Eksportowa mobilizacja w północnej Polsce. Klastry ze Szczecina i Gdańska łączą swe siły. Pomoc oferuje uczelnia z Piły.

Klaster LTPP utworzył Biuro Programów Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej

Razem będziemy zdobywać zagraniczne rynki zbytu

Niezwykła uroczystość odbyła się w środę, 24 sierpnia 2016 roku, w Centrum Administracyjno-Usługowym „Koga” w Gdańsku, niedaleko Portu Północnego. Obchodzono tam czwartą rocznicę utworzenia Klastra Logistyczno-Transportowego Północ-Południe (Klaster LTPP). Czwarty rok działalności to nic wielkiego. Ważne jest to, czego w tym czasie owo skupisko firm, instytucji, placówek naukowych, samorządów, osób fizycznych, dokonało. Zwieńczeniem 4-letniej działalności Klastra LTPP jest inauguracja działalności Biura Programów Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej tego Klastra.

DSCN3645Fot. Kazimierz Netka.

O szczegółach mówili, podczas inauguracji działalności tego Biura, min.: Marek Świeczkowski – przewodniczący Rady Klastra LTPP, Sławomir Niecko – wiceprzewodniczący Rady Klastra LTPP oraz Piotr Walczukiewicz – dyrektor Biura Międzynarodowych Programów Współpracy Gospodarczej Klastra LTPP .

DSCN3651Fot. Kazimierz Netka.

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie produkcją i usługami skierowanymi na rynki zagraniczne, w tym szczególnie do Chin, Klaster LTPP w Gdańsku  powołał nową jednostkę organizacyjną – Biuro Międzynarodowych Programów Współpracy Gospodarczej (Biuro MPWG) działające w oparciu o umowy „ Success Fee” – wynika z informacji przekazanych podczas spotkania w „Kodze”.

DSCN3778Fot. Kazimierz Netka.

Podstawową działalnością Biura MPWG jest ułatwienie polskim firmom  eksportu ich towarów i usług na takie rynki jak: Chiny, USA, Czechy, Niemcy, Zjednoczone  Emiraty Arabskie oraz  Norwegia. Biuro realizuje swoje cele poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozpoczęcie eksportu, organizację misji gospodarczych oraz przygotowanie udziału w międzynarodowych targach. Ponadto Biuro posiada współpracujące przedstawicielstwa w w/w krajach dzięki czemu posiada doskonałą znajomość ich rynków oraz procedur eksportowych. Biuro przygotowuje również wnioski grantowe, a także udziela  informacji nt. ubezpieczeń i pozyskania komercyjnych kredytów dla eksporterów.

DSCN3678Fot. Kazimierz Netka.

Podczas jubileuszu IV rocznicy powołania Klastra LTPP, 24 sierpnia 2016 roku, przedstawione zostały możliwości pozyskania środków z programu Broker Eksportowy dla pomorskich Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Przewodniczący Klastra Marek Świeczkowski wyraził nadzieję, że wzrost eksportu w przedsiębiorstwach zgrupowanych w Klastrze LTPP jest kluczowym wskaźnikiem rozwoju ekonomicznego i stymuluje zarówno zatrudnienie jak również jakość wyrobów i usług. Jest to szansa dla pomorskiego przemysłu okrętowego i związanych z nim innowacyjnych technologii napędów elektrycznych oraz  hybrydowych. Rynki Skandynawii i  ZEA a także ChRL mają dużą przyszłość dla dostaw tego typu jednostek, które mogą okazać się naszym   „hitem eksportowym”.

DSCN3792Fot. Kazimierz Netka.

Biuro Międzynarodowych Programów Współpracy Gospodarczej Klastra LTPP ma siedzibę w Centrum Administracyjno-Usługowym  „Koga” zlokalizowanym  przy ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5 w Gdańsku. Klaster Logistyczno Transportowy Północ-Południe, jako organizacja zrzeszająca już ponad 60 podmiotów biznesowych, naukowych i samorządowych, generujących roczny łączny przychód 3,4 mld zł z zatrudnieniem ponad 19 tys. pracowników umożliwia skuteczny dostęp do źródeł finansowania eksportu i kontakty z potencjalnymi kupcami zagranicznymi. Tym samym w znaczący sposób poprawia i wzmacnia konkurencyjność pomorskiego przedsiębiorcy na trudnym rynku międzynarodowym.

DSCN3756Fot. Kazimierz Netka.

Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z projektem „Strategicznie doskonali – rozwój zarządzania strategicznego MMŚP Pomorza branży logistycznej, transportowej i gospodarki morskiej”, realizowanym we współpracy z Pracodawcami Pomorza i Trigonum. O kooperacji międzyklastrowej Szczecin – Gdańsk mówił Andrzej Podlasiński – prezes Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego.

DSCN3763Fot. Kazimierz Netka.

Przedstawiono też informację o porozumieniu Klastra LTPP z Centrum Współpracy Chińsko – Pomorskiej. W harmonogramie spotkania było też omówienie działalności eksperckiej Klastra LTPP związanej z programami „Horyzont 2020”, „Polska 3.0” oraz dotyczącej krajowych inteligentnych specjalizacji.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *