Energia daje pracę

Pomorskie staje się wielkim placem budowy obiektów energetycznych

Na początek: 130 mln zł do zdobycia przez firmy wykonawcze

Ćwierć miliarda złotych zostanie wydane na budowy obiektów energetycznych w różnych częściach województwa pomorskiego. Przedsięwzięcia te zrealizuje Grupa Energa. W najbliższą środę, 08 kwietnia 2015 r. spółka ta organizuje spotkanie z firmami, pragnącymi uczestniczyć w urzeczywistnianiu tych planów. Wykonawcy mogą ubiegać się o zlecenia łącznie na 130 milionów złotych. Taką kwotę Energa Operator przeznacza na usługi budowlano – energetyczne. Zainteresowanych przedsiębiorców zaprasza na spotkanie w najbliższą środę, 8 kwietnia, w CH Manhattan w Gdańsku Wrzeszczu. Przedstawione zostaną tam szczegółowe plany na 2015 rok.

IMG_8167

Na zdjęciu: Główny Punkt Zasilania „Młode Miasto” w Gdańsku

Celem akcji skierowanej do lokalnych przedsiębiorców jest budowa konkurencyjnego rynku usług budowlano – energetycznych, dotychczas w znacznym stopniu zarezerwowanych dla spółek z grup energetycznych – informuje Alina Geniusz-Siuchnińska, rzecznik prasowy Energa Operator SA. – Stąd zaproszenie do współpracy kierowane jest do podmiotów, których pracownicy dysponują stosownymi uprawnieniami i szkoleniami, ale które nie mają doświadczenia w realizacji podobnych prac.

Aby przedsiębiorcy nie musieli poświęcać czasu na kompletowanie stosownej dokumentacji przy każdym postępowaniu, Energa Operator prowadzi Centralny Rejestr Kwalifikowanych Wykonawców (CRKW). Obecność w rejestrze gwarantuje m.in.: uproszczenie i przyśpieszenie procesów formalnych udzielania zamówień, otrzymywanie bieżących informacji o planowanych inwestycjach, uczestnictwo w jasnych i konkurencyjnych procedurach przetargowych, możliwość uzyskania referencji spółki jako kwalifikowany wykonawca.

Zasady obecności w rejestrze, plany inwestycyjne, możliwość przeszkolenia w zakresie samodopuszczeń oraz inne tematy związane z rejestrem zamówień omówione zostaną na spotkaniu, 8 kwietnia o godzinie 10.00 w Gdańsku Wrzeszczu, w Centrum Handlowym Manhattan przy ul. Grunwaldzkiej 82, III piętro, sala konferencyjna A. Swoją obecność na spotkaniu można potwierdzić przez wysłanie wiadomości email, pod adres: rejestrwykonawcow@energa.pl. Daty i miejsca spotkań, a także regulamin Centralnego Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców Energa Operator opisano na stronie internetowej: www.ENERGA-Operator.pl/centrum_informacji/informacje/komunikaty.xml?id=3664 .

W 2014 roku Energa Operator zainwestowała łącznie ponad miliard złotych w infrastrukturę sieciową na całym swym obszarze w kraju. W tym roku będzie to także ponad miliard złotych. Większość wydatków pochłania modernizacja istniejących linii energetycznych i stacji transformatorowych oraz budowa nowych linii w związku z potrzebą przyłączenia firm, instytucji i budynków mieszkalnych. Oprócz tego firma inwestuje także w projekty z zakresu inteligentnych sieci energetycznych (smart grid). W opinii Banku Światowego (raport Doing Business) sprawna infrastruktura energetyczna jest jednym z istotnych elementów budowania atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

IMG_8178

Na zdjęciu: Urządzenia w Głównym Punkcie Zasilania „Młode Miasto” w Gdańsku

Wartość inwestycji realizowanych tylko na terenie podległym Oddziałowi w Gdańsku w 2014 roku to około 263 mln złotych. Największymi przedsięwzięciami były rozbudowy i budowy tzw. głównych punktów zasilania (GPZ): Młode Miasto w Gdańsku, Stocznia Gdynia, Pruszcz Południe, Sopot Kamienny Potok, Kościerzyna i Jackowo; rozdzielni Jastrzębia Góra oraz automatyzacja działania sieci średniego napięcia poprzez instalację rozłączników sterowanych radiowo. Ponadto przyłączono do sieci obiekty służące lokalnej społeczności, np. potrzebne do zasilania infrastruktury Pomorskiej Kolei Metropolitarnej, Europejskiego Centrum Solidarności, Galerii Handlowej Neptun w Starogardzie Gd., Galerii Handlowej w Kościerzynie, budynków Uniwersytetu Gdańskiego. Zasilanie otrzymały też obiekty biurowe, co umożliwi tworzenie dodatkowych miejsc pracy np. w kompleksie Oliva Gate, w Alchemii, w zakładach produkcyjnych na terenie byłej Stoczni Gdynia – informuje Alina Geniusz-Siuchnińska, rzecznik Prasowy Energa-Operator SA.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych krajowych grup energetycznych – czytamy na stronie http://grupa.energa.pl/grupa_energa.xml . Podstawowa jej działalność obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną i cieplną. Zasila w energię elektryczną ponad 2,9 mln klientów indywidualnych i biznesowych. Eksploatuje ponad 184 tys. km linii elektroenergetycznych, którymi rocznie przesyła łącznie 20,9 TWh energii. Sieć dystrybucyjna Energi obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km kw., co stanowi około 24 procent powierzchni kraju.

Dwukrotnie próbowano Grupę Energa połączyć z innym potentatem na tym rynku: Polską Grupą Energetyczną (PGE) w Warszawie. Wzbudzało to sprzeciwy, zwłaszcza w województwie pomorskim. Obydwie spółki są państwowe. Grupa Energa ma swą główną siedzibę w Gdańsku i w Pomorskiem płaci największe podatki. Grupa PGE ma za zadanie doprowadzić do zbudowania pierwszej w Polce elektrowni nuklearnej.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *