Energetyczna kariera w Gdańsku. PGE Energia Ciepła zbuduje nową kotłownię szczytową w Elektrociepłowni Gdańskiej. Poszukuje fachowców do obsługi nowoczesnych urządzeń. Specjalistów ma wykształcić Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku; w poniedziałek, 9 grudnia reprezentanci PGE i ZSE podpisali porozumienie w tej sprawie.

Fot. Kazimierz Netka

Pierwsze w Polsce takie wdrożenie nowych kotłów elektrodowych

Niezwykłego „anioła zawodowego” ma Zespół Szkół Energetycznych (ZSE) w Gdańsku. Ta placówka edukacyjna, kształcąca fachowców m.in. z zakresu wytwarzania ciepła i elektryczności, wspierana jest od kilku lat przez spółkę PGE Energia Ciepła. PGE liczy na to, że ZSE wykształci unikatowych specjalistów, którzy po zatrudnieniu w PGE, znacząco wpłyną na rozwój tego przedsiębiorstwa.

W tym celu, dyrekcje Zespołu Szkół Energetycznych oraz PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże, podpisały w poniedziałek, 9 grudnia 2019 roku, porozumienie o współpracy partnerskiej, które jest częścią ogólnopolskiego projektu „Energetyczna Kariera” w PGE Energia Ciepła.

To już druga umowa o podobnym charakterze, pomiędzy ZSE i PGE Energia Ciepła.

– Potrzebujemy przede wszystkim przyszłych energetyków – nowych fachowców, którzy będą obsługiwać nasze nowe urządzenia – powiedziała nam Elżbieta Kowalewska – dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła.

Teraz PGE przechodzi transformację z węgla na gaz; zbuduje nową kotłownię szczytową w Elektrociepłowni Gdańskiej, wyposażoną w nowe kotły elektrodowe, pierwsze takie w Polsce. W związku z tym PGE potrzebuje nowego spojrzenia na polskie ciepłownictwo i ma nadzieję, że to pokolenie wniesie taki świeży powiew. Liczy przede wszystkim na ludzi, którzy chcą się uczyć; ludzi odpowiedzialnych, zaangażowanych i kreatywnych.

– Po 3 latach współpracy z Zespołem Szkół Energetycznych przyjęliśmy do pracy 15 absolwentów tej szkoły – dodaje dyrektor Elżbieta Kowalewska. 165 uczniów odwiedziło nasz zakład, 23 odbyło praktyki zawodowe. Myślę że będą to doskonali fachowcy, którzy zasilą załogi Elektrociepłowni Wybrzeże PGE Energia Ciepła.

– Cieszę się z zawarcia tego porozumienia – powiedziała Agnieszka Musyt-Lewandowska – dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku. – To stwarza naszym uczniom duże możliwości praktycznego kształcenia. Szkoły zawodowe bez pracodawcy nie mogą dobrze funkcjonować. One muszą ściśle współpracować z pracodawcami, by wiedzieć, czego od nas przemysł oczekuje, a pracodawca jest w stanie naszym uczniom pokazać jak ich przyszła praca będzie wyglądać. Dlatego to porozumienie jest dla nas bardzo ważne.

Podobne porozumienie gdański ZSE podpisał z Grupą Energa. Wkrótce będą zawierane kolejne takie umowy. ZSE współpracuje również z wydziałami Politechniki Gdańskiej.

Oto informacja, którą przekazała nam Katarzyna Dudzin – Główny Specjalista ds. Komunikacji, Departament Komunikacji Korporacyjnej PGE Energia Ciepła S.A. :

PGE Energia Ciepła podpisała umowę o współpracy z Zespołem Szkół Energetycznych w Gdańsku

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, 9 grudnia 2019 r. podpisała z Zespołem Szkół Energetycznych w Gdańsku porozumienie o współpracy, które jest częścią ogólnopolskiego projektu „Energetyczna Kariera” w PGE Energia Ciepła. Będzie to kontynuacja wspólnych działań na rzecz edukacji przyszłych energetyków.

Realizacja projektu „Energetyczna Kariera” jest efektem analizy zmian zachodzących w polskiej gospodarce, na rynku pracy oraz w strukturze zatrudnienia w zakładach produkcyjnych PGE Energia Ciepła. Kluczowe czynniki tych zmian to, z jednej strony proces przechodzenia na emeryturę wysoko wykwalifikowanej kadry przy jednoczesnym, wzrastającym popycie na branżowych fachowców, z drugiej strony poprawiające się wskaźniki ekonomiczne, a co za tym idzie najniższe od lat bezrobocie. Efektem tych zmian jest obserwowany od kilkunastu lat deficyt pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami w obszarze energetyki i ciepłownictwa.

Rozwiązaniem tego problemu może być szeroka i aktywna współpraca pomiędzy elektrociepłowniami PGE Energia Ciepła oraz lokalnymi technikami i szkołami zawodowymi. Podpisana dzisiaj umowa z Zespołem Szkół Energetycznych w Gdańsku to część ogólnopolskiego projektu „Energetyczna Kariera”, skierowanego do uczniów szkół średnich o profilu technicznym.

– W ramach projektu Energetyczna Kariera w pierwszej kolejności chcemy umożliwić uczniom naukę zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, poznanie elektrociepłowni oraz zaznajomienie się z konkretnymi stanowiskami poprzez praktyki i staże – powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła. – Co roku uczniowie klas I oraz II biorą udział w pokazowej lekcji na terenie zakładu w Gdańsku. Uczniowie klas III odbywają praktyki. Dostępny jest także płatny staż dla absolwentów – dla najlepszych zakończony ofertą podjęcia pracy w Elektrociepłowni w Gdańsku i w Gdyni – dodała dyrektor Elżbieta Kowalewska.

PGE Energia Ciepła, jako największa firma w branży ciepłowniczej, proponuje atrakcyjną i przyszłościową ścieżkę kariery. Spółka stawia na ciągły rozwój, inwestowanie w pracowników, wprowadzanie nowoczesnych technologii, a młodych ludzi – potencjalnych pracowników – zachęca możliwością odbycia praktyk w swoich lokalizacjach.

W ciągu ostatnich trzech lat w lekcjach na terenie elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdańsku i Gdyni wzięło udział 165 uczniów, 23 osoby odbyły praktyki zawodowe, a 15 absolwentów Zespołu Szkół Energetycznych już zostało zatrudnionych.

– Ścisła współpraca szkoły z elektrociepłowniami w Gdańsku i Gdyni to lepsza jakość kształcenia i większa wiarygodność w oczach uczniów. Zawód energetyka to zawód przyszłości. Mamy nadzieję, że dzięki współpracy z pracodawcami, szkoła będzie przyciągała coraz więcej ambitnych i zdolnych kandydatów do pracy w tej branży. – powiedziała Agnieszka Musyt-Lewandowska, dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku.

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Jest największą firmą na rynku ciepła w Polsce, posiadając ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji. Posiada 14 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 7,4 GWt mocy elektrycznej 4,2 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 592 km.

PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych, polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i Kielce; spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu i Siechnicach, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.

PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże posiada dwie elektrociepłownie: w Gdańsku i Gdyni, które są największym producentem ciepła i energii elektrycznej na Pomorzu. Z roczną produkcją 12.100 TJ ciepła i 1.380 GWh energii elektrycznej zaspokaja ponad połowę potrzeb grzewczych w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Rumi – wynika z informacji, które przekazała Agnieszka Dietrich z Biura Prasowego PGE Energia Ciepła.

Oto komunikat, który otrzymaliśmy z Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku:

Można powiedzieć, że historia zatoczyła koło gdyż historia Zespołu Szkół Energetycznych od początku swego istnienia jest ściśle powiązana z zakładami Elektrociepłowni Wybrzeże. Na mocy porozumienia zawartego w 2016 roku współpraca z PGE stała się szczególnie owocna, gdyż zarówno uczniowie jak i nauczyciele zostali objęci opieką zakładów energetycznych. Realna pomoc w postaci praktyk dla uczniów, stypendiów dla najlepszych, wycieczek zawodoznawczych, szkoleń dla nauczycieli pozwalają nam rozwijać się jako wiodąca placówka oświatowa w resorcie szkół technicznych uczących elektryków i energetyków.

Symbolicznie umowę o współpracę podpisali, podczas uroczystego spotkania z uczennicami i uczniami, m.in.: Dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energa Ciepła – Elżbieta Kowalewska; Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku – Grzegorz Kryger; Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych – Agnieszka Musyt-Lewandowska; Dyrektor Departamentu Technicznego PGE Energia Ciepła – Leszek Gierszewski; Agnieszka Pera-Konikowska z Działu HR PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże; Katarzyna Dudzin – Główny Specjalista ds. Komunikacji, Departament Komunikacji Korporacyjnej PGE Energia Ciepła S.A.

Uroczystość prowadziła Magdalena Gorska-Zasada – wicedyrektor Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *