrajowym. Wszystkie projekty w obrębie jednego morza mają być połączone.

Istotne jest finansowanie i tu Polska jest w korzystnej sytuacji. Ponad połowa budżety funduszu sprawiedliwej transformacji przypada na Polskę. KE będzie nas zachęcać do wydawania tych środków do wspierania inwestycji offshorowych i przekwalifikowywania pracowników kopali węglowych na zawody związane z inwestycjami offshore.

W programowaniu rozwoju morskiej energetyki duże znaczenie mają plany zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Polska już ma projekt takiego planu i jest liderem światowym w tym zakresie planowania. W 2021 roku Komisja Europejska zbierze te plany krajowe i zacznie włącza do nich projekty offshorowe, w celu holistycznego podejścia do planowania przestrzennego na obszarach morskich.

W Polsce funkcjonują dwie duże organizacje zajmujące się promowanie energetyki ze strumieni powietrza. To Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej. Obydwa podpisały w lipcu list intencyjny z ministrem i ściśle współpracują. Efektem wymiernym tego jest poznanie perspektyw popytowych i podażowych na polskim rynku offshorowym i pokazanie, jakie możemy mieć projekty offshorowe jak wygląda polski łańcuch dostaw i jak może się rozwijać. Raport na ten temat pomoże stronie rządowej i ma być punktem wyjścia do dyskusji odnośnie udziału firm z polskiego łańcucha dostaw dla offshore. Mamy spore aktywa, jak np. wytwarzanie grubej blachy w Hucie Częstochowa. Liczy się też własnośż intelektualna.

Istotne jest tutaj określenie roli portów. Ich przystosowanie do potrzeb offshore zajmuje dużo czasu. Jeśli nasze nie będą gotowe, to budujący elektrownie na Bałtyku skorzystają np. z portów duńskich.

Ważne jest także zatrudnienie, w tym przekwalifikowywanie specjalistów, pracujących teraz w branży konwencjonalnej energetyki, w węglu, by mogli swe umiejętności wykorzystać dla morskiej energetyki wiatrowej. Na Śląsku miałby powstać system szkoleń.

Planowana jest też kampania społeczna i nawiązanie współpracy z rybakami i żeglugą.

Morska energetyka, po elektrowni jądrowej, może być najważniejsza dla transformacji energetycznej w Polsce.

Towarzystwa energetyki wiatrowej będą wzmacniać współpracę w łańcuchach dostaw dla polskich i nie tylko morskich farm elektrowni wiatrowych i skupi się nad włączaniem Śląska do nowej gałęzi przemysłowej jaka będzie offshore. Konieczne jest tworzenie komplementarnego kształcenia i zawodowego i wyższego, W Politechnice Gdańskiej istnieje już studium podyplomowe kształcące specjalistów dla przemysłu offshore. Planowane jest uruchomienie odpowiedniego kierunku studiów dziennych. Niestety, nie ma podręczników do kształcenia na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej. Wykorzystywane są publikacje powstałe na potrzeby branży olejowo – gazowej.

Rozwój offshore może wpłynąć dodatnio na wytwarzanie „zielonego” wodoru w Polsce. Produkcja wodory na dużą skale ruszy dopiero wtedy, gdy powstaną morskie elektrownie wiatrowe. Z tym wiążą się też potrzeby budowy magazynów wodoru. Firmy ze Śląska trzeba włączyć w łańcuch przemysłu i magazynowania wodoru, by zainwestowały w park maszynowy, nauczyły się produkcji potrzebnych elementów – mówiono podczas EkoSfery, w trakcie debaty poświęconej technologiom offshore.

Jak podkreślił podczas tej debaty wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, Morze Bałtyckie może odegrać znaczącą rolę w dążeniach do osiągnięcia neutralności klimatycznej i transformacji energetycznej.

„Polska dostrzega wiodącą rolę morskich farm wiatrowych w zapewnieniu zielonego wzrostu i ma zamiar znacząco kontynuować w tym celu rozwijając krajowe projekty morskich farm wiatrowych w wyłącznej strefie ekonomicznej Polski na Morzu Bałtyckim. Deklaracja Bałtycka, która została podpisana z inicjatywy Polski, to ważny impuls dla transformacji energetycznej naszego kraju, dzięki podkreśleniu roli rozwoju morskiej energetyki wiatrowej” – powiedział.

Wiceminister klimatu i środowiska wskazał także, że korzyści wynikające z rozwoju morskiej energetyki wiatrowej mogą dotyczyć wszystkich krajów regionu poprzez stworzenie nowych miejsc pracy i kompleksowego łańcucha dostaw, w tym produkcji specjalistycznych komponentów i usług.

„Naszym celem jest stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej dla zapewnienia zrównoważonych, pewnych i tanich dostaw energii w krajach Morza Bałtyckiego” – podkreślił. (źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/ekosfera–drugi-dzien-konferencji-online )

Pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister Ireneusz Zyska w trakcie drugiego dnia konferencji wziął także udział w debacie „Elektromobilność – szanse i wyzwania. Transformacja elektryczna i wodorowa – kierunki rozwoju rynku motoryzacyjnego i nie tylko”.

Debatę: „Elektromobilność – szanse i wyzwania. Transformacja elektryczna i wodorowa – kierunki rozwoju rynku motoryzacyjnego i nie tylko” moderował Wojciech Jakóbik, Redaktor naczelny Biznesalert.pl.

Uczestnicy: Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu RP ds. Odnawialnych Źródeł Energii; Artur Lorkowski, Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych; Michał Wekiera, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego; Mieczysław Wrocławski, Wiceprezes, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii.

Wiceminister Ireneusz Zyska podkreślił, że rząd RP stara się tworzyć najlepsze warunki do inwestowania w technologie wodorowe w Polsce.

„W lipcu br. przedstawiciele resortu wraz z najważniejszymi spółkami sektora energetycznego i transportowego podpisali list intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego. Chciałbym zaznaczyć, że list ma charakter otwarty, dlatego serdecznie zachęcam wszelkich interesariuszy by dołączyli do tej platformy współpracy” – powiedział.

Wiceminister wskazał także, że w styczniu rozpocznie się nabór wniosków w ramach programu „Zielony transport publiczny”.

„To program z budżetem 1,3 mld zł na zakup autobusów elektrycznych oraz autobusów napędzanych wodorem. Mamy nadzieję, że program będzie impulsem do rozwoju elektromobilności w Polsce” – podsumował. (źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/ekosfera–drugi-dzien-konferencji-online)

Konkursy GreenEvo

W trakcie drugiego dnia konferencji „EkoSfera” minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka pogratulował laureatom konkursów GreenEvo – Akcelerator zielonych technologii oraz konkursu Produkt w Obiegu.

GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii to unikatowy program Ministerstwa Klimatu i Środowiska, mający na celu wsparcie polskich przedsiębiorców w promocji polskich technologii środowiskowych w kraju i za granicą.

Jego głównym zadaniem jest pomoc polskim małym i średnim firmom w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, a także dostarczenie im wiedzy i narzędzi umożliwiających dynamiczny rozwój. Działania podejmowane w programie w sposób kompleksowy stymulują rozwój oraz wzmacniają pozycję innowacyjnych zielonych technologii w procesie budowania gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy) – napisano na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/klimat/ekosfera–drugi-dzien-konferencji-online

Potem odbyła się debata: „GreenEvo – zielone światło dla technologii”. Moderator: Marta Piszcz, Liderka projektu GreeEvo, Departament Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Uczestnicy: Wojciech Augustowski, Naczelnik Wydziału ds. Miast i Adaptacji do Zmian Klimatu, Departament Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Klaudia Zyska, Wydział Innowacji, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Agnieszka Kozłowska-Korbicz, Dyrektor ds. Energii i Klimatu CEC Government Relations; Barbara Pokrzywa, Sales Director, Asket, Laureat VII edycji GreenEvo; Prof. UW dr hab. Krzysztof Klincewicz, Uniwersytet Warszawski.

Debatę: „Odnawialne Źródła Energii” moderował Wojciech Jakóbik, Redaktor naczelny Biznesalert.pl.

Uczestnicy: Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Sławomir Mazurek, Główny Ekolog, Dyrektor Zarządzający BOŚ BANK S.A.; Krystian Szczepański, Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego; Albert Gryszczuk, Prezes, Zgorzelecki Klaster Energii; Barbara Adamska, Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii.

Ogłoszono wyniki konkursu Produkt w Obiegu

Konkurs Produkt w Obiegu skierowany jest do producentów, projektantów, dystrybutorów oraz usługodawców. Ideą konkursu jest promowanie osiągnięć w dziedzinie zrównoważonego produkowania i łączenia ciekawego design z ochroną klimatu.

Do konkursu zgłaszać można produkty lub projekty, które wpisują się w ideę Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, tj. w ideę minimalizacji wpływu na środowisko wytworzonych produktów przez takie ich zaprojektowanie i wybór materiałów, który umożliwi ich powtórne wykorzystanie. Projektowane rozwiązanie dla danego produktu ma umożliwić jego ponowne włączenie do obiegu – po zakończeniu użytkowania w jego pierwotnej formie – napisano na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/klimat/ekosfera–drugi-dzien-konferencji-online

Więcej informacji na stronie POLECO.

https://poleco.pl/pl/aktualnosci/rozstrzygnieto-iv-edycje-konkursu-produkt-w-obiegu/

Na zakończenie I EkoSfery debatowano na temat: „Systemowe wdrażanie modeli Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Polsce – Jak zwiększyć odzysk i ponowne wykorzystanie surowców w Polsce?” Moderatorem był Henryk Stawicki, CEO Change Pilots.

Uczestnicy: Anna Sapota, Wiceprezes ds. relacji rządowych dla Europy Północno-Wschodniej w ramach Grupy TOMRA; Piotr Woźniakowski, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu; Marcin Koziorowski, CEO Eco Bean; Dominika Zielińska, Workplace; Joanna Kulczycka, prof. nadzw. AGH, Prodziekan Wydziału ds. Współpracy i Rozwoju.

Nagrania z konferencji EkoSfera są pod adresem: https://poleco.pl/pl/ekosfera/ekosfera-obejrzyj-debaty/?utm_source=Redlink.pl&utm_medium=email&utm_campaign=2020-11-09%20EKOSFERA%20-%20podsumowanie%20konferenci

Źródła ilustracji: Relacja filmowa z przebiegu konferencji EkoSfera.

Zebrał: Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *