Equinor i Polenergia otrzymały decyzję środowiskową dotyczącą przyłączenia morskich farm elektrowni wiatrowych Bałtyk II i III do sieci na lądzie. Teraz pora na uzyskanie pozwoleń na budowę

Źródło ilustracji: Polenergia i Equinor.

Obie farmy wiatrowe o łącznej mocy 1440 MW będą w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla infrastruktury przyłączeniowej morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III. Zgoda środowiskowa jest ważnym kamieniem milowym i oznacza, że wspólne projekty Equinor i Polenergii mogą wejść w kolejną fazę realizacji – wynika z informacji, które przekazali nam Agnieszka Dietrich – Leader Communication, Equinor w Polsce oraz Grzegorz Łaguna – Dyrektor ds. Komunikacji, Grupa Polenergia.

Wydana decyzja to niezwykle istotny kamień milowy, który przybliża nas do podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej. Decyzja środowiskowa otwiera naszym projektom drogę do kontynuacji procesu inwestycyjnego, w tym do uzyskania pozwoleń na budowę. Sprawne przejście od etapu planowania projektów Bałtyk II i III do etapu ich rozwoju to jeden z niezbędnych warunków powodzenia transformacji energetycznej w Polsce. Nasze dwie morskie farmy wiatrowe Bałtyk II i Bałtyk III dostarczą odnawialną energię dla ponad dwóch milionów gospodarstw domowych – mówi Michał Jerzy Kołodziejczyk, Prezes Equinor w Polsce.

Źródło ilustracji: Polenergia i Equinor.

Postępowanie poprzedzone było kompleksowymi i szczegółowymi badaniami, na podstawie których powstał raport oddziaływania na środowisko. Obie farmy wiatrowe o łącznej mocy 1440 MW znajdować się będą w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, w odległości ok. 37 i 22 km od linii brzegowej na wysokości Ustki oraz Łeby. Infrastruktura przyłączeniowa będzie zlokalizowana na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego oraz na lądzie, na terenie gmin Ustka i Słupsk w województwie pomorskim. Linie kablowe wyprowadzające moc przebiegać będą przez miejscowości Lędowo, Duninowo PGR, Pęplino, Bruskowo Leśnictwo, Bruskowo Małe, Bruskowo Wielkie, Wielichowo. Miejscem przyłączenia obu morskich farm wiatrowych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego będzie istniejąca stacja Polskich Sieci Elektroenergetycznych Słupsk – Wierzbięcino.

Swoją decyzją Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska potwierdził, że dochowaliśmy wszelkiej staranności przy projektowaniu infrastruktury przyłączeniowej. Została ona zaplanowana tak, aby zminimalizować wpływ inwestycji na środowisko i życie lokalnych społeczności. Zastosowanie technologii bezwykopowej pozwala na połączenie morskiej i lądowej infrastruktury elektroenergetycznej przy jednoczesnym zachowaniu walorów środowiskowych i krajobrazowych polskiego wybrzeża – mówi Marta Porzuczek, Dyrektorka Działu Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w Grupie Polenergia.

Prace na morzu, w tym instalacja kabli wewnętrznych i morskich kabli eksportowych, rozpoczną się w 2026 roku. Kable wewnętrzne o łącznej długości do 200 kilometrów i napięciu 66 kV, połączą turbiny każdej z farm i morskie stacje elektroenergetyczne. Z kolei czterema kablami eksportowymi o łącznej długości 256 kilometrów popłynie prąd o napięciu 220kV z morskich stacji elektroenergetycznych do stacji lądowych. Kable będą położone na dnie morskim i zakopane, a wyjście morskich kabli eksportowych na ląd zostanie zrealizowane metodą bezwykopową, czyli pod powierzchnią ziemi, bez ingerencji w strefę brzegową, w tym plażę.

Źródło ilustracji: Polenergia i Equinor.

Dla infrastruktury przyłączeniowej projektów morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III Equinor i Polenergia otrzymały decyzją środowiskową już w 2019 roku. Inwestorzy wnioskowali o wydanie nowej decyzji środowiskowej ze względu na zmiany niektórych elementów lądowej części inwestycji, m.in. lokalizacji wyjścia linii kablowych z morza na ląd. Pierwsza energia z morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III, o łącznej mocy 1440 MW, popłynie już w 2027 roku.

Komercyjny etap ich użytkowania jest zaplanowany rok później.

W kolejnej fazie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej powstanie farma wiatrowa Bałtyk I o mocy do 1560 MW, oddalona od brzegu o około 80 km.

Projekty realizowane wspólnie przez Equinor i Polenergię stanowią ważną część polskiej transformacji energetycznej, w ramach której w polskich obszarach morskich do 2040 roku może powstać 18 GW mocy z morskiej energetyki wiatrowej.

****

Equinor to międzynarodowy koncern energetyczny z ponad 50-letnim doświadczeniem w prowadzeniu działań operacyjnych na morzu, dążący do neutralności klimatycznej do 2050 roku. Transformacja koncernu opiera się na trzech filarach tj. optymalizacji wydobycia ropy i gazu, rozwoju oferty rozwiązań niskoemisyjnych, a także maksymalizowaniu inwestycji w odnawialne źródła energii na morzu i lądzie. Firma działa na ponad 30 rynkach na świecie będąc jednocześnie jednym z kluczowych producentów i dostawców gazu ziemnego do Europy, w tym do Polski poprzez Baltic Pipe.

W Polsce Equinor skupia się na rozwijaniu kompleksowej oferty rozwiązań energetycznych odpowiadających na potrzeby polskiej transformacji energetycznej. Poza dostawami gazu, realizuje wspólnie z Polenergią trzy projekty morskich farm wiatrowych Bałtyk I, Bałtyk II i Bałtyk III o łącznej mocy 3 GW, a także buduje odnawialne źródła energii na lądzie poprzez należącą do grupy platformę Wento posiadającą portfel OZE o łącznej mocy 1,6 GW.

Polenergia to największa polska prywatna grupa energetyczna. Składa się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł oraz sprzedaży energii elektrycznej dla klientów biznesowych i detalicznych. Polenergia jest pierwszym polskim przedsiębiorstwem, które podporządkowało swoją wizję rozwoju budowie zeroemisyjnej gospodarki. Strategicznym projektem realizowanym przez Grupę przy współpracy z Equinor jest budowa farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 3000 MW. W 2018 roku gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” uhonorowała Polenergię nagrodą „Byka i Niedźwiedzia” dla najlepszej spółki z indeksu sWIG80. Więcej na www.polenergia.plpoinformowali Agnieszka Dietrich – Leader Communication, Equinor w Polsce oraz Grzegorz Łaguna – Dyrektor ds. Komunikacji, Grupa Polenergia.

(K.N.)

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *