Smart Specialisations. Pomorskie odkryło swój potencjał naukowy, biznesowy, innowacyjny. Podsumowano osiągnięcia inteligentnych specjalizacji Pomorza (ISP). Zainaugurowano projekt „Smart Progress…” mający wspierać rozwój ISP. Czy powstanie centrum innowacji Pomorza? NOT w Gdańsku jest gotowa przygotować pomieszczenia do prezentacji ISP – dorobku naukowego, biznesowego i technicznego regionu.

Fot. Kazimierz Netka

Aby zapalać innych, samemu trzeba płonąć…

Od kilku lat w całym kraju rozwijane są inteligentne specjalizacje gospodarki – kierunki rozwoju, które mają uczynić nasz kraj bardziej konkurencyjnym w światowym biznesie. Powstało kilkanaście krajowych inteligentnych specjalizacji. Poza tym istnieją regionalne – wojewódzkie inteligentne specjalizacje. W Pomorskiem stworzono 4 inteligentne specjalizacje Pomorza (ISP). Co one dały? O tym mówiono we wtorek, 10 grudnia 2019 roku w Gdańsku, podczas konferencji otwierającej projekt pt. „Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”.

Nieraz zastanawiamy si,e dlaczego inne regiony szybciej się rozwijają? Dlaczego Urząd Marszałkowski uparł się, by rozwijać inteligentne specjalizacje Pomorza? – o tym mówiła dr Karolina Lipińska – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, dbająca o rozwój ISP. Nie od razu zauważymy efektu powołania inteligentnych specjalizacji, Jak bowiem wynika z badań, pieniądze zainwestowane w 2013 roku przyniosą zauważalny efekt po 2020 roku. W Pomorskiem, po 2004 roku, czyli po wejściu Polski do Unii Europejskiej, zainwestowano w gospodarkę około 10 miliardów złotych i są to pieniądze m.in. z unijnych funduszy strukturalnych. Do tego trzeba doliczyć wydatki firm z własnych, prywatnych zasobów.

Inteligentne specjalizacje Pomorza zaczęto tworzyć w Ustanowiono je na mocy uchwały nr 316/31/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz podjęcia negocjacji w sprawie porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, zmienionej uchwałą nr 71/110/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2016 roku.

Jak wspierać dalszy rozwój inteligentnych specjalizacji Pomorza? Jak pomóc naukowcom, wynalazcom, innowatorom i formom wdrażającym wynalazki? Temu ma służyć specjalny projekt pt. „Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”. O tym mówiła Justyna Szybska-Lewandowska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, koordynator projektu ISP.

Jakie są pierwsze rezultaty?

Jednym z nich jest projekt „Promna Zatokę, który ma pływać z Gdańska do Helu. Nad tym pracuje Eco-TransMarine – Fundacja na rzecz Rozwoju Transportu Wodnego. Projekt promu ma być urzeczywistniony w ciągu kilku lat – wynika z informacji, które przekazała nam Wioleta Wielicka – prezes zarządu Fundacji Eco-TransMarine.

Smart Progress powstał po to, by inteligentne specjalizacje Pomorza rozwijać, koordynować ich współprace, a także wyposażać w odpowiednią wiedzę. Przewidziano działania animacyjne. Największe znaczenia ma działanie o nazwie: proces przedsiębiorczego odkrywania. Bardzo istotna jest internacjonalizacja i dlatego będą wspierane konsorcja, by pokazywały swe dokonania na zewnątrz, czyli na rynkach międzynarodowych. Wspierane będzie tworzenie centrów rozwoju kompetencji, doskonałości, na wzór istniejącego już Inkubatora Morskiego. Takie działania są potrzebne, gdyż aby zapalać innych, samemu trzeba płonąć – usłyszeli uczestnicy konferencji.

Na temat osiągnięć i planów ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne, której liderem jest Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, mówił Tomasz Szymczak – prezes Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

O ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie, którego liderem jest Fundacja Interizon mówił Jarosław Parzuchowski – Prezes Zarządu Fundacji Interizon.

Prezes Jarosław Parzuchowski zaprosił uczestników konferencji na Biotech Daily – konferencję której celem jest wymiana informacji z zakresu prowadzonych badań i najnowszych projektów biotechnologicznych oraz przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu komercjalizacji. Organizatorami tego spotkania, zaplanowanego na czwartek 12 grudnia, są Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Gdański Park Naukowo-Technologiczny oraz Interizon Pomorski Klaster ICT, Polpharma Biologics i MEDmeetsTech.

Tematy: ISP3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie LIDER: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza oraz ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia LIDER: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza mówili Adam Protasiuk – wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oraz Damian Mucha dyrektor generalny, członek zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

Innowacyjność w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 przedstawił Leszek Bonna, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego. Opracowanie strategii uwzględniającej innowacyjność, jest bardzo ważna. Od takiego uwzględnienia nowoczesności w strategii zależy możliwość sięgania po unijne finansowe wsparcie. W przyszłej perspektywie finansowej (planach wydatków i wpływów do budżetu UE), czyli na lata 2021 – 2027, ma być znacznie więcej niż teraz, pieniędzy na wspieranie innowacyjności.

Niezwykle interesujący był wykład pt. „DNA innowacji czyli ludzie, procesy, kultura – inspiracyjny power speech”, który wygłosiła Paula Wąsowska, reprezentująca Harvard Business Review Polska, ICAN Institute. Nie mniej przydatne uczestnikom konferencji był warsztat pt. „DNA innowacji czyli ludzie, procesy, kultura” który prowadziła Paula Wąsowska.

I co dalej? Warto wspomnieć, że na rozwój inteligentnych specjalizacji Pomorza, na wspieranie ich tworzenia się i działania, pieniądze nie były zbyt duże. Z zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 przeznaczono rocznie około 60 tysięcy złotych.

Teraz ma być lepiej. W ramach zainaugurowano we wtorek, 10 grudnia 2019 roku projektu Smart Progress, na wspieranie ISP przeznaczono 2 170 000 złotych. Projekt ma się zakończyć w grudniu 2021 roku.

Inteligentne specjalizacje mogą sprawić, że Polska zacznie się bardziej liczyć w globalnej gospodarce. Naszej konkurencyjności nie podwyższą truskawki, nawet kaszubskie. Także bursztyn nie będzie naszym przebojem w nowoczesności. Ani turystyka, chyba że turystyka medyczna, dla której jest miejsce w ISP nr 4.

Przede wszystkim – świat musi się dowiedzieć, co mamy do zaoferowania. Organizowanie konferencji co jakiś czas, to o wiele za mało.

Warto urządzić stałą ekspozycję tego, co dokonano dotychczas w Pomorskiem, również dzięki funkcjonowania inteligentnych specjalizacji. Ośrodek taki, o nazwie np.: Pomorskie Centrum Promocji Biznesu, Nauki i Techniki (Pomeranian Business, Science and Engineering Promotion Center in Gdańsk) mógłby powstać w pomieszczeniach Domu Technika NOT w Gdańsku. Taką możliwość potwierdzili nam Jan Bogusławski – wiceprezes Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT-NOT w Gdańsku i Waldemar Cezary Zieliński – sekretarz Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT-NOT w Gdańsku.

Karolina Lipińska – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego pragnie utworzyć Centrum Innowacji Pomorza. Oby się to udało. Pomorskie ma czym się chwalić, jeśli chodzi o dokonania gospodarcze, naukowe. Trzeba jednak informować o tym mieszkańców Ziemi.

Jeziorami, plażami, nie zaimponujemy globalnej gospodarce; woda i piasek to nie są światowe unikaty.

Skąd pochodzą inteligentne specjalizacje? Inicjatorką jest Komisja Europejska, która w 2010 roku przyjęła strategię „Europa 2020” – strategię na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – napisano na stronie internetowej https://www.smart.gov.pl/en/co-to-jest-inteligentna-specjalizacja/where-do-smart-specialisations-come-from

W strategii wskazano 3 priorytety: 1. inteligentny wzrost, czyli wzrost oparty na wiedzy i innowacjach; 2. trwały wzrost , czyli transformacja w kierunku konkurencyjnej i niskoemisyjnej gospodarki, która efektywnie wykorzystuje zasoby; 3. wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu , czyli wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

Aby zrealizować powyższe priorytety, każdy region i państwo członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska, zostały zobowiązane do przygotowania strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji.

Działania podejmowane w ramach NSS (National Smart Specialisations – narodowe inteligentne specjalizacje) – w szerokim kontekście – stanowią część strategii UE na rzecz wzrostu „ Europa 2020” , która realizuje cele w zakresie zatrudnienia, innowacji, edukacji, włączenia społecznego, a także zmian klimatu i polityki energetycznej, które należy osiągnąć do 2020 roku – napisano na stronie internetowej https://www.smart.gov.pl/en/co-to-jest-inteligentna-specjalizacja/where-do-smart-specialisations-come-from .

Tekst i zdjęcia: Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *